Rik, een jongen met de wereldbol op zijn rug

Toen ik Rik leerde kennen, in april 2003. liep hij alsof hij de hele wereld op zijn schouders mee moest dragen. Tijdens onze eerste kennismaking kwam ik er achter, (dankzij hulp van boven) dat hij aura’s mocht zien. Hij vond het heerlijk om er eindelijk over te kunnen praten, samen hebben wij de Energies 40 Healing en 24 Stargate uitgezocht.

Op 17 mei zag ik hem terug, het ging niet goed met hem, hij had Zijn Energy maar sporadisch ingenomen. Ik mocht nu aan het contact tussen moeder en hem gaan werken. We hebben daarna weer samen tussen de Energies iets voor hemzelf uitgezocht en 20 Incarnation melde zich, deze heeft hij goed  ingenomen.

Tijdens het consult op 5 juni merkte ik dat het contact tussen moeder en zoon een heel stuk verbeterd was een stuk opener was geworden. Het bleek dat hij naar zijn moeder durfde te gaan als het nodig was, hij durfde een knuffel te halen, ook als zijn moeder het even niet zo lekker had zitten. Rik kreeg die dag 30 Bleu Ray erbij.

Op 3 augustus was hij weer bij mij, samen gezellig kletsend kwamen wij tot 9 Inner Light en 12 Devotion. Het was duidelijk dat deze Energies hem wilde helpen om meer tot zichzelf te komen, zich niet onderdrukt te hoeven voelen, zijn eigen plek wetende te behouden in het gezin en wat heel belangrijk is, te mogen genieten van het leven.

Wij hebben toen samen besloten dat hij deze Energies enkele maanden zou innemen, en afgesproken dat als hijzelf het gevoel zou hebben dat het goed was, wij weer rustig een andere voor hem zouden uitkiezen.

In deze maanden heb ik een jongen die gepest werd, zich onderdrukt voelde, niet wetend wat waar te halen was, mogen zien veranderen in een jongen die sterker op de aarde staat, weet dat zijn gevoel goed is, de pestkoppen op een goede manier negeert (waardoor ze hem meer met rust laten) en met een rechte rug de wereld aan durft te kijken.

Petra Poels, Cosmic&Flower Therapeut voor Nieuwetijdskinderen.

Tel. 0478-531815 Email: youp17@planet.nl

Close Menu