BOX II, Inhoud: 12 stockflesjes, nummer 13 t/m 24

13, Eclipse 2002

Onze aarde baadt continu in een stroom van kosmische straling. Een Zonsverduistering verbreekt die stroom en geeft verstoringen op die plaatsen waar de Eclips zichtbaar is. Deze is voelbaar door alles wat leeft. Paniek en angst zijn voelbaar onder de dieren, sommige bloemen sluiten zich en nachtdieren worden wakker. De kracht van een Zoneclips zorgt ook voor het vrijkomen van kennis uit het onderbewustzijn en integreert deze kennis in het bewustzijn. Het licht van het zelfbewustzijnsgeheugen is tijdelijk overschaduwd door het onderbewustzijn. Datgene wat normaal gesproken voor ons verborgen ligt komt naar boven! De Eclips van 04-12-02 vond tijdens bijzondere planeetstanden plaats: Boogschutter stond op 11 graden, 58 minuten van de tropische dierenriem. Boogschutter is het teken van de waarheid en het Hoger Zelf en biedt de mogelijkheid tot bewustzijnsverruiming. De Bèta-ster die de Eclips beheerste was Draco. De eigenschap van deze krachtige ster is, dat hij de mysterieuze slangenkracht, (de kundalini energie) naar het hoofd brengt. Dit is een impuls tot verlichting. Tijdens het prepareren van deze komende vier zeer spiritueel nieuwe Eclips Energies, werden we vergezeld door bijzondere intelligenties. Energieën van Alceo, Sabatin en Ra, een menigte van Engelen, Babaji en Yogananda en zelfs Mechizedek. Duidelijk is dat deze Eclips helpt om innerlijke ‘rampen’ te voorkomen tijdens het pad naar spirituele bewustwording. In Eclipse 2002 hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

13, Eclipse 2002 is sterk op de verdere ontwikkeling gericht van diegenen die super gevoelig zijn, maar nog niet opgewassen tegen alle indrukken van de buitenwereld. Hij beschermt, zodat men zich niet overgeeft aan illusies en dromen, of het onvoorwaardelijk volgen van de leringen van anderen. Hij activeert het zelfvertrouwen, stabiliteit en inzicht om zonder grote problemen de uitdagingen van het leven aan te gaan. Eclipse 2002 helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen en dit contact blijvend te voeden. Hij creëert zuiverheid en eerlijkheid in relatie met zichzelf, verborgen kwaliteiten zullen steeds zuiverder ontplooid worden, zodat men in zijn eigen spirituele missie kan volharden. De energieën van Ra, Sabantin, Alceo en de Engelen, activeren een groot potentieel aan onbaatzuchtigheid, medegevoel en diep inzicht in de mens en spirituele krachten om zichzelf en zijn omgeving te vormen. Hun energie maakt het instinct én de innerlijke leraar wakker, die ervoor koos om anderen in geestelijke en emotionele situaties te ondersteunen. kwaliteiten om de zware verantwoordelijkheid te erkennen dat de Zielskeuze is: het transformeren van de mens. Kinderen en pubers ervaren Eclips 2002 als een laag van bescherming, inzicht in welke handelingen vanuit hun wezen ontstaan en welke door de verwachtingen van anderen worden opgewekt. Versterkt het contact met hun eigen bron. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

14, Alceo

Tijdens het prepareren mochten wij Alceo beter leren kennen. Hij liet ons weten dat hij een grote verwantschap had met Dionysus en een aantal Aziatische Goden. Zij symboliseerden de dood en wederopstanding van de cyclus der natuur. Zijn energie vertegenwoordigde in vroegere tijdperken de eenheid met de natuur en het bovennatuurlijke. Hij probeerde, in zijn leven als Dionysus, de mensheid de weg te tonen naar de terugkeer van het volmaakte bestaan van zijn wezen, een staat van oorspronkelijke reinheid en verenigd met zijn Goddelijke Zelf. Vanuit diezelfde energie ondersteunt hij nu de mensheid. In Alceo hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

