Cosmic&Flower Energy: Genome Soul Connection

De Nederlandse vertaling van Genome Soul Connection is Genoom Ziel Verbinding. Genoom omvat de verzamelnaam van alle genen.

Genome Soul Connection is ‘geboren’ op 10 juni 2021 en draagt de energetische Lichtfrequenties, Licht- Taal en Coderingen, oftewel de energetische Bezieling in zich van de Nieuwe Maan en Ring van Vuur Zonsverduistering van 10 juni 2021, Licht Meesters El Morya, vanuit zijn originele Mercurius en Godsboodschapper Wezen, Hermes vanuit zijn heerser over leven en dood, slapen en waken en Gids-Wezen voor Zielen tijdens hun ‘reis’ door de Zielenwerelden. Robertskruid, oftewel de Drakenbloed plant. Seleniet en Bergkristal.

De aanwezige energetische Bezieling in C&F Genome Soul Connection:

Ontgift energetische belastende aanwezigheden van o.a. vaccinaties en medicijnen, tot in de DNA celkern.

Activeert energetisch de Prana stroom, oftewel de levenskracht, in het fysieke en energetisch wezen, waardoor het kwantumwater in de cellen vanuit hun kwantumeigenschappen kunnen functioneren.

Activeert energetische vernieuwingen en regeneratie processen tot op DNA celkern niveau.

Helpt om energetisch aanwezige angsten, stress en spanningen af te voeren, zodat men positief kan voelen, denken vanuit rust het leven be-leven.

Beschermt energetisch voor het ‘meeliften’ of afstemmen op de energie van anderen, waardoor men vanuit het eigen centrum en innerlijke kracht het Ware Zijn kan laten zien en gevoelens durft te uiten.
Zuivert energetisch ‘overschaduwde zonnestralen ’ in het chakrasysteem en de Aura Lichtlichamen.

Hersteld en balanceert energetisch de verbinding tussen de gevoelswerelden, de zogenaamde ‘Hoofd-Hart-Geest en Ziel, waardoor de innerlijke zon, het innerlijk kind, in de belevingswereld kan ‘stralen’ .

Verbindt energetische persoonlijkheid- en Zielskenmerken, waardoor bijbehorende kwaliteiten vanuit zelfliefde eigen- behoeftes, visies, ideeën en wetenschappen etc. uitdragen kunnen worden en men het persoonlijke- en Zielspad kan zien en ‘bewandelen’.

Versterkt energetisch de samenwerkende frequenties van de hersencellen en hersen-hart cellen, en de onbewustzijn- en bewustzijnslagen, waardoor zogenaamde paranormale kwaliteiten, oftewel God-Godin kwaliteiten in het dagelijks leven herkent en uitgedragen kunnen worden.

Gebruik advies C&F Genome Soul Connection

De visie van o.a. Einstein, dat alles uit energie bestaat die vanuit een bepaalde frequente resoneert en de visie van de geneticus Mae-Wan Ho, dat ons lichaam uit een kristallijne matrix van collageenproteïnes met 85% ingebed kwantumwater bestaat, maken de werking na inname van Genome Soul Connection begrijpelijker. Meer inzichtgevende informatie biedt ik aan tijdens de H.E.T (Holistische Energetische Therapeuten) opleidingsdagen.

Door op een energetische- verstoring– blokkade- of ziekmakende cellen afgestemd een C&F Energy in te nemen, stroomt alle Lichtfrequenties informatie via de meridianen, nadis (dit zijn kanalen waardoor de Prana, de levenskracht energie die het elektrochemisch en elektromagnetisch evenwicht in het lichaam bewerkstelligen) door tot in het bindweefsel en Bio-water van het lichaam. ( het bindweefsel bestaat o.a. uit cellen en al het fysieke weefsel bevat bindweefsel structuren).

Door de informatie die in de Lichtfrequenties opgeslagen liggen, met een consequente regelmaat in te nemen, is het energetisch wezen en kwantum-water in een cel in staat om deze informatie op te slaan én toe te passen in de celdeling. Op deze wijze decoderen alle belastende opgeslagen DNA codes én energetisch lagen, je blauwdruk, die je genetische expressies, zoals verhogende bewustzijn frequenties en persoonlijke en Zielskwaliteiten belemmeren.

