Deze opleiding wordt gegeven door Netty van Rijckevorsel en Gisela Blackman, zie de link Docenten en via daar hun persoonlijke websites voor de opleidingsdata.

De Cosmic&Flower Therapeutenopleiding, die tevens Zelfhelend en Zelf- Ontwikkelend is.

Voorwoord Cosmic&Flower Holistisch-Energetisch Therapeut opleiding

Wij zijn in 2000, in samenwerking met VSM BV, gestart met het geven van cursussen. Vanaf september 2006 staan wij, als VOF Cosmic&Flower Remedies, geregistreerd als opleidingscentrum bij de KVK te Venlo.

De investering voor de Cosmic&Flower Holistisch-Energetisch Therapeut opleiding én de aanschaf van de benodigde Cosmic&Flower producten zijn belasting aftrekbaar.

Voor bedrijven en praktijk voerende is de BTW aftrekbaar.

De Cosmic&Flower Holistisch-Energetisch Therapeut opleiding valt onder de Energetische geneeswijzen.

Vanuit de visie van Donny Sternfeld; dat men pas effectief een ander kan begeleiden en Healen indien men zichzelf kan Healen, is het Cosmic&Flower opleidingsconcept ontstaan.

Kort omschreven bied de Cosmic&Flower Holistisch-Energetisch Therapeut opleiding voor de deelnemers een periode van mentale-, emotionele- en fysieke heling én Hogere  Bewustzijnsgroei. Hierdoor kan men, buiten het praktijkgericht Healen, de IK BEN Kracht omarmen, welk doorwerkt in de leefwijze, het gezin, de werkvloer en iedereen die men ontmoeten mag.

Het totale C&F therapeutenopleidingspakket vormt dé basis om het Universeel Bewustzijn te ontwikkelen, naar een Goddelijke Vrouwelijke én Goddelijke Mannelijke Bewustzijnsstaat.

De dagen zijn afgestemd op het ontwikkelen of versterken van de dagelijkse IK BEN (I AM) Kracht, om de eerste kwaliteiten, die alle vormen van Meesterschap omvatten én de basis van het ‘Nieuwe Mens’ ZIJN, in het dagelijks leven en in het Hier en Nu uit te kunnen dragen én deze kwaliteit/kennis door te geven.

Tijdens de 6 daagse Cosmic&Flower Holistisch-Energetisch Therapeut opleiding ontvangt men 3 Cosmic&Flower Energies Boxen met 12 stock flesjes naar eigen keuze en een set met de 7 C&F Egyptische Chakraoliën, waarin in elke flacon een afgestemde C&F chakra Energy in is toegevoegd.

Verder is de investering in Jezelf inclusief het certificaat; 6 syllabussen; gebruik van de C&F productlijn; een tijdens alle 6 consult-sessies voorgeschreven 30 ml.flesje, met daarin de benodigde C&F Energies-Zielsfrequenties ; koffie/kruidenthee met wat lekkers erbij naar behoefte. De lunchbehoeftes behoord zelf meenemen.

De 6 daagse Cosmic&Flower-Holistische-Energetisch Therapeut opleiding wordt in 2 daagse opleidingsdagen gegeven. Door persoonlijk te ervaren leer je tijdens de 6 opleidingsdagen praktijkgericht intuïtief-aanvoelend- en helderwetend diepgaande consult “methodes”, met de C&F productlijn te geven, waardoor blijvende transformaties kunnen ontstaan en een cliënt geen terugval hoeft te ervaren-beleven.