14, Alceo ondersteunt iedereen die een gespletenheid in zichzelf ervaart, ieder die zijn gedrag niet begrijpt en niet gelukkig is in zijn taak om de oude structuren hier op aarde mee te transformeren naar het Hogere Plan. Hij stimuleert om situaties vanuit zijn jeugd zuiver te kunnen aanvoelen en verwoorden, waardoor men zichzelf en anderen wezenlijk gaat herkennen en begrijpen. Hij stimuleert om te leren leven vanuit het gevoel, met zelfdiscipline de verwerkelijking van zijn taak aan te gaan en de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. Hij helpt om instinctief te gaan begrijpen dat het aardse bestaan een stroom van veranderingen is, om snelle vaardigheden te leren ontwikkelen en om zich hierin aan te passen. Alceo’s energie activeert de samenwerking tussen de linker- en de rechter- hersenhelft, zodat men zijn gecreëerde identiteit los kan laten en sensibele vibraties die van de mensheid uitgaan kan opnemen. Hij helpt om instinctief het juiste te doen en om zich met alle levensvormen te verbinden, zodat men de allesomvattende liefde kan ondervinden en deze om kan zetten in naastenliefde. Men wordt zich bewust van negatieve eigenschappen die voor anderen de balans verstoren. Door dit bewustzijn kan men relaties met anderen zich op een hoog menselijk niveau gaan onderscheiden. Alceo energie is een thuiskomen in zichzelf. Men handelt vanuit rust, vrede, Licht en vooral liefde. Kinderen en pubers die in het gezin of in de maatschappij onhandelbaar zijn, doordat ze niet begrepen worden in hun taak, mogen zich herinneren dat hun taak ook uitgevoerd kan worden in liefde. Alceo verzacht gedragspatronen bij vormen van ADHD. Hij activeert hun innerlijke kracht, zodat maatschappelijke structuren hen nooit kunnen breken tijdens het uitvoeren van hun taak. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

15, Master Energy

Tijdens het prepareren van onze derde Eclips Energy voegden zich de Meesters Babaji en Yogananda bij ons. Babaji was vertrouwd, maar de kennismaking met Yogananda was weer subtiel voorbereid tijdens ons driedaags verblijf bij onze lieve vriend Giri Prins. Meteen de eerste avond nam ik het boek: ”De autobiografie van een Yogi” in mijn handen. Giri reageerde direct met: “ dit is het boek dat ik je adviseerde om te lezen”. Dit was mijn eerste kennismaking met Yogananda. Tijdens het prepareren lieten Babaji en Yogananda ons beelden zien, waarbij zij hand in hand wandelden en elkaar voedden door, volgens mij, wit brood in elkanders mond te stoppen. Symbolische beelden die wij nog niet konden plaatsen. Natuurlijk werd ons wel duidelijk dat hier een vorm van één gebundelde energie stond die elkaar aanvulde. Later, na dit verhaal aan Lia Kluytmans verteld te hebben, hoorden wij van haar dat Babaji de opdracht aan Yogananda gegeven had om de Krya Yoga over te brengen naar de Westerse wereld. Een vorm van Yoga ter zelfrealisatie! In Master Energy hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

15, Master Energy is voor Lichtwerkers, therapeuten en iedereen die zich inzet om de mensheid te ondersteunen in hun Zielenstrijd naar heel wording. Hij helpt eigen krachten te kunnen bundelen om een bepaald doel te bereiken en te volharden in planningen op langere termijn. Hij ondersteunt om naar buiten toe georiënteerd te zijn en om gemakkelijk bij je woordenschat te komen. Men kan inzien hoe mooi alles geleid wordt en kan ontdekken dat alles naar je toekomt als de tijd ervoor rijp is. Hij helpt te ontspannen en met zichzelf in contact te blijven op momenten dat de druk van de omgeving te groot is. Om bewust te kunnen kiezen voor een relatie, het wel of niet kiezen voor kinderen of voor de ontplooiing van je eigen individualiteit. De samengebundelde energieën van Babaji en  Yogananda helpen om het Zielsniveau te laten samensmelten met het ego en het wij-gevoel. Zij helpen om de naïviteit voor Goeroes te kunnen omzetten in een juiste inschatting van iemands kwaliteiten en om tevens uit de gigantische hoeveelheid New Age informatie te leren filteren. Zij activeren de liefde voor alles wat is, het talent om als pionier te dienen en de moed om initiaties door te geven. Zij maken het mogelijk dat men gelijkwaardige mensen aantrekt, die mede behulpzaam zijn om de mensheid voor te bereiden naar de overgang. Kinderen en pubers worden ondersteund op het praktische gebied, doordat zij zich kunnen gaan afstemmen. Zij gaan begrijpen dat het aardse groeien een kwestie is die tijd nodig heeft, dat men nu nog niet vanuit de gedachtekracht kan creëren. Zij leren inzien dat men stappen zal moeten ondernemen om iets te bereiken, dat men geld nodig heeft om iets te willen kopen etc.

