Praktijk ervaring vanuit een artsenpraktijk

In midden Drenthe heeft dokter Snijders, sinds twaalf en een half jaar, een praktijk voor ‘ energetische geneeskunde’.Ontstaan vanuit de homeopathie en de acupunctuur, gecomplementeerd door N.E.I. En nu ook, sinds kort, voorzien van de Cosmic&Flower Energies.

“Ik ontwikkelde me sterk in de intuïtieve geneeskunde. Je stelt je daarbij in op elkaars mooiste kern, centrum van zuiver intuïtief weten. Je zou haar kunnen omschrijven als puur, zuiver, liefde, harmoniekracht, gezondheid. Vanuit die kern komen er hulp aanreikingen terwille van optimaal herstel en harmonie. Voor een deel zou je haar kunnen vergelijken met de harde schijf in de computer. Daar vind je ook een basisinformatie in waar je steeds weer op terug kan vallen. Zoals de computer werkt met ja/nee signalen, zo geeft voor mij de handreflex ondersteuning in soortgelijk ‘taalgebruik’. Die innerlijke taal is te begrijpen, te ‘decoderen’.

“Het mooist is om bij een consult het innerlijk de regie te geven. Vanuit de kern komt de passende informatie door woorden, vaak ook symbolisch met beelden door. En door steeds maar te blijven vragen kom je altijd achter de betekenis, begrijp je wat de kern wil duidelijk maken. Dat is heel veel!

Die kern is te vertrouwen, en wil maar al te graag meehelpen om weer gezond te zijn. Zo kan je bijvoorbeeld bij suikerziekte of darmklachten heel specifiek je eigen dieetlijst opvragen, vanuit de kern wordt doorgegeven of bepaalde voeding wel / niet of met mate te verkiezen is, gedurende kortere of langere tijd.” “De vergelijking met de computer gaat maar voor een deel op, want het menselijke intuïtieve weten reikt veel verder. Vanuit dat intuïtieve weten is het bijvoorbeeld mogelijk op afstand te testen.”

Zo ken ik mensen die verhuisd zijn naar Denemarken. Die kunnen niet a la minuten terug hier langs komen. Intuïtief test ik dan het passende middel uit, het is dan telkens weer treffend hoe het verhaal, behorende bij het middel voor 100% aansluit op de vraag, past bij het klachtenbeeld. “Niet alleen is het mogelijk om, vanuit het eerlijke intuïtieve weten, te komen tot een duidelijke verfijning in de diagnose, daarenboven geeft het ook mogelijkheden om te komen, vanuit een symptoombestrijdende geneeskunde, tot een geneeswijze die werkelijk vanuit de oorzaak werkt. Zinvol is e.e.a. te vergelijken met een reeks dominostenen. Lukt het je, op een of andere manier, bij de eerste steen te komen, bij de werkelijke beginoorzaak van het ziektebeeld, dan wordt genezen heel gemakkelijk. Welnu, genezen is heel gemakkelijk, want het wezen van de mens geeft, vanuit haar kern, die belangrijkste oerbroninformatie duidelijk door.Heb je dat beginstuk te pakken, dan hoef je die steen maar een heel klein duwtje te geven – en al die miljarden andere tussensteentjes krijgen al een duw richting gezond.”

“Juist met subtiele energieën is veel te bereiken. Je merkt dat al in de homeopathie; hoe sterker een middel verfijnd is in haar potentiering, des te minder vaak hoeft het toegediend te worden. Cosmic&Flower Energies, hebben die verfijning meegekregen.Ter illustratie hond Magnus, met zo sterke gewrichtsproblemen dat hij niet eens naar buiten kan om een plas te doen.Het intuïtieve testen geeft energetisch werkende druppeltjes aan om uitwendig, op de nek aan te brengen.”

Het werkt dus duidelijk vanuit het energetische veld. Wonderbaarlijk hoe hij een tiental dagen later rent als nooit tevoren.

Dat is het fascinerende van de energetische geneeskunde, dat je vanuit de verfijning juist het fysieke ook mag behandelen.Ik begin nog maar net met de Cosmic & Flower Energies.

De eerste resultaten zijn verrassend en goed, ik wil er een volgend keer graag uitvoeriger over berichten.”

Ter overweging voor mezelf en mijn collegae. Zou het zo kunnen zijn dat chemische en synthetische geneesmiddelen vooral  symptomatisch/onderdrukkend werken, terwijl verfijning in de geneeskunde mogelijkheden opent voor genezing vanuit de bron?

HRJ Snijders, arts

Lindenlaan 35

7907 AT Hoogeveen

Tel. 0528- 232491

E-mail: snijdersarts@hotmail.com

Close Menu