Dag 1: Door middel van bio-energetische oefeningen raak je bekend met het huidig chakra systeem. Activeren je voor eeuwenlang gesloten Chakra Harapunten (Dit zijn opnieuw ontwaakte energie punten in het chakrasysteem), Door het activeren van de Harapunten kan jouw oorspronkelijk “Egyptisch” chakrasysteem en de bijbehorende Neturu kwaliteiten ontwaken. (Neteru staat voor God-Godinnenkwaliteiten, waaronder de basiskwaliteiten zoals Helder- ruiken, proeven, voelen, zien en weten). Verder ontvang je inzicht in de chakra’s die verantwoordelijk zijn voor het psychische en fysiek welzijn. Leer en ervaar je door zelf therapeutische sessie te ondergaan én te geven, hoe de C&F productlijn blokkades en/of trauma’s tot op Zielsniveau kunnen transformeren- transmuteren en in hoeverre je “paranormale” OFTEWEL Goddelijke eigenschappen vandaag zijn geactiveerd zijn, of zich tot een hoger niveau verder hebben ontwikkeld.

Dag 2: besteden we aandacht aan de samenwerking tussen ALLE hersendelen.. Door de samenwerking van de totale hersencapaciteiten kan een verbinding ontstaan tussen je bewuste- en onbewuste wezen, je Hoger Zelf en je Zielswezen. Vanuit de Egyptische Mysterieschool weten we dat de samenwerking tussen alle hersendelen alleen mogelijk is indien het chakrasysteem samenwerkt met de bijbehorende innerlijke 12 Krachtcentra. Door middel van visualiserende meditaties onderga je dezelfde inwijdingen die de Egyptische Hoge Priesters en Priesteressen toepaste bij hun Chela’s ( leerlingen). Deze inwijdingen werken zowel uitzuiverend, als inzicht gevend als bekrachtigend. Door een therapeutische sessie zelf weer te ondergaan én te geven, ontvang je diepgaander meer inzicht in je blokkades en/of trauma’s. Leer en ervaar je hoe deze kunnen transformeren met behulp van de C&F productlijn en hoe je jou Neteru kwaliteiten in je dagelijks leven kunt uitdragen en praktijkgericht kunt toepassen.

Dag 3: Ontvang je inzicht in je lichtvelden Matrix, oftewel je aura- Lichtlichamen. Na de val van Lemurië en Atlantis, en zeker tijdens het Vissentijdperk, zijn de auralagen door emoties zoals angst, verdriet, geestelijke onrust, onzekerheid etc., zich in 7 energielagen eivormig rondom het fysieke lichaam gaan vormen. Vanuit de oorsprong behoort de aura een lichtlichaam te zijn dat zich kan verbinden met Al Wat Is, om o.a. telepathische contacten te kunnen leggen en op afstand te kunnen Healen. Vandaag leer je de auralagen, inclusief de verstoorde lagen, bij een ander te voelen. Leer-ervaar je hoe je toxische energetische ballast, die op organen genesteld zitten uit te zuiveren. Leer ervaar je Karmische ballast, vervuiling en verstoringen die de aura verzwakken, of zelfs beschadigen te Healen. Door de therapeutische sessie zelf weer te ondergaan én te geven ontvang je nog diepere inzichten in je blokkades en/of trauma’s, leer en ervaar je hoe deze kunnen transformeren met behulp van de C&F productlijn en leer en ervaar je hoe je van jouw aura-, of praktijkgericht de aura van een cliënt, een allesomvattend Licht- Krachtveld kunt maken.

Dag 4: Activeren we het meest “verloren” Geometrisch Lichtveld van je aura- Lichtlichamen en leer je weer Sferisch Prana- Chi oftewel de levenskrachtenergie in te ademen. De Sferisch Prana ademhaling is direct gerelateerd aan de geometrische elektromagnetische lichtlichamen rondom ons lichaam. Een van de Elektromagnetische Lichtlichamen, dat in onze aura behoort te resoneren, is het Heilige Geometrisch Veld de Stertetraëder. De Stertetraëder omvat de balans van ons mannelijk- God en vrouwelijke Godin wezen. De manier waarop wij de Prana in ons lichaam opnemen beïnvloed sterk de manier waarop wij de Werkelijkheid ervaren. Ook aan de Karmische verworvenheid met je biologische ouders wordt vandaag aandacht besteedt met behulp van je Stertetraëder Lichtlichaam. Door de Therapeutische sessie zelf weer te ondergaan én te geven Leer-ervaar je hoe de oorzakelijke verstoringen- blokkades en trauma’s waardoor je Stertetraëder Lichtveld verstoorde zich opheffen.