Zij worden ondersteund om hun innerlijk licht vast te houden en naar buiten te brengen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Nek-Kin chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

16, Moonlight

Ondertussen staan Orion, de Pleiaden (liggen in de nek van sterrenbeeld Stier), de Andromeda en vele andere sterren te schitteren rondom een nieuwe Maan. Een prachtige combinatie van frequenties die de mensheid ondersteunt om ontvankelijker te worden voor hogere trillingen, zonder dat dit fysiek belast. Tijdens het prepareren werden wij vergezeld door Melchizedek. Een energie die ik voor het eerst mocht ontmoeten in een meditatiegroep waaraan ik deelnam in 1997. Melchizedek voelt voor mij als de energie van Jezus. Buiten de toekomstbeelden die ik mag ontvangen, voedt Melchizedek ons met dezelfde lessen die Jezus hier op aarde aan de mensheid trachtte door te geven. In Moonlight hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuïtie versterkt.

16, Moonlight is een zeer uitzuiverende Energy. Hij activeert regeneratie- en transformatiekrachten, zowel psychisch als fysiek. Men krijgt begrip voor de principes van het transformatie- en evolutieproces, zodat men dit begrip in kan zetten voor zichzelf en voor de mensheid. Moonlight herstelt het innerlijk weten. Door innerlijke communicatie komt men te weten wat men weten wil. Een groot potentieel van energieën wordt omgezet in dadendrang, wilskracht en doorzettingsvermogen.

Deze Energy activeert een koppeling tussen het denken en de praktijk en helpt om in de laatste fase van zijn ontwikkeling de finishing touch te bereiken. De energie van Melchizedek ondersteunt het zoeken naar de spirituele waarheid en de zin van het bestaan. Zijn energie begeleidt naar het diepste van het wezen waar men zijn genezende talenten kan ontdekken. Hij activeert verborgen wijsheid, het Universeel bewustzijn en helpt om deze wijsheid verder te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en anderen. Hij beschermt om de eigen soevereiniteit en anafhankelijkheid te kunnen bewaren. Hij leidt naar ongekende wegen waar men zijn Zielskwaliteiten tegenkomt, laat de juiste weg zien en ondersteunt om deze met zuiverheid en waardigheid te kunnen volgen. Kinderen en pubers worden ondersteund om begonnen zaken af te maken die blijven liggen omdat de denkkracht hen ontbreekt. Moonlight activeert zelfdiscipline bij verstandelijk werk en is o.a. een mooie ondersteuning tijdens studie- en examenperiodes. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

17, Consciousness

Het jaar 2002 verliep nogal synchronistisch betreffende wereldmeditaties en de volle Maan verschijningen. Zo was er o.a op 21-09-02 een samenkomst waarmee zelfs de Dalai Lama zich verbond met allen die vanuit het hart genezing voor Moeder Aarde en al haar bewoners wilden creëren. Rond het middaguur mochten wij onze eerste schaal van de komende vier Energies in ontvangst nemen. Tijdens het prepareren werden wij versterkt door Meester Sananda, een leraar die eens op aarde incarneerde als Jezus Christus, om o.a. de mensheid te bewijzen dat men ook in het vleselijke alle beproevingen kan doorstaan. Ook verscheen Engel Asriël, die zich o.a. inzet voor de transformatie van de gehele mensheid. In Consciousness hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

17, Consciousness ondersteunt om traumatische ervaringen te verwerken, deze meer afstandelijk te zien en deze positief in de persoonlijkheid te integreren, zodat men de verborgen samenhangen die ten grondslag liggen aan het leven kan herkennen. Hij stimuleert een sterke wil en een hoog potentieel aan kracht die de persoonlijke groei en bewustwording bevorderen. Hij ontwikkelt een diep medegevoel, o.a. bij begeleiders in de gezondheidszorg, leraren, ouders en al diegenen die met hulpvragen in aanraking komen, zodat zij zonder dat zij zichzelf verliezen, nee kunnen zeggen en elke situatie objectief kunnen bekijken. Asriël’s energie helpt om te accepteren en om in rust vanuit zijn innerlijke bron zelfstandig te kunnen functioneren. Om in contact te blijven met zijn Hoger Zelf en zijn dromen. Sananda activeert het Akasha geheugen, zodat men zichzelf weer gaat herinneren. Hij geeft inzichten om subtiele krachtbronnen vanuit het Universum aan te boren, waardoor men het bewustzijn verwerft om alle mogelijkheden te herkennen die er aan bijdragen om zichzelf te ontwikkelen.