Omdat het om de overdracht van Lichtfrequenties gaat, is per innamen 1 druppel voldoende.
De werking wordt dus niet versterkt door meer druppels per keer in te nemen, maar door de constante herhaling van inname. Des te vaker het energetisch wezen in aanraking komt met de behulpzame Lichtfrequenties, des te eerder ontstaat een doorstroming van de energetische emotionele- mentale en/of fysieke verstoringen.

Door tijdens de innamen bewust te voelen en ervaren, bekrachtigt men de innamen waardoor de werking en de doelstelling van de Lichtfrequenties versnelt.

Over de tijdsduur van inname kan moeilijk advies gegeven worden. Dit is individueel en behoort intuïtief, of door middel van uittesten geadviseerd worden.

Omdat energetische verstoringen millennium jaren aanwezig kunnen zijn, is het basis advies om 2 C&F Genome Soul Connection in te zetten.

Door puur in te nemen kan elk proces versneld worden. Vandaar het advies om het eerste flesje puur in te nemen.

Advies voor het tweede flesje is gedoseerd innemen. Voor de bereiding doseerflesjes kan men een 30ml pipet-flesje met 95% koolzuurvrij bronwater en 5 % met een conserveren middel, zoals consumptiealcohol of vruchtenazijn, vullen.

In het eerste in te nemen doseerflesje voegt men 55 druppels Genome Soul Connection druppels toe.

In alle daarna in te nemen doseerflesjes voegt men opvolgend afbouwend vervolgens in alle 44 druppels, 33 druppels, 22 druppels en de laatste 2 doseerflesjes elk 11 druppels toe. Hierna zal het C&F Genome Soul Connection flesje leeg zijn. Wel-Licht is de doelstelling hiervan bereikt.

Het innamen advies is zowel voor de pure- als de gedoseerde flesjes minimaal 12 maal per dag 1 druppel op de tong, waarvan 1 maal meteen na het ontwaken en 1 maal voor het slapengaan. In principe is er geen maximale dosering per dag, des te vaker des te beter!

Mogelijke voorkomende uitwerkingen door de innamen van
C&F Genome Soul Connection

Het kan zijn dat men kortdurend energetische traumatische- of emotionele ervaringen uit het verleden ervaart. Deze ervaringen worden voor een vrij kort moment, ondersteund door C&F Genome Soul Connection, naar het bewustzijn gebracht. Men kan hierdoor de daarmee samenhangende gemoedstoestand en/of gedachtepatronen door inzichten onderscheiden, verwerken en loslaten.

Ook kan het voorkomen dat men kort verschijnselen ervaart van energetische aanwezige oude kwetsuren of ziekteprocessen, die nu in zijn geheel uitgezuiverd en getransmuteerd worden.

Ook kan men een drukkend gevoel op chakra’s ervaren. Dit wordt veroorzaakt door herstellende energieën die op ѐѐn of meerdere chakra’s aan het werk zijn.

Indien men de aanwezige Lichtfrequenties niet regelmatig inneemt, kan het zijn dat een emotionele ervaringen of regeneratieproces wordt aangeraakt en de doorstroming hiervan stagneert.

Mocht dit als een crisis ervaren worden neem dan ongeveer om de vijf minuten 1 druppel in.
Men zal ervaren dat een crisisproces binnen enkele uren zal transformeren.

Waarschuwing: Bij structurele emotionele stoornissen dient men een arts/deskundige te raadplegen.

De Cosmic&Flower Genome Soul Connection Energy is te bestelen via

De Hahnemann webshop op www.cosmicflower.nl .

Rechtstreeks bij Apotheek Hahnemann:
Adres: De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo
Email: recept@hahnemann.nl
Tel. +31 (0)72 5325373

Bij Cosmic&Flower Remedies Email cosmicflowerremedies@gmail.com

Bij alle docenten tijdens de cursussen en opleidingen.

Bij onze Cosmic&Flower Therapeuten, zie therapeuten lijst op onze website

Bij onze Cosmic&Flower Therapeuten, zie therapeuten lijst op onze website

Close Menu