Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen. Mochten er aandoeningen of ziekten genoemd worden, wil dit niet zeggen dat de remedie het genezende middel is, maar wel dat de mogelijkheid bestaat dat hier een genezing of verbetering op kan treden doordat de energieniveaus van de Cosmic&Flower Energies overeen komen met het energetisch continuüm.

De Cosmic&Flower Energies vallen niet onder de geneesmiddelenwet maar onder de warenwet.

Dit betekent dat aandoeningen en ziekten, zelfs suggesties dat een energetisch middel een genezend middel is, niet vermeld mogen worden. Deze informatie wordt door ons ook niet meer beschreven.Tijdens de Cosmic&Flower Energies workshops wordt wel dieper ingegaan op de verstoringen van de chakra’s, aangezien alle psychische en fysieke aandoeningen terug te voeren zijn naar verstoringen van het energetisch continuüm. Dit standpunt wordt wereldwijd erkend in vele verschillende geneeswijzen.

Marcel Vogel, een geleerde die de occulte eigenschappen van kristallen en planten onderzoekt, beschrijft bloesemremedies als volgt: bloesemremedies zijn een meetbare vorm van materie, die geabsorbeerd kan worden door het etherisch lichaam en zich daar omzet in krachten, die de gezondheid en het gehele organisme stimuleren’. Daarom zou je onze Energies kunnen omschrijven als een vorm van spirituele oftewel energetische geneeskunde. De Energies ondersteunen hulpverleners in hun therapieën om de mensheid in hun Zielenstrijd binnen het Ascension- en transformatieproces te helpen.

Het energetisch Continuüm is ons sleutelwoord voor de auralagen, Lichtlichamen , de chakra’s en sub-chakra’s, de meridianen, de Ka en Ba kanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam!

Wij gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten en vanuit het Vissentijdperk zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid.

Dit werkt als volgt: het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan, die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam. Dit komt doordat er toxine (gifstoffen) via de Lichtlichamen, door de chakra’s en via de meridianen en Ka en Ba kanalen, met de bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in onze lichaamscellen opgeslagen worden. Er ontstaat een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit ons fysieke lichaam stromen, met als gevolg een homeostatisch interactief syndroom, opgevolgd door fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grofstoffelijk lichaam.

De hoge combinatie van lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies decoderen en coderen alle niveausvan de fijnstoffelijke Lichtlichamen én de huidige genetische structuur.

Dit gaat als volgt:

Fase 1 : De Cosmic&Flower Energies activeren een alchemistische reactie. Door de aanwezige Lichttrillingen van de Energies in te nemen, resoneren deze via de celkern door het energiesysteem. Geleidelijk worden de meridianen, Ka en Ba kanalen, chakra’s en Lichtlichamen, welke invloed hebben op het functioneren van de met hen geassocieerde cellen, doortrokken met de opgeslagen Lichttrillingen vanuit de Energies. Tijdens dit proces zuiveren de Energies de psyche, de menselijke geest, door in dit geval, de emoties nogmaals subtiel, ondersteund door de Energies, te laten ervaren en de daarmee samenhangende gedachtepatronen te onderscheiden. Het decoderen is hiermee geactiveerd. ( zie artikel: de overdracht van Lichttrillingen op onze website.)

Fase 2 : Door het herkennen van onverwerkte én karmische verankerde ervaringen en door de daarmee samenhangende gedachtepatronen te leren plaatsen en los te laten, ontstaat een gezuiverde doorstroming en een samenwerking van de energiekanalen, chakra’s, subchakra’s en de Lichtlichamen onderling. Vervolgens treedt een transformatie op in het bewustzijn en tevens wordt de moleculaire werking van de cellen weer geactiveerd doordat men cellulair gereinigd is. Van hieruit treedt het eigen zelfgenezende vermogen, weer in werking en kan men de levensweg, met de daarbij behorende uitdagingen, vanuit innerlijke krachten volgen. Zo kunnen fysieke klachten worden verbeterd of zelfs geëlimineerd.

Fase 3 : Vanuit een zuivere, stabiele doorstroming van het energetisch continuüm en de herstelde innerlijke rust en kracht, kunnen de Lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies gaan verankeren in de Lichtlichamen. Zo kan voorkomen worden dat men terugvalt in oude patronen met de daarbij behorende symptomen.

Fase 4 : Vanuit het geactiveerde bewustzijn wordt men weer ontvankelijk voor het integreren van Hogerebewustzijnsfrequenties en kan men zich afstemmen op het collectieve transformatieproces.

Fase 5 : De Energies stimuleren en activeren geleidelijk de hypofyse, epifyse en 22 chakra’s. Bovendien ondersteunen zij de psychische en fysieke klachten die de veranderingen van het energetische veld en de genetische structuur, het DNA, in dit gehele transformatie proces met zich meebrengen. De Energies helpen om dit proces te transformeren, zodat oude frequenties op cellulair niveau gezuiverd worden. Men ontvankelijk wordt voor hogere verfijnde elektronfrequenties vanuit de kosmos, ook wel Aquariuscoderingen genoemd. Zodat men de mogelijkheid heeft om door te stromen naar inzichten die leiden naar heelheid vanuit het Christus-Boeddha- Mohamed- ( vrede zij met hen) oftwel het godsbewustzijn, (het Ascensionproces).

Fase 6 : Geleidelijk aan herstellen zich meerdere chakra’s en fijnstoffelijke velden, platonische lichamen, die zich in en rondom het fysieke lichaam behoren te bevinden ( waar oude alchemisten zoals o.a. Pythagoras al bekend mee waren).Dit zijn Geometrische lektromagnetische energievelden, zoals o.a het Ster-Tetraëderveld. Uiteindelijk zal men zich weer kunnen verbinden met de kracht van een energieveld, de MerKa Ba genoemd. Het woord Mer verwijst naar een Lichtfrequentie die alleen bekend was tijdens de 18e Dynastie.

Ka betekent de individuele Geest, of het Goddelijk dubbel van het fysieke lichaam.

Ba staat voor de interpretatie van de specifieke werkelijkheid van de Geest. Vanuit de Mer Ka Ba kan men zijn meesterschap creëren. Verdeelt over de opleidingsdagen wordt meer aandacht besteed aan de Heilige Geometrie.

Wat die ongrijpbare Lichtkracht van de Cosmic&Flower Energies ook moge zijn, voor ons staat vast dat genezing verband houdt met de Levensgeest zelf, die zich manifesteert bij mensen die hulp zoeken. De Energies kunnen de mensheid helpen in de Zielenstrijd binnen transformatie processen, tijdens het opruimen van hun blokkades en in het vinden van hun eigen Goddelijke Kern.

Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen, elke dag opnieuw!

Close Menu