Zelfkennis en spirituele krachten zal men gaan herkennen, accepteren en gebruiken. Men gaat inzien, dat dit een voorwaarde is voor het kiezen van het juiste levenspad. Helende gaven zullen niet meer verborgen blijven. Sananda’s energie stimuleert om als voorbeeld te dienen, zodat de mensheid kan zien dat er iemand met innerlijke rust voor hen staat. Iemand die kan laten zien wat het leven betekent, wanneer het naar bewustzijn van eenheid met de Kosmos geleid wordt. Bij kinderen en pubers versnelt Consciousness verwerkingsprocessen. Hij helpt hen om hun zelf-genezend vermogen vanuit hun hart te creëren. Geeft rust vanuit hun eigen diepere bron, zodat ze liefdevol hun eigen grenzen durven te stellen en durven te streven naar een wereld van vrede en gelijkgezindheid. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch krachtig de epifyse die staat voor helder denken en de thymusklier die staat voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

18, Inner Sun

Het leek wel of Asriël van plan was om bij ons te blijven terwijl wij wachtten om een volgende schaal in ontvangst te mogen nemen. De warmte en Lichtstralen van Vader Zon werden alsmaar krachtiger en de vertrouwde energie van Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon voegde zich bij ons. We wisten meteen dat onze waarneming “het verlicht worden” ook in de Energie zou resoneren. In Inner Sun hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

18, Inner Sun is een krachtige ondersteuning voor iedereen die zichzelf afremt in zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Zeker bij diegenen die zich voeden met bittere herinneringen uit het verleden. Inner Sun laat tijdens periodes van depressie inzien dat het vaak niet de problemen zijn die het leven zwaar maken, maar juist de manier waarop men ermee omgaat. Inner Sun activeert inzicht in overtuigingen die men vasthoudt uit emotionele onzekerheid. Hij stimuleert om innerlijke processen naar de oppervlakte te laten komen en de inspanning om oude structuren in zichzelf en zijn omgeving te veranderen. Hij steunt het eigen vermogen om hier zelf creatief mee aan de slag te gaan in plaats van te blijven zoeken naar allerhande vormen van hulpverlening, of misschien zelfs wel een uitweg te zoeken in verslavende (vlucht-) middelen. Hij leert dat de waarheid de ene keer buiten zichzelf te vinden is en de andere keer juist in zichzelf. Asriël stimuleert om de muur die men gecreëerd heeft weer af te breken, om het gezicht achter het masker te durven laten zien! De energie van Ra transformeert doeltreffend alle eigenschappen waardoor men in conflict komt met zijn eigen Zonne-energie. Ra stimuleert om zelfrealisatie na te streven en eigen energie in te zetten om plichten en opgaven tot tevredenheid van zichzelf en de ander te vervullen, zonder zichzelf weg te cijferen. Hierdoor wordt de geestelijke en energetische communicatie met andere mensen een bron van levenskracht. Nadat men meesterschap over zijn eigenschappen heeft verkregen, activeert Ra grote sensibiliteit en fijnzinnigheid. Hierdoor kan men andere mensen inspireren en uiteindelijk bestaat de mogelijkheid te beschikken over helderziende gaven. Men heeft dan toegang tot dimensies die nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen en pubers worden door Inner Sun gestimuleerd om innerlijke conflicten zelf in positieve energie om te zetten. Hij beschermt tegen illusies en misleidingen en geeft een krachtige binding met Moeder Aarde, zonder het contact met de Kosmos te verliezen. Hij helpt om goede contacten te leggen, zonder zichzelf te laten misbruiken door een ander. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren die staan voor het innerlijke licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

19, Freedom

Wij mochten de derde schaal in ontvangst nemen tijdens de natrillingen van de wereldmeditatie en de voortrillingen van de volle Maan, terwijl de Zon en de Maan samen de hemel deelden. Asriël was nog steeds aanwezig en tijdens het prepareren van deze Energy werden we vergezeld door Meester St. Germain. De hele schaal bevond zich in zijn paarse straal. Diegenen die ons kennen, weten dat dit een energie is, die vaak bij ons is. Regelmatig geeft St. Germain ons tijdens onze workshops de opdracht om de cursist fysiek zijn energie te laten voelen, zodat ook zij die hem nog niet zien, wel kunnen herkennen wanneer hij bij hen aanwezig is. In Freedom hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

