BOX IV Inhoud 12 stockflesje, nummer 37 t/m 48

 37, Lunar

De volle Maan van 09-01-01 stond in het teken van Steenbok. Dit sterrenbeeld staat voor de profeet, de leraar en innerlijke beschermer. De hoge Maanfrequenties prikkelden collectief de mensheid om vrij te worden van onderbewuste emotionele grof stoffelijkheid. Om ten alle tijde bewust te luisteren naar de innerlijke stem. Tijdens het prepareren waren Melchizedek en Aartsengel Michaël aanwezig. In Lunar hebben wij Witte Opaal, Agaat, Malachiet en Granaat mee geprepareerd. De Witte Opaal weerspiegelt de waarheid, het innerlijke leven. Agaat verbindt ons met de aarde, de materie en de realiteit en helpt bij het zoeken naar de waarheid. Malachiet lost onderdrukte emoties op, bevordert het begrip voor zichzelf en de medemens. Hij wordt tot spiegel van de Ziel en helpt bij het ontdekken van ons verborgen Zelf. De mee geprepareerde versterkende werking van de Granaat toont ons de weg hoe we de liefde van het lichamelijke niveau naar het niveau van het hart kunnen brengen.

37, Lunar activeert het erkennen en accepteren van onvervulde emotionele gevoelens. Hij stimuleert om los te breken van verwarrende psychische indrukken en acties vanuit depressies of een minderwaardigheidscomplex. Acties waardoor men tegen de eigen evolutionaire stroom ingaat. Lunar laat inzien dat ervaringen nodig waren voor de vorming van de identiteit.

De energie van Michaël stimuleert om te integreren met het Hoger Zelf. Hij geeft kracht en moed om de energie die men nu aan andere zaken besteedt om te zetten in energie waardoor men naar “binnen” durft te gaan en men zich kan verbinden met zichzelf en de omgeving. Een verbinding met zichzelf is de snelste weg naar verlichting! Michaël’s energie stimuleert om zich niet langer te verschuilen achter gevoelens, het werk of misschien zelfs wel achter het effect van alcohol of drugs.

Melchizedek’s energie stimuleert de aandacht voor het emotioneel en psychisch welzijn, door op een hogere manier te voelen en naar zichzelf te kijken. Hij helpt om zichzelf toe te staan om schaduwkanten te ontdekken en te accepteren zonder te oordelen, zodat men ze kan omzetten in kwaliteiten voor het Hogere Plan. Zijn energie helpt om een te groot verantwoordelijkheid- gevoel, het streven naar rechtvaardigheid en het verlangen naar perfectie om te zetten naar een spiritueel niveau. Melchizedek’s energie motiveert om organiserende en psychologische kwaliteiten, die men verworven heeft door traumatische ervaringen, in te zetten tijdens hulpverlening. Kinderen en pubers die weten dat zij hier een belangrijke taak hebben, maar ongelukkig zijn omdat hun “grote Geest” beperkt wordt door een klein lichaam, worden ondersteund met inzicht en innerlijke vreugde. Lunar helpt hen om de onmacht en agressie die dit met zich mee brengt om te zetten in acceptatie en geduld en bekrachtigt hen in hun zelfwaarde. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn Chakra’s geactiveerd.

38, Ascension

Al dagen werd er wereldwijd gemediteerd om Moeder Aarde en zichzelf persoonlijk te helen, als voorbereiding op de laatste initiatie van zeven energetische versnellingen die plaatsvonden vanaf januari 1997. Op 02-05-01 vond de initiatie van de Planetaire Ascension plaats, het middelpunt was de grote Piramide in Egypte. Tijdens het prepareren verscheen de energie van Hathor, een Goddelijke beschermster die verbonden is met Ra, de Zonnegod. Haar kwaliteiten zijn veelzijdig, ze begeleidt en verzorgt Zielen aan Gene Zijde vanuit haar liefdesenergie. Hathor ondersteunt genezers en is een symbool van liefde, vruchtbaarheid en vrede.

In Ascension hebben wij Paardenbloemen en Lapis Lazuli mee geprepareerd. Lapis Lazuli activeert heldere inzichten en wijsheid, stelt de geest gerust en maakt de levensopgaven gemakkelijker.

