Het 22 delig Chakra systeem

Al verschillende jaren weten of voelen veel mensen dat ons chakrasysteem nog steeds in een ontwakingsproces verkeert. Na het activeren van de Aquarius chakra’s zagen wij energiepoorten in prachtige Lichtkleuren activeren tijdens het prepareren van onze Energies. Vijf energiepoorten bevonden zich, onder ons fysieke lichaam, tot diep in Moeder Aarde en vijf energiepoorten bevonden zich super hoog, boven ons fysieke lichaam, in de Kosmos.

Net zoals wij vaker waarnemen dat de Merkaba activeert, bij hen die voor een langere tijd onze Energies innemen, zagen wij ook dat de energieën van deze 10 energiepoorten regelmatig voorzichtig contact proberen te maken met chakra’s die ons fysieke lichaam voeden. Vanaf 2002 weten Mark en ik dat deze energiepoorten, de chakra’s zijn die Jhadten Jewall activeert tijdens Lichtstad activaties.

Nu na de Harmonische Convergentie die plaatsvond, in de nacht van 8 op 9 november 2003, kunnen Mark en ik pas echt goed begrijpen waarom wij de laatste jaren Energies hebben mogen maken, die deze chakra’s bij bepaalde groepen al activeren. Zeker valt het uitwerken van een workshop betreffende het herinneren en activeren van deze chakra’s nu op zijn plaatst. Dat toeval echt niet bestaat is weer opnieuw bevestigd geworden, door het voor de eerste keer mogen geven van deze workshop op 31 oktober in Alkmaar, tijdens de sterke voortrilling van de Harmonische Convergentie.

Absoluut bijzonder is dat wij in september een groep hadden, die vroeg of het niet mogelijk zou zijn, i.v.m. tijdgebrek, om hun verdiepingsworkshop op zondag te plannen. Bij uitzondering hebben wij toegestemd en naar veel “agenda raadplegen” plande wij deze workshop in het weekend van 7,8 en 9 november, zonder stil te staan dat het tijdens het plaatsvinden van deze unieke constellatie onderling de planeten zou zijn! Toeval?

Het ontwaken van het 22 delig chakrasysteem

Net zoals een groot gedeelte van onze hersenen en ons DNA nog “slapend” is, is ook eeuwen lang ons chakrasysteem “slapend gehouden”.

Totdat in de nacht van 16 op 17 augustus 1987 de planeten op één lijn stonden en een poort opende voor de mensheid om doorheen te stappen naar het pad van bewustzijnsgroei. Velen vermoeden dat dit het begin van het Aquariustijdperk is.

De kosmische frequenties van de Harmonische Convergentie, onderling de planeten die nacht, activeerde bij grote groepen mensen wereldwijd het “ontwakingsproces” van 5 extra hoofd chakra’s, buiten de 7 hoofdchakra’s om, die mede verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysieke welzijn van de mensheid. Door het weer ontwaken van de “Aquariuschakra’s” heeft de mensheid de mogelijkheid gekregen om het trillingsniveau van zijn bewustzijnslagen naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen. Sindsdien is de spiritualiteit onder de mensheid groeiend en kunnen velen zich weer herinneren wie zij zijn.

Anderzijds veroorzaakt dit transformatieproces bij vele mensen fysieke klachten en zeker vermoeidheidssyndromen.Tijdens onze workshops gaan wij hier dieper op in.

Om het “ontwakingsproces” mogelijk te maken ontvangt de mensheid veel hulp van Lichtwezens, o.a. via hun kristallijnen Lichtcodes in de Cosmic en Flower Energies. Bovendien zijn de frequenties gestuurd vanuit de Kosmos zeer behulpzaam in dit proces. Om het geheel begrijpelijker te maken, nemen we alleen voorbeelden van de kosmische frequenties van de laatste 7 maanden!

In de meimaand van 2003 werden zeer hoge transformerende frequenties naar de naar de aarde gezonden vanuit de planeet Nibiru. Eens in de 3600 jaar komt de planeet Nibiru in de kosmische baan ons Zonnestelsel binnen. Uit de geschiedenis van de aarde blijkt dat deze planeet een grote invloed uitoefent op het leven hier op aarde. Net als de Maan heeft Niburi de kracht, om de kern van alles hier aarde aan te trekken, zo ook de onbewustzijnslagen van de mensheid.