19, Freedom ondersteunt diegenen die zich laten beperken om zich te ontplooien, omdat men meer luistert naar zijn verstand dan naar zijn gevoel! Laat inzien dat men niet in gewoontes moet blijven steken die de benodigde ruimte voor zelfontwikkeling beperken. Hij stimuleert om zich los te maken van het verleden en, indien nodig, om zelfs alles achter zich te laten wat innerlijke conflicten veroorzaakt. Hij moedigt aan om vrijheid te creëren en geeft ruimte om zijn discipline, zelfbewustzijn en zelfstandigheid te versterken, zodat men zijn toekomstbeeld kan herkennen. Hij geeft moed en kracht om de taken waarvoor men gekozen heeft, vanuit het hart, te kunnen accepteren en te volharden zonder zichzelf daarin te verliezen. De energie van St. Germain herstelt het contact met de innerlijke bron, de binding met Moeder Aarde en de Kosmos, zodat men in volle kracht en met zelfliefde er kan zijn. Hij helpt om zich open en eerlijk te uiten en laat duidelijk herkennen, dat alle magie voor transformatie in de stilte ligt Zijn energie stimuleert het zesde zintuig, waardoor men eerst in die stilte zijn innerlijke wezen gaat zien. Hij activeert de innerlijke waarheid, om zo eerlijk mogelijk tegen zichzelf te zijn. Vanuit dit innerlijke wezen ontstaat een diepe behoefte aan een vreedzaam leven, waar daden en beslissingen eerder intuïtief dan rationeel zijn. Kinderen en pubers en kinderen die dyslectisch zijn, worden aangemoedigd in hun zelfstandigheid. Om duidelijke stellingen te nemen en zich vrij te voelen om hun eigen mening tot uitdrukking te brengen. Hierdoor kunnen zij vanuit het contact met hun innerlijke bron goed geaard en zelfbewust in het leven staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de lagere Walvis Matrix- en de hogere Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

20, Incarnation

Tijdens de sterke resonantie van de volle Maan werden we vergezeld door onze Planetaire vrienden, Ra, Alceo en Sabatin. Drie afgezanten van de Pleiaden die zich voor de eerste keer meldden tijdens de Eclips van 1999. Bijzonder dat zij ook nu weer een Energy mee wilden versterken met hun energieën. Het blijkt dat ze altijd aanwezig zijn bij een resonantie die helpt herinneren aan onze afkomst, waarvan wij de blauwdruk dragen in onze bron. Ze brachten een prachtige regenboog boven de schaal aan. In Incarnation hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

20, Incarnation ondersteunt om goed geaard in het leven te staan. Termen zoals niet goed geaard zijn, of niet goed geïncarneerd zijn e.d. houden in dat men niet goed verbonden is met zijn Hoger Zelf. Als men deze binding mist dan is de energetische structuur zwak en is men een spons die voortdurend de wisselende informatie van zijn omgeving opzuigt. Hierdoor raakt men vaak uit balans, is men zonder discipline en gaat men aan zichzelf twijfelen. Incarnation geeft inzicht in de idealen die men nastreeft en hoe men in het leven staat. Hij geeft inzicht in de manier hoe men opvoedt en laat begrijpen wanneer grenzen nodig zijn of juist versoepeld moeten worden. Men gaat ontdekken of men vanuit zijn eigen visie leeft of dat het de idealen en gedachten zijn die men overgenomen heeft van zijn ouders. Incarnation stimuleert tot geestelijke bezinning en laat begrijpen dat men meditatie- technieken nodig heeft voor zijn innerlijke kracht en Geestelijke groei. De energieën van onze Planetaire vrienden laten herinneren waarom men de aarde weer als leerschool uitkoos. Hun resonantie herstelt de verbinding met het Hoger Zelf waardoor men goed incarneert en een realistisch zelfbeeld kan vormen. Zij stimuleren, zodat men met een positieve houding ja kan zeggen tegen het leven en ja tegen alles wat er gebeurt of wat men tegenkomt. Men wordt geholpen levenslessen te herkennen, te relativeren en indien nodig los te laten, zodat men zich zijn Zielskwaliteiten kan herinneren en kan inzetten voor het Hogere Plan. Kinderen en Pubers gaan inzien waarom grenzen nodig zijn voor hun ontwikkeling. Incarnation ondersteunt kinderen die geen respect of discipline voor hun ouders of omgeving kunnen opbrengen. Hij laat hen respectvol met anderen en met Moeder Aarde omgaan en laat hen begrijpen dat ze hier een onderdeel van zijn. Werkt energetisch sterk op de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

