Het toepassen in de praktijk:

De Cosmic&Flower Energies worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze.Elke testmethode kan worden toegepast.

De inname van de Cosmic&Flower Energies staat bekend als veilig. Ze hinderen de werking van alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed.

De Energies kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden.

Door het gebruik van de Energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd.Indien nodig kan dit zich uiten in het herbeleven van emotionele ervaringen uit het verleden. Deze ervaringen worden voor een kort moment, ondersteund door de Energies, naar het bewustzijn gebracht. Men kan dan de daarmee samenhangende gedachtepatronen onderscheiden, verwerken en loslaten.

Het kan wel eens voorkomen dat men heel kort verschijnselen ervaart van oude kwetsuren of ziekteprocessen die nu in zijn geheel uitgezuiverd worden. Ook kan men een drukkend gevoel ervaren op plaatsen waar de chakra’s zich bevinden. Dit wordt veroorzaakt door herstellende energieën die aan het werk zijn.

Mocht dit voor de cliënt/patiënt als een crisis ervaren worden dan adviseren wij om ongeveer om de vijf of tien minuten gedoseerde Energies, of twee  druppeltjes rechtstreeks vanuit het stockflesje,in te laten nemen. Men zal ervaren dat dit proces zich binnen enkele uren zal transformeren.

In acute hevige situaties mogen de Energies elke 5 minuten ingenomen worden tot men zich beter voelt.

Waarschuwing: Bij structurele emotionele stoornissen dient u een arts/deskundige te raadplegen.

Vanuit de praktijk worden voornamelijk 30 ml. flesjes waarin men 1 tot 4 druppels vanuit een stockflesje doseert, of stocks voor cliënt/patiënt voorgeschreven.

Het doseerflesje:

Neem hiervoor een 30 ml. flesje van donkerbruin of blauw glas met pipetsluiting. (Beide kleuren houden Lichttrillingen vast). Deze kan men bestellen bij een apotheek en bij de groothandel:HollandPharma. Vul het flesje voor 90% met koolzuurvrij bronwater en 10 % met een conserverend middel zoals consumptiealcohol, glycerine of vruchtenazijn. Voeg hier, vanuit het stockflesje, intuïtief of door middel van uittesten, 1 tot 4 druppels aan toe. Voor het verkrijgen van een optimale werking is het wenselijk niet meer dan 4 Energies samen in een doseerflesje te verwerken of in te nemen.Hierna goed schudden en het flesje is klaar voor gebruik.

Het stockflesje:

Door een Energy vanuit een stockflesje puur in te nemen kan in principe elk proces versneld worden. Uit ervaring is gebleken dat de effectiviteit van het puur innemen vooral bij diegenen versnellend werkt die al in een bepaalde  ontwikkelingsfase verkeren betreffende hun spirituele ontwikkeling.

Het gebruiksadvies is zowel voor de gedoseerde, als voor de pure Energies: 4 tot 8 maal per dag 2 tot 4 druppels onder de tong. In principe is er geen maximale dosis per dag.

Voor beide methodes geldt dat de werking van een Energy niet vergroot wordt door meer per keer in te nemen, maar door de constante herhaling van inname.

De tijdsduur van inname: over de periode dat iemand een Energy moet innemen kan moeilijk advies gegeven worden. Dit is individueel en moet ook intuïtief of door middel van uittesten geadviseerd worden. Wel adviseren wij bij traumatische verstoringen minimaal één tot twee maanden dezelfde Energies, eventueel met bijdosering van andere Energies, in te laten nemen, zodat de resonantie van de Lichtfrequenties ook kan verankeren in het energetisch continuüm.

Onze werkmethode in de praktijk:

 1. als wij voelen dat een cliënt/patiënt zich niet op zijn of haar gemak voelt, onrustig of gesloten is, nemen wij meteen intuïtief een Energy. Dit kan ook uitgetest worden.
 2. wij laten deze Energy via de kruin-chakra tot ongeveer de knieën langzaam in het fijnstoffelijke lichaam, dat ongeveer vijf tot tien centimeter buiten het lichaam stroomt, zakken. De cliënt/patiënt is meteen rustiger en vrijer in gevoel. Van hieruit gaan wij kijken welke Energy geschikt is om mee te werken en dan beginnen wij met de energetische behandeling.
 1. van deze Energy doen wij 1 druppel op onze handpalmen, en dan beginnen wij met de energetische behandeling. Door deze methode komt men gemakkelijk bij de eerste blokkade(s) die verankerd zit(ten). Van daaruit gaan wij vragen (ook dit kan via testen) om Energies die de diepere oorzaak, oftewel de kern, duidelijk kunnen maken. Het bewustzijn kan dan niet meer de onbewuste- en onderbewuste lagen saboteren!

Van deze laatst gekozen Energies geven wij een stockflesje of een 30 ml. flesje met gedoseerde Energies mee naar huis.

Diverse methodes waarop we de resonantie van de Energies uitwendig kunnen toepassen:

Chronische pijnen, allergische reacties, eczemen, hoofdpijn, kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er één of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn.