38, Ascension Is een energetische versneller. Hij stimuleert de samenwerking tussen de linker- hersenhelft, de mannelijke rationele kant en de rechter hersenhelft, de intuïtieve vrouwelijke kant. Hij activeert de rechter hersenhelft zodat het beeldend vermogen, het visualiseren, gemakkelijker wordt. Door het beeldend vermogen wordt de scheppingskracht werkzaam, waardoor beelden van situaties of genezingsprocessen die men vormt geaccepteerd worden door het onderbewustzijn en werkelijkheid kunnen gaan worden. De energie van Hathor heft de dualiteit op, ze brengt balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energieën zodat er een verbinding kan ontstaan. Zij stimuleert de zintuigen zodat ook sluimerende zintuigen actief mogen gaan worden. Haar energie activeert hersencellen die verborgen kwaliteiten als herinneringspatronen nog vasthouden, o.a. de Universele wetten van liefde en maakt ontvankelijk voor impulsen van hogere kosmische energieën. Hathor leidt naar een bewustzijnssfeer die inzicht geeft in de oorspronkelijke bedoelingen van onze Schepper, waardoor zich vanuit de hartenergie het Christusbewustzijn mag ontwikkelen. Het bewustzijn dat onder andere inhoudt: empathie voor alles wat leeft en is, inzicht dat vrede niet van buitenaf moet komen, maar van binnenuit. Men kan zichzelf leren zien zoals de Schepper de mens ziet, met al Zijn liefde door Zijn ogen. Door het regelmatig gebruik van Ascension ontstaat er een Zielenrust, vandaar dat deze Energy ook ingezet kan worden in terminale fases. Ascension helpt om terminale ziekteprocessen of het afscheid nemen van het leven te accepteren. Hathors energie vergemakkelijkt en begeleidt de overgang naar gene zijde. Voor kinderen en pubers is Ascension een bekende, vertrouwde energie die hen helpt om zich thuis te voelen hier op aarde. De angsten en spanningen die zij ervaren doordat zij niet goed geïncarneerd zijn, verdwijnen omdat hun binding met Moeder Aarde en de Kosmos wordt hersteld. Ascension geeft hen het veilige, geruststellende gevoel thuis te zijn. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

39, Insight

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel. Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens. De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus- Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Insight hebben wij de Stinkende Gouwe en de Sneeuwvlok-obsidiaan mee geprepareerd.

Sneeuwvlok-obsidiaan wijst de weg naar grotere spirituele hoogte en confronteert met de waarheid. Hij laat het ware innerlijk zien, ook de schaduwkanten, reinigt deze en brengt ons in de realiteit. In Integration zit tevens de Labradoriet, die helpt om eigen veelzijdige aspecten en talenten beter te herkennen en in te zetten en bovendien de intuïtie versterkt. 39, Insight creëert inzicht in de kennis die ter beschikking staat. Hij geeft inzicht in de verankerde toegevoegde waarde van sluimerende kennis, die vooral kinderen en volwassenen met ADHA nog niet kunnen plaatsen. Insight creëert een spirituele transformatie en helpt om het onderbewustzijn om te zetten in het bewustzijn. Hij stimuleert om gedachten en gevoelens uit te bannen die momenteel de persoonlijkheid vormen. Insight helpt om de energie die zich nu gemanifesteerd heeft in ongeduld, egoïsme, onverantwoordelijkheid, agressie, immoraliteit en depressies om te zetten, waardoor men gevoelens die in opwellingen én via uitbarstingen naar buiten treden leert beheersen. De energie van Hermus activeert een reconstructie ofwel een transformatie van deze gevoelens en gedachtewereld, die ontstaan zijn doordat indrukken vanuit de omgeving en de maatschappij niet verwerkt kunnen worden. Hij stimuleert om innerlijke gedrevenheid om te zetten in verantwoordelijkheid en zelfexpressie vanuit het Christusbewustzijn. De resonantie van Kuthumi maakt een innerlijke “harde” leermeester wakker, die de weg wijst naar de grote hoeveelheid positieve kwaliteiten in het mentale en emotionele Hoger Zelf. Hij bevordert het zelfvertrouwen, geeft een veiliger, zekerder en meer zelfgedisciplineerd gevoel. Kinderen en pubers krijgen kracht om de grote zware verantwoordelijkheid die zij meegenomen hebben naar de aarde te begrijpen en te plaatsen, zodat ze vanuit een innerlijke rust en bezinning hun eigen grenzen kunnen aangeven. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

40, Healing

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel.

Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens. De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus- Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Healing hebben wij de Aquamarijn mee geprepareerd. Aquamarijn activeert vrede, medeleven en begrip, waardoor men gemakkelijker tot nieuwe inzichten kan komen