21, Intuition

2000 was een bijzonder jaar betreffende planeetstanden. Zo vond op 05-05-00 de grote planetaire uitlijning plaats, alle zichtbare planeten stonden op één lijn. Een positie die in staat stelt om herboren te worden, zowel betreffende wereld betrekkingen als persoonlijk. Op 20-05-02 werd de vrouwelijke tetraëder, ondersteund door de planeten die nog op een lijn stonden, geactiveerd. Als er een deel van het Lichtlichaam van de aarde geactiveerd wordt, wordt er ook een deel van de mens geactiveerd. Alles in deze trilling riep om: Laat los, bevrijd jezelf en straal dit uit! Uranus speelde een grote rol in dit geheel. Met de hulp van onze Pleiadische vrienden Ra, Sabatin en Alceo, hebben wij deze Energy mogen prepareren waar wij de Oranje Bekercup en Oranje Calciet in mee prepareerden. Oranje Calciet opent voor nieuwe indrukken en ondersteunt meditatietechnieken.

21, Intuition zal uitgekozen worden voor personen die emotioneel eenzaam zijn, zich minderwaardig voelen en hun innerlijk afwijzen. Vermoedelijk hebben ze een autoritaire opvoeding ondervonden en hierdoor geen ruimte kunnen ontwikkelen voor zelfontplooiing en zelfliefde. Intuition helpt hen om zichzelf te herinneren en zijn eigen aard te vinden door het volgen van zijn gevoel en intuïtie. Om zonder remmingen en berekeningen de medemens tegemoet te treden, waardoor men precies kan aanvoelen wat anderen nodig hebben en waartoe men zelf in staat is om te geven. Hij leert om gevoelens vrij te uiten, evenwichtige betrekkingen en werkelijk contact met zijn gezin, familie en de medemens toe te laten. Hij geeft inzicht in zinvolle opgaven, activeert een groot krachtreservoir om deze enthousiast ter hand te nemen. De energie van Ra, Sabatin en Alceo helpen om negatieve situaties in positieve om te zetten. Hun energie geeft kracht om gewenste veranderingen door te voeren. Zij ondersteunen om indrukken te kunnen sorteren, zodat deze niet zonder meer het bewustzijn binnenrollen. Hierdoor kan het verwerken van indrukken direct systematisch plaatsvinden en kan de intuïtie deelnemen aan het bewust opnemen van indrukken. Men leert om stabiel vanuit zijn eigen persoonlijkheid het spirituele te beleven en tot uitdrukking te brengen, zodat men vorm kan geven aan de toekomst en de lijn in zijn levenspad kan herkennen. Intuition stimuleert het helderziend vermogen, waardoor men de volle waarde van Geestelijke inzichten intensiever kan herkennen. Ondersteunt tijdens alledaagse stress zodat men kalm en rustig contact met zichzelf kan houden. Versterkt het innerlijk weten en geeft een sterke aardebinding waardoor men kwaliteiten voor het spiritueel leiderschap kan ontwikkelen en zijn innerlijk licht naar buiten kan brengen. Kinderen en pubers met vormen van autisme worden ondersteund in bovenstaande aspecten en gestimuleerd om open te staan voor hun omgeving en bereidheid te zijn om contact toe te staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

22, Starlight

Rond middernacht, tijdens de overgang van 18 naar 19- 11-02, ontstond een spectaculair verschijnsel. Overal aan het hemelgewelf waren Leoniden, meteoren te zien, soms zeer heldere exemplaren die met een felle lichtflits ontploften. De Leoniden meteoren waren afkomstig van het stof dat de komeet Tempel-Tuttle achterliet in zijn baan rond de Zon. Elk jaar in november schieten de achtergebleven stofdeeltjes met een snelheid van 71 km per seconde in de dampkring. Daar veroorzaken ze het lichtspoor dat men ‘vallende sterren’ of meteoren noemt. De NASA beweert dat deze op een hoogte van 80 tot 100 km boven de aarde blijven en dat het meeste stof verdampt. Wijzelf weten dat ook deze stofdeeltjes net als Zonnevlekken meehelpen aan het collectieve transformatieproces. Het verwondert ons dan ook niet dat Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon vergezeld door de Engel Rafaël, hun energieën mee wilden verankeren in de eerste schaal van drie Energies. In Starlight hebben wij de Vliegenzwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

