U bent op de website van Cosmic & Flower Remedies

Geprepareerd van bloemen, edelstenen en kosmische trillingsfrequenties, gebaseerd op Aquarius impulsen en uitzonderlijke planeetstanden.

Ondersteunen hulpverleners in hun therapieën om de mensheid in hun Zielenstrijd binnen transformatieprocessen te helpen.

Zuiveren alle niveaus van de fijnstoffelijke lichamen en de onbewuste drijfkrachten in ons wezen die medebepalend zijn voor gedragspatronen.

Activeren het herkennen en erkennen van emotionele onverwerkte ervaringen en daarmee samenhangende persoonlijkheid.

Schenken moed om deze los te laten en de levensweg met bijbehorende uitdagingen te volgen.

Een beschermende, rustgevende, geestverhelderende en hoger bewustzijn activerende energetische toegevoegde waarde voor natuurlijke en evenwichtige gemoedstoestanden.

Close Menu