40, Healing geeft bewustwording in het incarnatie- en het evolutieproces. Hij laat begrijpen dat de individuele Ziel samen met de individuele Geest vele ervaringen, ziekten en een persoonlijkheids- structuur uit karmische gegevens heeft opgebouwd, om die persoonlijkheidskenmerken en eigen- schappen te verwerven die nodig zijn voor de uitzuivering en ontplooiing van het evolutieproces van de Ziel. Hij laat inzien dat dit proces voortdurend beïnvloed wordt door de vrijheid van de wil in de mogelijkheid van keuzes. Healing maakt duidelijk dat keuzes niet alleen beïnvloed kunnen worden vanuit karmische lessen, die nog geleerd moeten worden, maar ook door invloeden vanuit de lagere emotionele en mentale lagen als men energetisch zwak is. Hermus’ energie beschermt bij het maken van keuzes en beslissingen die de Universele wet van oorzaak en gevolg aantrekken, waardoor nieuw karma en psychische emotionele blokkades kunnen ontstaan. Kuthumi stelde, al in zijn leven als Pythagoras, dat de energievelden rondom de mens een verscheidenheid aan effecten teweeg kunnen brengen, waaronder ook de genezing van het lichaam. Zijn energie zuivert beladen krachten in het onderbewustzijn en bewustzijn. Hij ondersteunt om onzelfzuchtig bewuste keuzes en beslissingen te nemen vanuit de Hartchakra en het Hoger Zelf, zodat er uiteindelijk een Drie-eenheid mag ontstaan tussen de Ziel, de Geest en de persoonlijkheid. Healing is een bescherming en versterker voor de Lichtlichamen en Geometrische energievelden rondom het fysieke lichaam.

Kinderen en pubers worden ondersteund door de samenwerking van hun intuïtie met hun Hoger Zelf bij alle keuzes waar ze mee geconfronteerd worden in het leven. Vooral bij keuzes die een langere termijn uitwerking met zich meebrengen zoals schoolopleidingen, carrières en vrienden. Healing versterkt hun Lichtlichamen, waardoor ze beschermd zijn voor indrukken van buitenaf. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

41, Integration

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel. Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens. De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus- Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Integration hebben wij de Labradoriet mee geprepareerd. Labradoriet, die helpt om eigen veelzijdige aspecten en talenten beter te herkennen en in te zetten en bovendien de intuïtie versterkt.

41, Integration helpt om therapeutische kwaliteiten te ondersteunen en te ontwikkelen. Hij stimuleert de innerlijke therapeut en activeert een diepere analyse betreffende de drijfkracht van de motivatie waarom men deze richting koos. Integration helpt om psychische kwaliteiten te integreren met intuïtieve kwaliteiten, zodat men niet alleen vanuit verstand en logica beredeneert, maar ook vanuit zijn innerlijk weten. Hermus activeert kennis om verborgen spirituele kwaliteiten te herkennen, te trainen en te durven integreren in het werk, zodat men vanuit zijn Hoger Zelf, zijn hart en zijn Drievoudige Vlam de mensheid kan begeleiden in het transformatie- en genezingsproces. Hij helpt om niet alleen het lichaam te bestuderen, maar ook de Ziel, waardoor men in contact kan treden met het onderbewustzijn van de patiënt of cliënt. Kuthumi beschermt de vrouwelijke kant en het verantwoordelijkheidsgevoel waardoor men mee kan leven met de ander, in plaats van mee lijden. Hij stimuleert om te herkennen dat wij hier op aarde niet alleen de genezing van personen in handen hebben, maar zijzelf ook. Inzien dat indien nodig er hulp aanwezig is van hogere intelligenties. Kinderen en pubers worden ondersteund om zonder angst hun kennis, oude waarheden, vrij te uiten, zodat zij anderen in kunnen laten zien hoe men o.a. met de ander en de dierenwereld omgaat. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

42, Rose of Jericho

Wekenlang had ik een droom waarin wij een Energy prepareerde van iets wat leek op een opgedroogde plantachtige kluwen. Ik had al veel navraag gedaan en zei schertsend: “Dan zal het wel een opgedroogde Hennepplant zijn”. Tijdens een bezoek aan de Heilige Landstichting, kwam Mark naar mij toe en vertelde mij dat hij de Roos van Jericho had gekocht, omdat hij sterk het gevoel kreeg dat wij daar een Energy van moesten prepareren. In eerste instantie vertelde ik hem, dat het niet zuiver aanvoelde om een Energy te prepareren van een gekochte plant, tot ik hem bekeek. Het was overduidelijk de plant uit mijn dromen! De Roos van Jericho, een plant die nooit doodgaat, leeft zonder grond en alleen bloeit als men hem in water legt; zelfs kokend water schaadt hem niet. Men zegt dat Maria hem tijdens haar vlucht van Nazareth naar Egypte het eeuwige leven heeft gegeven. Tijdens het prepareren waren Ma-Ray en Sandalphon, een Kabbala- Engel van Malchut, aanwezig. Eén van Sandalphon’s taken is om hen die dienstbaar zijn in het zorgen en/of onderwijzen van de mensheid, te helpen herinneren aan hun Goddelijke connectie. Hij hoort en ondersteunt daar waar nodig al hun behoeften. De mee geprepareerde Zonne-Maan steen helpt om samenhangen te herkennen. Hij brengt licht en liefde in het hart en het gevoel. Hij werkt rustgevend, compenserend en maakt bewuster van gevoelens, waardoor de intuïtie wordt gestimuleerd.