22, Starlight helpt om vrij van ego en machtsspelletjes, met universele liefde verantwoordelijk met zijn gaven om te gaan. Hij ondersteunt creatief en bescheiden de leiderskwaliteiten bij diegenen voor wie deze Energy gekozen wordt. Starlight maakt bewust waarom men weer gekozen heeft om hier op aarde te incarneren. Hoewel de keuze om te incarneren ongetwijfeld diep in het geheugen aanwezig is, kan deze toch twijfel en angst bevatten. Twijfel bijvoorbeeld wat betreft zijn Goddelijke kern en angst om zijn gaven naar de buitenwereld te brengen. Starlight laat herkennen wat men werkelijk kan betekenen en bereiken voor de mensheid. Rafaël ondersteunt om zelfs in grote crisissituaties vanuit zelfovertuiging en discipline als een rots in de branding te kunnen blijven staan. Om zichzelf te genezen en zijn talenten te ontplooien. De Energie van Ra activeert een energetisch krachtige uitstraling, die net als de Zonne-energie de mensheid aantrekt. Hij activeert een zeer sterke aardebinding zonder het contact met de Kosmos te verliezen. Men wordt ontvankelijk voor het integreren van hogere coderingen, zonder dat deze fysiek belasten. Starlight helpt mee de weg voor te bereiden om de ander te ondersteunen tijdens het transformatieproces. Kinderen en pubers ervaren dat ze met vreugde hier op aarde kunnen zijn om hun taak te ontplooien. Ze worden beschermd tegen angsten voor eigen gaven, die o.a. via nachtmerries verwerkt worden. Starlight geeft hen moed om visioenen en beelden die ze ontvangen te durven bespreken. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

23, White Ray

De 19de, net voor 5 uur in de vroege ochtend vond de tweede zeldzame sterrenregen plaats van honderden en misschien wel duizenden ‘vallende sterren’ of meteoren. Sommigen onder ons kunnen zich de Draconiden uit 1933 nog herinneren, sindsdien is er nauwelijks meer een dergelijke actieve meteorenzwerm vanuit deze streken waargenomen. Volgens berekeningen wordt de komende Leoniden activiteit waarschijnlijk over 97 jaar pas opnieuw geëvenaard. Tijdens dit spektakel bevonden we ons in het gezelschap van Engel Glaura. Glaura is een liefdadige Luchtengel, die de mensheid helpt om zijn magische krachten te ontdekken. Meester Serapis Bey verscheen ook. Hij gaf de boodschap voor de mensheid:

”Luister naar je hart, het enige wat je moet doen is bidden en de Schepper zal je ondersteunen vanuit Zijn hart. Zijn adem zal je hoger dragen. Geloof in Zijn kracht én in jezelf”. In White Ray hebben wij de Vliegenzwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

23, White Ray is voor diegenen die op zoek zijn naar innerlijke rust, geborgenheid en liefde. Vermoedelijk heeft degene die aangetrokken wordt door White Ray een stabiele thuisbasis gemist of is vaak van woonplaats verwisseld. Ervaringen waardoor men niet de zekerheid ondervond die men als kind nodig had. Inner Peace ondersteunt om vrij te worden van het manipuleren van situaties of mensen. Vaak onbewust zet men energieën aan het werk die het ego bevredigen. Eigenschappen zoals jaloezie en wraakgevoelens worden getransformeerd. Het gevoel van eigenwaarde wordt vergroot en men wordt bewust van zijn eigen behoeften. Hij stimuleert om in kalmte, geduld en vertrouwen door het leven te gaan. Hij maakt vrij van de behoefte om te vluchten in verslavende middelen om innerlijke rust te creëren of om zijn bewustzijn te verruimen. White Ray zuivert energetisch verankerde gifstoffen van medicijnen en drugs die de Lichtlichamen vervuilen. De energie van Serapis Bey leert om die geestelijke vrijheid te creëren die men nodig heeft en helpt om zijn innerlijke dialoog te stoppen, zodat men ontvankelijk wordt voor de spiritualiteit in de wereld en de Kosmos. Hij ondersteunt om spirituele kwaliteiten vanuit het hier en nu te kunnen ontwikkelen en zuivert alle verankerde ballast, ook die uit vorige levens, zodat men weer in eenheid kan komen met de Schepper. De energie van Glaura activeert verborgen kennis en krachten, die men samen met levenservaringen kan inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. Men leert om zijn kwaliteiten door te geven. Haar resonantie kan goed terechtkomen bij personen die zeer geschikt zijn om met kinderen te werken. Kinderen en pubers die zich ervan bewust zijn dat ze anders zijn dan anderen en hierdoor het gevoel hebben dat ze daarom afgewezen worden, gaan zich realiseren dat zij juist door deze gedachten hun afwijzing aantrekken. Zij mogen het gevoel gaan ervaren om geaccepteerd te worden, waardoor ze een toonbeeld worden van moed en levensenergie kunnen gaan uitstralen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de bijnieren, die staan voor innerlijk licht en de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