Door een Cosmic&Flower Energy intuïtief of uitgetest rechtstreeks of rondom een verstoorde huidzone aan te brengen, kan men de reactie van een signaal verzachten of laten verdwijnen en raakt men ook de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Wij willen wel adviseren om na deze behandeling, of bij een vervolgconsult, nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Mocht dit zo zijn, dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste Energy! En inname wordt dan geadviseerd.

Heeft men de juiste Energies dan kan men de volgende methodes toepassen:

 • 6 tot 10 druppels in een crème, lotion, massageolie of etherische olie verwerken.
 • 2 druppels in wat water druppelen voor het maken van een kompres, te gebruiken op pijnlijke plaatsen.
 • 15 tot 20 druppels in het badwater doen; blijf wel ongeveer twintig minuten in bad.
 • 4 druppels verspreiden op het kussen waarop men slaapt.
 • Net als bij Homeosiniatrie, (ook wel Homeosymatria genoemd), werken de Cosmic&Flower Energies op Acupunctuurpunten via Acupunctuur, Acupressuur, Shiatsu, Biodynamica, Tui-na massage etc.
 • Bij alle therapieën waarbij massageolie wordt gebruikt, o.a. Polariteitmassage, Cranio-sacrale therapie, Reflexologie, Osteopathie, Bowentechniek, en Metamorfosemassage.
 • Ook kan men puur een druppel op de binnenkant van de pols of achter het oor doen.
 • Ook ruimtes kunt u reinigen door van een evt. gekozen combinatie van de Energies 4 druppels in een klein schaaltje water, oliebrander, of testbuisje (voor bijv. op het nachtkasje) te doen.
 • Men kan de Energies ook verstuiven vanuit een verstuifflesje.

Advies voor hen die met dieren werken:

Bij honden, katten en ander klein vee 2 tot 4 maal daags 2 druppels vanuit een doseerflesje direct in de bek of op een beetje voer doen. Lukt dit niet, of bent u overdag afwezig, dan kunt u de eerste twee weken 4 maal daags van elke gekozen Energy 1 druppel puur in de waterbak doen, daarna 2 maal daags. Bij paarden of ander groot vee 4 maal daags 2 druppels gedoseerd of 2 maal daags 6 druppels puur in een emmer water. De sensibiliteit van dieren is sterker dan die van de mens, de maximale dagdosis is daarom 6 maal. Let goed op het gedrag van uw dier en schrijf kleine veranderingen op. Als het gedrag gestabiliseerd is raden wij aan om de Energy nog een aantal dagen door te gebruiken. Is het flesje leeg, kijk dan eens wat er gebeurt als u de behandeling stopt. Ziet u binnen een paar dagen een terugval dan is het duidelijk dat het dier nog niet zonder de Energies kan. U kunt de behandeling dan gewoon voortzetten.

Gebruik bij planten:

Ook planten kunt u helpen door meteen na het overplanten 10 druppels Deva Rescue Energy in een liter gietwater te doen. Planten kunnen ‘gestresst’ zijn en niet goed groeien doordat ze te dicht bij een stereo-installatie of televisie staan.

In dit geval kunt u 10 druppels Deva in een liter gietwater doen. Mochten uw planten, bomen, struiken aangetast zijn door schimmels of ongedierte welke hen schaden, dan kunt u enkele druppels Healing in testbuisjes bij hen leggen, of ze besproeien met 10 druppels per liter water. Healing zal hun Lichtlichamen versterken waardoor ze minder vatbaar worden en kunnen gaan herstellen. Ook kunt u een op uw eigen gevoel uitgezochte Energy geven als u ziet dat uw plant of boom zich niet ‘lekker’ voelt.

Nieuwe Tijdskinderen

Nieuwe Tijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in en rondom zich, welke verstoord kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en door bepaalde voeding.

Deze verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel en hun taak hier op Aarde. Met de voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd- of buikpijn, gedrags- en leerproblemen,vormen van ADHD, autisme etc. en allergieën die zich op de meest verschillende niveaus uiten.

De hogere resonantie van de Cosmic&Flower Energies zijn o.a. voor deze kinderen een vertrouwde resonantie, die meteen als beschermend en thuiskomend in hun eigen bron ervaren wordt. Bovendien activeert het hun zelfgenezend vermogen. Zowel van ouders als vanuit praktijkervaringen mogen wij vele prachtige reacties ontvangen.

Ook het bestuur Nieuwetijdskinderen Nederland en België is bekend met de werking en resultaten betreffende onze Energies. Diverse ervaringen zijn te lezen op onze website, in de VSM Nieuwsbrieven en in de nummers 3 en 4 van het tijdschrift: Kind en Nieuwe tijd.

Kinderen laten wij ook altijd zelf hun Energies uitzoeken. Ze voelen het gekriebel van de frequenties van de Energies. Veel kinderen zien zelfs de kleuren van de halfedelstenen of de stralen van de Meesters en Meestervrouwen die aanwezig waren tijdens het prepareren. Vanuit vele praktijkervaringen is bevestigd dat kinderen altijd de juiste Energies voor zichzelf uitzoeken en/of zelfs voor hun ouders/verzorgers.

Close Menu