42, Rose of Jericho ondersteunt de “leiders en Lichtwerkers” onder ons. De filosofen die hun visie uitdragen in dienst van de collectieve bewustzijnsontwikkeling. Rose of Jericho begeleidt de ontwikkeling van het persoonlijke proces naar bewuste individualisatie. Hij ondersteunt om onafhankelijkheid te bewaren tijdens zijn werkzaamheden. Dit is noodzakelijk, zodat men zich op de problemen van de samenleving kan concentreren en hierop in kan gaan. Rose of Jericho helpt om emotionele energieën die vrij- komen door de beperkingen in het werk om te zetten in acceptatie. Sandalphon’s energie helpt om het verdriet betreffende de inzichten, o.a. dat niet alles puur is wat men geleerd heeft, in balans te brengen. De energie van Ma-Ray laat hogere energiekanalen ontwaken om de invloeden van karma uit te werken in een nieuwe cyclus, zodat men in verbinding kan treden met het Planetaire bewustzijn, dat de grondslag vormt van alle culturen en individuele bewustzijnsniveaus. Ze helpt om dit Hoger bewustzijnsniveau te conditioneren, zodat men mogelijke inzichten verkrijgt over de toekomstige ontwikkelingen hier op aarde. Ma-Ray activeert een doorstroming van duurzame scheppende energieën, die men zelf leert voeden vanuit het Hoger Zelf. Deze activering kan een trillend, prikkelend gevoel geven bij de kruin, dit is niet belastend. Rose of Jericho biedt een aardende bescherming aan tijdens de werkzaamheden, geleid vanuit een Hoger plan.

Kinderen en pubers worden geholpen om te verwoorden waarom ze gekomen zijn. Rose van Jericho helpt, zodat ze beter begrepen worden door de “Vissentijdperk ” mens in wat ze bedoelen met hun uitspraken of aangenomen houding, zonder uit balans te raken. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

43, Purification

De volle maan van 06-06-01 activeerde duidelijk een  uitzuiveringsproces van oude frequenties, zodat er ruimte kon komen voor spirituele kwaliteiten. Bovendien was deze volle Maan het begin van het vrijkomen van zeer hoge coderingen, die krachtiger werden door de Zonnewende én de Maansverduistering op 21-06-01 én de volle Maan op 05-07-01. Deze activering was het begin van een nieuwe groep Kosmische mensen, die voldoen aan de hartenergie en het gesproken woord ook echt uitdragen. Tijdens het prepareren was Meester Elia, van de Galactische Federatie, aanwezig. Zijn taak is o.a. waakzaam te zijn dat het Licht en de Mer Ka Ba niet verkeerd geïnterpreteerd worden. In Purification hebben wij de Herkiem Diamant met zijn Geometrische lijnen, die men vergelijken kan met de Icosaëder, mee geprepareerd. De Icosaëder is één van de Geometrische vormen van energievelden die men kan ervaren als men een Hoger bewustzijnsniveau heeft bereikt. De Herkiem Diamant activeert helderheid en versterkt het gevoel van eigenwaarde. Hij bevordert moed, kracht en vertrouwen om opnieuw te beginnen.

43, Purification bezit een oerkracht, een liefdes- trilling die stimuleert om de persoonlijkheidsstructuur en het ego uit te zuiveren. Hij geeft kracht om van té vast gewortelde principes af te wijken. Hij activeert het contact tussen het gevoel en de intuïtie, zodat men oude innerlijke conflicten die innerlijke onrust, vermoeidheid en fysieke klachten veroorzaken voor altijd een plaats in liefde kan geven. Purification transformeert emoties, zoals niet datgene uit het leven kunnen halen wat werkelijk voldoening geeft in het gezin, relaties of carrière en het gemis van een uiteindelijke taak, het gevoel van eenzaamheid, niet begrepen worden, er alleen voorstaan etc. Deze oerkracht schenkt de kracht om het leven te herschikken en om zich te focussen op een doel, vanuit eigen zuiverheid. De energie van Elia maakt een einde aan gebeurtenissen die men onbewust aantrekt of die ontstaan door beïnvloeding van gedachten die angsten en situaties willen beheersen. Hij laat inzien dat men een eigen keuze heeft, de vrijheid en de mogelijkheid om zijn horizon te verbreden. Dat het belangrijk is om zichzelf als middelpunt te beschouwen, maar zonder ego. Elia stimuleert het innerlijk inzicht en de intuïtie om in contact te komen met persoonlijke en spirituele kwaliteiten. Hij activeert kwaliteiten om subtiel te communiceren en helpt om zuiver een visie naar buiten te kunnen brengen, ook in sociale of New Age projecten. Purification draagt een Hogere Licht- en liefdestrilling dan wij kennen. Vandaar dat hij ook inzicht activeert bij persoonlijkheden, die zich i.v.m. teleurstellingen of om andere redenen afsluiten van spirituele visies. Hij laat hen inzien dat we collectief, door elkaar aan te vullen, taken moeten gaan oppakken voor een Hoger doel. Ook bij hen zal de Goddelijke aansturing herkenbaar mogen worden en puzzelstukjes op hun plaats gaan vallen. Kinderen en pubers zijn nog nauw verbonden met de Hogere licht- liefdestrilling vanuit de dimensie waaruit ze gekomen zijn. Dit veroorzaakt een gemis, een innerlijk verdriet. Purification geeft hen een vertrouwd en veilig gevoel, gelijkwaardig aan hun oerkracht. Dit is een prachtige energie voor onzekere kinderen en om pasgeborenen te verwelkomen. Na verankering worden de Holle Aarde Matrix en Galactische poort chakra’s geactiveerd.