24, Stargate

De laatste maanden van 2002 hebben Lichtwerkers wereldwijd kosmische Sterrenpoorten, ook wel Vortexen genoemd, geopend en verankerd. Het zijn doorgangen naar hogere dimensies die uitsluitend voor Lichtdoeleinden gebruikt worden. Hierdoor wordt het verankerde verdriet van oorlogen etc. in de Matrix van Moeder Aarde en haar bewoners uitgezuiverd. Ook worden ze o.a. gebruikt, in samen- werking met hogere Intelligenties, om aard-gebonden verloren Zielen de toegang naar het Licht te wijzen. Zo ook op 19-11-02, na het openen van een nieuwe poort, hebben wij met behulp van Djwhal Khul, een Meester die samenwerkt met Deva’s en iedereen die met genezende planten werkt, de derde schaal in ontvangst genomen. Djwhal Khul is gespecialiseerd in de astrologie en de helende wetten van de Kosmos. Bijzonder om te vermelden is dat die nacht, volgens de NASA, een “monster” in de Kosmos was ontstaan. Een zwart gat dat volgens hun berekening 6.000 lichtjaren van de aarde verwijderd ligt, en onophoudelijk materie om zich heen verslond, maar mogelijk ook een grote hoeveelheid energie uitstootte! In Stargate hebben wij de Vliegenzwam en Fluoriet mee geprepareerd. Fluoriet laat geestelijke erkenning doordringen op het fysieke niveau, brengt orde en rust in gedachten en ondersteunt de meditatie.

24, Stargate helpt om dualiteit tussen het denken en voelen op te heffen en helpt om zelfcontrole, die de spontaniteit laat verstikken, te zuiveren. Hij zuivert ongezonde, ernstige of verdrietig makende gedachten, wantrouwende gevoelens tegenover zichzelf en de mensheid, die verankerd zijn in de energetische lagen. Stargate helpt om gedachten en gevoelens los te laten, die ontstaan kunnen zijn door een onrustige kindertijd of door seksueel misbruik, incest en wrede psychische verwondingen. Ervaringen die hun sporen hebben achtergelaten in het gevoel dat o.a. verantwoordelijk is voor bindingsangst, seksuele onderdrukking of psychische problemen, o.a. impotentie. Stargate helpt om weer één te worden met het gehele wezen.

Hij activeert persoonlijke groei en bewustwording, zodat men vanuit zijn scheppingskracht een nieuw Zelf geboren kan laten worden. Djwhal Khul, een Meester die zelf vele kwalen en pijnen heeft ervaren tijdens zijn leven hier op aarde, ondersteunt de scheppingskracht om al deze gevoelens en gedachten te transformeren naar inzichten in het eigen Zielsverlangen. Hij creëert vaardigheden die zullen helpen om uiteindelijk het compleet zijn te kunnen ervaren, versterkt geestelijke alertheid en vrede in zichzelf waardoor men zijn eigen waarheid vindt. Hij moedigt aan om voortdurend zijn zelfbewustzijn en zelfontwikkeling te versterken. Om zelf geheeld zich in de inzichten en gevoelens van anderen te verdiepen. Hij helpt om hogere menselijke vermogens, spirituele krachten die vrij gaan komen te mobiliseren. Hierdoor kan men vrede, rust en heling aan de medemens doorgeven. Kinderen en pubers krijgen inzichten in hun vaak warrige gedachten en gevoelens. Ze gaan zich bewust worden van hun scheppings- en aantrekkingskracht. Stargate creëert innerlijke rust en vrede. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart en Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

 

Distrubutie van de Cosmic&Flower Energies:

Bovenstaande producten kunt u bestellen via onze webshop.

U kunt deze producten ook telefonisch of per e-mail bestellen bij:

Apotheek Hahnemann:

De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo

Website: zie webshop

Email: recept@hahnemann.nl

Tel. +31 (0)72 5325373

Verdere verkoop punten:

Bij alle docenten en tijdens de opleidingen

Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen,

elke dag opnieuw!

Close Menu