Dag 5: Vandaag word je ingewijd in de huidige Karma Wet én ga je via visualiserende meditaties persoonlijk Karma én Karmische ballast uit vorige bestaansvormen
(incarnaties) herkennen in je energetisch wezen én je DNA celgeheugen uitzuiveren. Hierdoor kunnen de verbindingen weer ontstaan tussen je Chet, Ba, Ka en Ach wezen, die samen je oorspronkelijke Goddelijke Fysieke Zijn in verbondenheid met alle Dimensies vormen. Leer je hoe je de Violette Vlam van St. Germain Transmuterend kunt inzetten voor jezelf, een ander en Moeder/ Vader Aarde. Door de therapeutische sessie zelf weer te ondergaan én te geven leer-ervaar je hoe Karmische ballast transformeert en je alsmaar meer Zelf Meesterschap verwerft. Dit is de eerste stap die de Geascendeerde Lichtmeester en Meestervrouwen integreerde tijdens Hun evolutie pad naar Meesterschap. De dag rond af met een dankbetuiging aan Engelen en Geascendeerde Meesters en Meestervrouwen. Door deze dankbetuiging kun je ook een verbinding met de Lichtwereld aangaan.

Dag 6: Leer je om functioneel de Cosmic&Flower Egyptische Chakraoliën voor zowel jezelf als praktijkgericht in te zetten en om doelgericht oude patronen, mentale-en emotionele verstoringen die psychische en/of fysieke ziektebeelden veroorzaken op te heffen. De C&F Egyptische Chakraoliën zijn De 7 Heilige Chakra Oliën die de Egyptische Hoge Priesters en Priesteressen gebruikte tijdens Healingen, Tempeldiensten, Healing-ceremonieën, reinigingsrituelen en mummificatieprocessen. Deze Heilige Oliën zijn afgestemd op het Egyptische Chakrasysteem, dat het fundament vormt van het mysterie om te kunnen communiceren met het Goddelijk Zelf en het Goddelijke Multiverse. Door zelf een ontspannende handmassage te ondergaan en deze leren toe te passen, ga je de krachtige werking van de C&F Egyptische Chakraoliën ervaren. Deze handmassage techniek raakt alle reflexpunten aan die verbonden zijn met het gehele lichaam. Als toegevoegde waarde is in elke Egyptische Chakraoliën een speciaal op de Chakra afgestemde C&F Energie toegevoegd. Tijdens de therapeutische sessie zal ook de Egypt Healing Energie spray ingezet worden, om diepgaand de in Egypte ontstane verstoringen-blokkades en trauma’s op te heffen.. Deze zal tevens aanreiken waar de verstoringen- blokkades die vrij komen een eerste oorsprong hebben gehad.

Inschrijven is alleen mogelijk voor de gehele 6-daagse C&F Holistisch Energetisch Therapeutenopleiding! De investering in Jezelf kan per 2 daagse betaald worden. De investering in JeZelf is per 2 daagse opleidingsdagen, incl. de 3 C&F Energies Boxen en het Egyptische Chakra oliën set excl. BTW €355,-. Verder is de investering in Jezelf inclusief het afsluitend certificaat; en per 2 daagse opleidingsdagen de syllabus; gebruik van de C&F productlijn; 30ml. Flacons met daarin de benodigde C&F Energies-Zielsfrequenties, koffie/kruidenthee met wat lekkers erbij naar behoefte. De lunchbehoeftes behoord men zelf meenemen. Hier kan op verzoek en vergoeding ook voor gezorgd worden.

Voor bedrijven en praktijk voerende wordt bij vraag de BTW erbij berekend.

Close Menu