44, Sun Turn

De Zonnewende op 21-06-01 was heel speciaal, omdat het samenviel met een Zonsverduistering op die dag. Dit proces komt zelden voor! Bovendien versterkten de frequenties van de Zonnewende de opening van de zesde poort, die de Hartchakra met de Epifyse chakra verbond. Deze verbinding activeert de hypofyse en epifyse ( pijnappelklier), waardoor er meer van het Zielsplan geopenbaard kan worden. Als men er klaar voor is activeren deze frequenties helder zien en/of helder horen. Tijdens het prepareren was Djwhal Khul aanwezig, hij ondersteunt o.a. de mensheid om intensief zichzelf te onderzoeken en geeft hen inzicht dat het hun Goddelijk recht is om zichzelf terug te winnen. Djwhal Khul werd vergezeld door Engel Muriël, die helpt om de waarheid te zien, te spreken en het leven daarop in te richten. In Sun Turn hebben wij Teunisbloemen en Citrien mee geprepareerd. Citrien geeft bescherming, het gevoel van vertrouwen en zekerheid. Hij helpt om het doel in het leven te bereiken en moeilijkheden te overwinnen, waardoor men de levensweg kan herkennen en aanvaarden.

44, Sun Turn is een bescherming voor het Hoger Zelf. Deze Energy verzoekt dringend om diepgaand innerlijke behoeften te onderzoeken en zich radicaal te heroriënteren betreffende zijn eigen bron. Hij helpt om te onthechten van de genetische neigingen tot aardse verslavingen, met als doel het herkennen en begrijpen van telkens terug kerende situaties en uitdagingen tijdens het leven. Hij helpt om in te zien dat deze situaties, steeds weer een kans geven om zich in een bepaalde richting te wenden voor de ontwikkeling. Muriël ondersteunt om zuiver te zijn in het gehele wezen, innerlijk stabiel, trouw aan zichzelf en een ander. Hij helpt om met een gezonde drang, vanuit een liefdes energie, voor zichzelf op te komen en zich te uiten. Stimuleert om zonder schuldgevoelens nee te durven zeggen. Muriël helpt om grenzen niet te overschrijden en beschermt om niet met groeperingen mee te lopen om geaccepteerd te worden. De energie van Djwhal Khul laat inzien wanneer er manipulerend misbruik van de goedwillendheid gemaakt wordt. Hij ondersteunt en moedigt aan om met praktijken te kappen die in strijd zijn met het gevoel. Hij helpt om in te zien wat de kern is van verstoringen in relaties, waarin men niet zichzelf kan zijn. Zijn energie moedigt aan, om er open en zuiver te durven zijn en activeert het contact met de innerlijke wijsheid, zodat men inziet dat men waardevol is en hier op aarde kan en mag zijn zoals men is. Sun Turn 2001creëert een magisch beschermingsschild van kosmische energieën om je heen en beschermt tegen invloeden van buitenaf. Kinderen en pubers worden beschermd voor indrukken die bij hen binnenkomen van stukjes die bij hun ouders horen, zodat ze zich vanuit een bevrijd gevoel kunnen ontplooien voor hun eigen taak. Sun Turn ondersteunt, begeleidt en beschermt tijdens de puberteitsfase. Onze pubers die maar al te vaak vanuit hun onzekerheid in groepen of praktijken belanden die hun ontwikkeling schaden, omdat ze zichzelf niet durven te zijn! Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

