Dit artikel mochten wij plaatsen van Yolande Lambrechts, een cursist die ik mocht leren kennen tijdens een workshop gegeven door een van onze docenten Inana Geboers:

Er werd me gezegd dat remedies op mijn weg zouden komen die voor heling, begeleiding en therapeutische hulp bij NTK een ondersteuning zouden zijn. Vele bestaande alternatieve middelen blijken bij deze kinderen niet te werken. De Cosmic&Flower Energies doen dat wel. Tijdens een zielenconsult achterhaal ik de oorzaak van zielenpijn. Door de kracht van de remedie wordt het helen met Licht ondersteunt. De ongemakken en de verschijnselen van het helingsproces worden verzacht. Het evenwicht keert vlugger terug. De ondersteuning werkt  doeltreffend bij kinderen maar ook volwassenen hebben bij deze Energies verbluffende resultaten. Jarenlange medicatie kan afgebouwd worden, emotie kunnen geleid worden, slaapproblemen, eetstoornissen, migraine, darmproblemen, allergieën, chronische verschijnselen, concentratie en gedragsstoornissen worden behandeld en geheeld. Hieronder volgt mijn kennismakingsverhaal:

Kennismaking: Er werd me gezegd dat Energies op mijn weg zouden komen die voor NieuweTijd Kinderen een ondersteuning zouden zijn. Vele bestaande alternatieve middelen blijken bij deze kinderen niet te werken.Tijdens een vergadering werd er over nieuwe Energies gesproken en werd ik uitgenodigd op de introductie dag. Ergens trad een vergissing op want hetgeen mij had doen opspringen waren de Liquid Light Healing Arts Remedies maar ik kwam bij de Cosmic&Flower Energies terecht.

Ik heb geleerd niet meer op te kijken van de wegen waarop ik gezonden word.

De ontmoeting met Donny was dan ook bijzonder en het aanraken van hart tot hart bracht ons zielencontact in een zuil van Licht waarin het herkennen van gelijkgestemden zeer ontroerend.

Persoonlijke ervaringen: de spanning om op tijd op de afspraak te geraken en de energie die zich in de zaal bevond, maakte dat ik even uit evenwicht geraakte en met een kloppend hoofd aan de opleiding deelnam. De kracht die vanuit de boxen, waarin de Energies zaten, op me toekwam maakte me niet beter. Intuïtief haalde ik Healing uit box IV en onmiddellijk ontspande ik. Mijn gronding zette zich in werking. De energie die ik ‘s morgens door mijn haast niet volledig had opgebouwd, en daardoor niet helemaal was ingedaald van mijn nachtelijke uittreding, begon weer te stromen. Als het innemen mij kon helen dan kon dit zeker de incarnatie bij een NTK vergemakkelijken.

Uit de praktijk: In één van mijn romans kreeg het hoofdpersonage de naam Deva. Natuurlijk werd ik daarom onmiddellijk aangetrokken door de eerste-hulp-Energy. Het verhaal van het ontstaan van de Energy is dan ook prachtig. Het is een bijzonder sterk middel. Tijdens het Lichtkamp waren de kinderen de hele dag bezig en gelukkig. Maar tegen de avond als er aan slapen gaan werd gedacht kwam heimwee naar boven. Hoofdpijn, buikpijn, angsten en verdriet werden opgevangen en besproken maar het latente gemis van thuis bleef hen parten spelen. Een prachtig Lichtwezen dat zich Deva noemde maakte zich bekend. Lachend knikte ik en ging op zoek naar de Energy die haar naam draagt. Een enkel druppeltje in de mond van de kinderen deed wonderen. Ze vonden ineens allerlei oplossingen om beter in te slapen, om licht te sturen naar hun ouders, om elkaar te troosten en om zich te verheugen op de ontdekkingen van de volgende dag. De rust en het vertrouwen werd door de Energy Deva aangesterkt. Ook voelden allen de Aanwezigheden die erbij hoorden.

Eén van de kinderen die ons Lichtschooltje telt en een kristallijn kind is, ging door een pijnlijke emotie die bleef aanslepen.

Ook toen deed Deva weer wonderen. Binnen een minuut sterkte het kind aan en kon het de emotie verwerken. Een tweede druppeltje werd in haar flesje gedaan waarvan ze nu en dan innam. Ze werd rustig, kon zelfs een middagdutje doen. Daardoor begrijpen we welke hevige gevoelens ze doorstaan had en hoe Deva haar hielp. Een jongere die jarenlang medicatie tegen angsten en waanbeelden kreeg neemt nu Cosmic&Flower Energies in door hem samengesteld ter ondersteuning bij het afbouwen van zijn medicatie. De vreugde dat het lukt is een buitengewone steun voor ons allemaal.

Yolande Lambrechts

Close Menu