De energie van Niburi haalt “schaduwkanten” naar boven die zich in de kern van ons onderbewuste bevinden. Wereldwijd hebben veel mensen hierdoor onverklaarbare onrust en angstaanvallen ervaren afgelopen voorjaar en zomer. Niburi vraagt ons, om een eigen confrontatie aan te gaan en “schaduw” gevoelens te onderzoeken, zodat wij bewust kunnen worden van onze “schaduwkanten” en hierdoor leren welke stukjes wij in onze persoonlijke ontwikkeling mogen veranderen.

De Volle maan van 13 Juli om 21.21 uur was zeer krachtig en ondersteunde zowel het geestelijke als energetisch uitzuiveringsproces betreffende onze schaduwkanten.

De ster Sirius opende op 23 Juli 2003 een poort, die een nooit eerder geziene kans activeerde om ons bewustzijn te ontwikkelen naar een nog hogere frequentie. In het oude Atlantis werden de “mysteries” gebaseerd op informatie, doorgekregen van de Meesters van Sirius. Na de val van Atlantis werden de Sirische mysteries verspreid in het oude Egypte.

Sirius is het thuis van het Christusbewustzijn. De term Christusbewustzijn houdt in, dat men zich mag gaan herinneren dat de mens naar gelijkenis van Jezus de Christus geschapen is en dus in staat is zijn pad te bewandelen.

Sirius is altijd al een spiritueel prototype geweest voor de aarde en speelde een vitale rol in de vroege aardse evolutie. Spirituele energie stroomt van Sirius uit naar de Hart van onze Zon en stroomt verder door naar de Aarde door middel van de Zonnestralen.

Door de straling van Sirius, via de Zon, kregen we de kans om slapende DNA codes te openen. Dit “ontwaken” gebeurde collectief in het cellulaire geheugen van alle mensen. Deze Cellulaire herinneringen werden vastgehouden in een Kristallijnen code, in de vorm van een tetraëder die in iedere codon (codon is een combinatie van drie basen die samen de code voor één aminozuur vormen) van elke DNA streng bestaat, in elke cel van het lichaam.

Het sterrenbeeld leeuw stond ook nog eens in Mercurius op 13 Juli en pronkte tot 30 Juli. De resonantie hiervan is o.a. communicatieprocessen aansturen.

Op 8 Augustus 2003 kregen we door de sterrengroepen Tweeling, Lyra en Auriga weer een unieke kans om door een nieuwe poort van versnelde transformatie te stappen. Dit was een natuurlijk ontwaken van Lichtcodes, die ons helpen om onze Akasha kronieken ( ons kosmisch geheugen) te herinneren.

De Tijdspoort die opende op 12 Augustus 2003 maakte het ook weer mogelijk dat het licht van nieuwe kennis in de codons van een slapend chromosoom kan ontwaken. Hierdoor zullen velen hun helderziendheid weer kunnen herinneren.

Al deze energieën die het celgeheugen activeren straalde coderingen uit tot 9 November 2003 om ons tegemoet te komen. Ze nodigen de mensheid uit om zijn bewustzijn verder te laten “ontwaken”. Kennis die stilletjes op deze tijd heeft zitten wachten.

De hierna volgende grote aanmoediging die wij mochten ontvangen vanuit de kosmos, was een zeldzame Galactische uitlijning onderling 6 planeten. Deze vormde samen het symbool van de Stertetraéder. Als je nog niet bekend bent met de Stertetraéder denk dan maar aan het teken van de Davidster, deze ziet hetzelfde eruit. Dit wordt De Harmonische Concordantie genoemd.

De Grote Harmonische Concordantie lijnde zich uit net voor de volle maan, in de vroege avond van 8 november 2003 en werd verbonden door de volle Maansverduistering in de nacht van 9 November 2003.