45, Eclipse 2001

Tijdens een Zonsverduistering is de magnetische kracht van de Zon en de Maan sterk genoeg om tijdelijk het beschermingsschild van de Aarde te openen. Hierdoor kan de mens rechtstreeks Kosmische energieën ontvangen van de constellatie achter de conjunctie van de Zon en de Maan. Het Universum wil de mens door deze Eclips leiden naar innerlijke harmonie en harmonieuze omgang met een ander. Door de hoge frequenties van deze verduistering op 21-06-01 werd het mogelijk gemaakt om open te staan voor de toestroming van oer kennis en deze in te zetten voor de activering van het Christusbewustzijn. Tijdens het prepareren waren onze Planetaire vrienden, Afgezanten van de Pleiaden, Alceo, Sabatin en Ra aanwezig. In Eclipse 2001 hebben wij Vrouwenmantel, Rode jaspis en Rookkwarts mee geprepareerd. Rode Jaspis neutraliseert heftige gevoelens zoals haat, jaloezie en boosheid. Hij geeft rust in gedachten en versterkt het Zelf -zijn en de creatieve expressie vanuit een aardebinding. Rookkwarts daagt uit om verantwoording te nemen voor het leven en om negatieve gedachten door een positief gedragspatroon te vervangen.

45, Eclipse 2001 activeert een zelfconfrontatie. Hij stimuleert om zich los te koppelen van gewoontes en waarnemingen die beperken, waardoor er ruimte ontstaat voor de toestroming van oer kennis betreffende het eigen Hoger Zelf. Hij brengt innerlijke onrust en chaotische gedachten tot rust. Eclipse 2001 leidt naar gedachten zonder oordelen of beledigingen, met respect naar zichzelf en de ander. Hij activeert de hartenergie en een open hart naar personen die ons uitdagen. Hij helpt om te ontdekken hoe men in harmonie kan komen met zichzelf en de ander en stimuleert om emoties te uiten zonder zichzelf of de omgeving uit balans te brengen. Eclipse 2001 helpt om relaties in balans te krijgen en te behouden. De energie van Alceo, Sabatin en Ra stimuleert om in te zien dat het belangrijk is om collectief te veranderen. Hun energie laat het belang van eenheid en samen werken inzien en begrijpen dat veel ontmoetingen spiegels of oude bekende Zielen zijn. Zij activeren de hypofysecellen om weer naar hun oorspronkelijke staat door te groeien, zodat men weer in verbinding mag komen met de intellectuele en spirituele hersendelen. De activering van de hypofyse houdt in dat het inzicht en het onderscheidingsvermogen bewuster herkend worden. Hierdoor kan men als het ware het Goddelijk Zelf ontmoeten en geestelijke impulsen vanuit het onderbewustzijn, het oer plan, weer herkennen. Men leert zichzelf te ontladen en om opnieuw de energie in balans te brengen en deze energie in te zetten voor spirituele doelen. Kinderen en pubers blijven in hun kracht met hun eigen bron en hun oer kennis als ze gepest of uitgedaagd worden in een “discussie” die hen verwijdert van hun zelfvertrouwen en zelfliefde. Eclipse 2001 helpt hen om in contact met Moeder Aarde en de Kosmos te blijven. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

46, Mary Thistle

De volle Maan op 05-07-01 activeerde samen met de planeetstanden hoge frequenties die de mogelijkheid gaven om onzekerheid, bedrog, misleiding etc. te transformeren en los te laten. Tijdens het afstemmen op de Energy ontving Ger Hegger beelden, hij zag o.a. het getal 666. Volgens de Orde van Melchizedek is dit de codecombinatie die bij sommigen geactiveerd wordt in het DNA tijdens het Ascension proces. De code 666 is de materiële wereld, de harde fysieke derde dimensierealiteit van het leren! Mary Thistle is duidelijk een Energy voor personen die het leven hier als een harde leerschool hebben, of nog, ervaren. Tijdens het prepareren was Meestervrouwe Rowena aanwezig. In één van haar levens heeft zij de pijnen ervaren, ontstaan door macht, onmacht en onrechtvaardigheid op aarde. Hierdoor leerde zij haar innerlijke Goddelijke kracht kennen die haar vrij maakte voor haar verdere ontwikkeling. Haar Zielsverbinding herkent men in persoonlijkheden zoals Anne Frank en Prinses Diana. Bovendien verscheen Engel Tabris, hij begeleidt o.a. de vrije wil. In Mary Thistle hebben wij Roze Koraal en Maria-distels mee geprepareerd. Roze Koraal brengt zuiverheid en harmonie in het hart en leert om met vreugde het leven te beheersen, zichzelf te erkennen en accepteren. Hij activeert zelfliefde en helpt om die liefde door te geven aan anderen.

46, Mary Thistle helpt om het innerlijke zwaar gekwetste kind het leven weer vreugdevol te laten ervaren. Hij stimuleert om boosheid, onmacht, verwarrende gedachten en het verlies van vertrouwen in de mensheid om te zetten in een positief (zelf)- beeld. Mary Thistle activeert de Geestkracht om alle zware traumatische ervaringen en tegenstrijdige gevoelens los te laten. Hij laat begrijpen dat alles wat men meegemaakt heeft toch weer nodig was voor de ontplooiing van de Ziel. Mary thistle activeert krachten die laten inzien dat men onverwoestbaar is en inzien dat er nu een herkansing geboden wordt. Tabris’ energie activeert de wil om zichzelf gedisciplineerd toe te spreken, zodat men het niet toelaat dat blokkerende gedachten de overhand nemen. De energie van Meestervrouwe Rowena activeert de frequentie van de Hart- en Thymus chakra’s zodat men eerst van zichzelf kan gaan houden. Ze activeert de Keel- en Nek-Kin chakra, zodat men niet meer “gewurgd” wordt door onbesproken emoties en alle indrukken en gedachten voor een laatste maal gezuiverd kunnen worden vóór deze de Hogere chakra’s bereiken. Hierdoor kan men duidelijk zijn grenzen aan geven en kracht achter woorden leggen. Zij stimuleert een ommekeer in het leven, bevrijdt de lagere geest, de gedachten, door ze om te keren naar het licht. Zij opent kanalen die een verbinding maken met de Geestkracht, om hogere inzichten en verscherpte waarnemingen te ontvangen. Na een bepaalde periode merkt men ontspannen dat het leven veel lichter wordt en dat men vanuit zijn Goddelijke kracht klaar is voor het ontvangen en geven van liefde, om de mensheid en zichzelf weer te vertrouwen, waardoor men uiteindelijk mee kan transformeren naar het doel van het Hoger Plan, het Christusbewustzijn. Voor kinderen en pubers kan Mary Thistle goed gecombineerd worden met Insight voor de heling van o.a. ADHD en gedragsstoornissen. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

47, Inner Source

Samen met Mark voelde ik sterk de behoefte om een Energy te prepareren bij Hunebedden. Tijdens onze aanwezigheid voelden en begrepen wij waarom. Oude trillingen van de kwaliteiten van het Huyenvolk (reuzen) waren nog steeds waarneembaar. Wij voelden hun doordachte creatieve en constructieve manier van denken en de energie van vereende krachten in hun samenwerking. Onze enige zorg was het vinden van bloemen bij de plek van de Hunebedden die wij in gedachten hadden. Wij waren dan ook uiterst verbaasd toen wij bij aankomst zagen dat rondom de Hunebedden de Kamperfoelie in bloei stond. Dit was werkelijk door 5 personen een dag eerder niet waargenomen! Tijdens het prepareren verscheen St. Germain, hij liet zich zien als Merlijn die de wet van het leven en de manifestatie duidelijk maakte.

Bovendien verscheen een Mammoet. Bij alle Energies die wij prepareren verschijnen ook dieren, ditmaal vermeld ik het omdat het hier om een wezen uit een ander tijdperk gaat. Het leek wel of hij ons wilde laten zien dat het evolutieproces in alle tijdperken voortgaat. In Inner Source hebben wij de Kamperfoelie en Chrysocolle mee geprepareerd. Chrysocolle brengt dichter bij gevoelens als kalmte, goedheid en tolerantie. Hij bevordert de gevoeligheid en versterkt de intuïtie.

47, Inner Source activeert een verbinding met de innerlijke Bron, de Aarde en de Kosmos. Hij ondersteunt de natuurlijke aanleg om met mensen om te gaan, zonder dat men te hoge eisen aan zichzelf stelt. Inner Source creëert een innerlijk gevoel van bevrijding, een vorm van verlichting, omdat deze resonantie ertegen beschermt om te vlug uit eigen initiatief te helpen of ja te zeggen bij hulpvragen. Hij creëert ruimte, zodat men vanuit een liefdesenergie en dieper inzicht kinderen, geliefden of vrienden los kan laten, wetend, dat deze hun eigen levenslessen kunnen en moeten uitwerken en dat dit hun eigen ontwikkeling stimuleert. St. Germain activeert het contact met de innerlijke bron, het gevoel, het innerlijk weten en de intuïtie. Hij stimuleert, zodat men oude verborgen kennis van Goddelijke kwaliteiten, die opgeslagen liggen in de celkern, zich weer mag gaan herinneren. Zijn energie leert om te vertrouwen op het instinct en zijn Hogere intelligentie en deze in te zetten bij het aanvoelen van mensen en situaties. Hij laat inzien dat iedereen gelijk is, dat we allemaal Zielen zijn met eenzelfde einddoel. Hij geeft de kracht om kwaliteiten, ondersteuning en geloof in de mensheid, in te zetten voor het Hoger Plan. Hij helpt om projecten en New-Age kinderen te ondersteunen die zich inzetten voor sociale veranderingen, mensenrechten, broederschap, het belang van het dierenrijk, Moeder Aarde en het Universum. Kinderen en pubers worden ondersteund om te durven vertrouwen op hun eigen intuïtie en kennis, zodat ze goed geaard en verbonden met de Kosmos in deze wereld kunnen overleven.