John Mirehiel, de eerste ontdekker van deze constellatie, schrijft het volgende in zijn artikel: “De Grote Zeshoek in de astrologie betekent een wederzijdse en onbelemmerde stroom van energie tussen de 6 planeten. Bovendien zal de stroom van energie tussen ieder van deze zes planeten nog een energie ontvangen van twee andere planeten en een krachtige vortex creëren, een vortex die om de 6000 jaar voorkomt. Buiten het fenomeen van de Davidster in de Hemel, hebben we te maken met een volle Maan eclips”.

Ik zal vervolgens even kort uitleggen wat de planeten die zich uitlijnde voor ons kunnen betekenen:

De uitlijning stond als volgt: de Zon, onze levensgever, activeert de scheppende zelfverwerking in de mens. Hij staat o.a. voor levenskracht, verlichting en heling.

De Maan, net zoals de vrouwelijke cyclus loopt haar cyclus over 28 dagen Zij is verantwoordelijk voor de wisseling van eb en vloed en bestuurt de levenssappen van de natuur en de mensheid. Iedere maanstand heeft zijn eigen werking. Tijdens volle Maan zijn veel mensen overvloedig voorzien van energie. Het feit dat een totale Maaneclips bij deze uitlijning werd gevoegd liet de potentiële mogelijkheid zien van de heelwording tussen de Ziel en het ego, de integratie van de Ziel met de persoonlijkheid.

Mars, onze rode planeet, staat o.a. voor de wil tot zelfrealisatie, doorzettingsvermogen en dadendrang.

Saturnus geldt in de astrologie als de karmische planeet, en zorgt ervoor dat wij met de consequenties van onze daden geconfronteerd worden.

Jupiter is de wegwijzer naar hogere inzichten, hij staat o.a. voor filosofie, religie, moraal en ethiek. Zijn plaats in geboorte horoscopen geeft o.a informatie over hoe men het beste zijn horizon kan verruimen.

Chiron is de innerlijke leidsman, die licht in de duisternis brengt.

Hij ontwikkelt een positief collectief bewustzijn en de noodzakelijke omwenteling voor een vredige en zekere toekomst van de mensheid.

De Stertetraéder/Davidster uitlijning activeerde, net zoals de coderingen van Sirius op 23 Juli, collectief een cellulaire codering waardoor een gedeelte van het slapende DNN weer kan ontwaken. Bovendien activeert deze trilling, bij de ontwaakten personen van de “ eerste groep” in 1987 waarbij de “ Aquarius chakra geintegreert zijn, opnieuw weer slapende chakra’s.

Door deze hoge kosmische frequenties van 8 en 9 november 2003 krijgt de mensheid collectief dé unieke kans aangeboden om zich nog meer te verhogen in zijn bewustzijn. Het moment van de Harmonische Overeenkomst wordt gezien als hét teken van de tijd waarin de massa van mensen zal ontwaken tot hun Goddelijke Oorsprong. Zelfs kritische mensen zullen de komende jaren nieuwsgierig worden!

Bovendien kunnen dankzij deze hoge kosmische frequenties kunnen nu ook de 5 Aardematrix- en 5 Kosmische transpersoonlijke chakra’s of energiepoorten ontwaken. Kwaliteiten van deze 10 transcendente chakra’s vallen samen met 10 Sefira of Sefirót van de levensboom zoals bekend uit de Kabbala. (Sefire/Sefiót zijn de sferen van de eigenschappen van de Elohim die het Universum leiden).

We komen allen uit dezelfde Bron en wanneer de Kosmos een collectieve weg opent voor de mensheid om zichzelf weer te herinneren zal hij ingeslagen worden. Of men het nu bewust ervaart of niet, we kunnen ons niet ontdoen van wie en wat we waren tot aan deze dag, maar we kunnen toestaan dat de uitlijning van deze Harmonische overeenkomst ons een richting aanduidt die ons naar huis zal leiden, naar de oorspronkelijke Grootheid die we zijn!

De frequenties van deze prachtige zeldzame Galactische Uitlijning zal nog lang natrillen en zich verder opbouwen door de Zonneclips op 23 november en de Zonnewende van 21 december 2003.

Informatie betreffende onze 12strengs DNA en 10 transcendente chakra’s activatie workshop kunt u vinden onder de link opleidingen.

Close Menu