Er zijn vele aspecten die hen uit hun balans kunnen halen. Een voorbeeld is: een kind dat weigert om vlees te eten omdat het gevoel, de intuïtie dit aangeeft. Als ouders dan uit liefde en niet beter wetend zeggen dat vlees gezond is, zal het kind naar de ouders luisteren, maar wel verward raken wat zijn eigen intuïtie en kennis betreft! Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

48, Purity of Soul

Tijdens het prepareren van deze Energy stonden Orion en de Pleiaden in het oosten van Nederland. De volle maan in Vissen, dit symboliseert: er is geen weg terug, ga verder in eenheid! De positie van de maan activeerde inzicht in hoe men zijn kindertijd heeft beleefd. Inzicht in het afhankelijke en ontvankelijke kind-zijn waarop invloeden van buitenaf inwerkten.

Invloeden die nodig waren om het bewustzijn tot ontwikkeling te laten komen. De hoge frequenties activeren een zuivering die de noodzakelijke ruimte schept om vanuit zijn innerlijke stem te kunnen communiceren met de wil van de Bron, zodat het Hoger Zelf de verbinding met zijn Goddelijke oorsprong weer kan ervaren. Als ondersteuning waren Jezus en Mohammed aanwezig, beide profeten, die de mensheid stimuleerden om zich over te geven aan onze Schepper. Zij lieten zien dat ze één energie waren! In Purity of Soul hebben wij Pompoenbloemen en Carneool mee geprepareerd. Carneool versnelt ontwikkelingen en wekt het scheppend vermogen op. Hij laat ons actiever onze opgaven met vreugde en volle medewerking vervullen.

48, Purity of Soul kan ingezet worden wanneer men traumatische verstoringen al heeft verfijnd, omdat deze Energy op een hoog niveau karmische ballast die meegenomen is naar de aarde mag zuiveren. De frequenties Van Mohammed en Jezus activeren een energiestroom van uitzuivering en ontwikkeling tot in de diepste celkern. Er kan een alchemistisch effect ontstaan dat gedurende een korte tijd misselijkheid en/of hitteaanvallen kan veroorzaken. Ook weet ik uit praktijkervaringen dat er beelden kunnen komen van traumatische ervaringen vanuit vorige levens. Deze transformerende bijwerkingen worden vanuit een Hogere Intelligentie in het bewustere denken ervaren en geplaatst. Deze nieuwe manier van denken herstructureert de hersenstructuur en verbindt de chakra’s onderling. Hun energie creëert de mogelijkheid om kwaliteiten vanuit het Goddelijk Zelf te verankeren. Men voelt zich na een poosje vrij in het bestaansniveau, het innerlijke kind ervaart emoties zonder achterom te kijken. Uiteindelijk zullen afvoerende energiekanalen minder geactiveerd hoeven te worden. De behoefte aan het eten van vlees verdwijnt, men wordt zich bewust van het Zielsniveau van dieren. Bij sommigen vermindert of verdwijnt zelfs de behoefte om voeding tot zich te nemen. Men noemt dit het Ascension proces, dat de mens collectief ondergaat om uiteindelijk onze planeet zonder angsten en in eenheid te kunnen delen. Men gaat beseffen dat men beschikt over scheppende krachten, dat men meester kan zijn over de lagere en hogere gedachten. Purity of Soul is zeer geschikt voor kinderen en pubers, Indigo- Sterren- en Kristallijne kinderen, om hen te ondersteunen bij het moeilijke proces waarvoor ze gekomen zijn: oude verankerde structuren hier op aarde afbreken en ons inzicht openen naar het pad van heel wording, het Christusbewustzijn. Hij versterkt hun innerlijke diepe kracht en houdt hen in balans tijdens veranderende omstandigheden. Een reactie kan zijn dat ze veel willen drinken en vaker moeten urineren. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

Distrubutie van de Cosmic&Flower Energies:

Bovenstaande producten kunt u bestellen via onze webshop

U kunt deze producten ook telefonisch of per e-mail bestellen bij:

Apotheek Hahnemann:

De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo

Website: zie web-shop

Email: recept@hahnemann.nl

Tel. +31 (0)72 5325373

Verdere verkoop punten:

Bij alle docenten en tijdens de opleidingen

Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen,

elke dag opnieuw!

Close Menu