De Aura Lagen

De kleuren van je aura zijn trillingen van energie. Het zijn dwarrelende, lichtgevende deeltjes die worden afgegeven door de elektromagnetische lading van het energieveld om je heen. Volgens de kwantumfysica bestaat alles binnen ons bekende universum uit energietrillingen, je lichaam, water etc. Deze vibraties vormen golven die samen het elektromagnetisch spectrum vormen. Hieronder vallen gammastralen, infraroodstraling, ultraviolette straling en zichtbare straling. De kleuren die door het menselijke oog kunnen worden waargenomen lopen in trillingen uiteen van de laagste tot de hoogste: rood, oranje, geel, groen, blauw, violet en ultraviolet. Het frequentieniveau van de aura bevindt zich juist buiten de hoeveelheid licht die het menselijk oog gewend is om te zien. Maar wanneer hij met de kirlian techniek wordt vastgelegd, of wanneer hij wordt gezien door getrainde menselijke ogen is een breder spectrum waar te nemen, het blijkt dan dat deze trillingen een volledig kleurenspectrum hebben. De aura is zowel je persoonlijke levensenergie, als de band tussen jouw energieën en die van andere mensen en hun persoonlijke lichaamsruimte. De aura beweegt met je mee en heeft meerdere kleuren. Deze kleuren veranderen al naar gelang je stemming, je emoties, en je gevoel van eigenwaarde. Het zegt iets over je karakter, je handelen, je omgang met anderen, maar ook over de veranderingen die zich in je leven voltrekken. Er zijn vele kleuren herkenbaar en geïnterpreteerd de laatste jaren. Ook hierin zijn positieve en negatieve kenmerken zichtbaar. De aura is de essentie van wie je bent. Het deel van je wezen dat je verbindt met de energie van de aarde en de kosmos!

De eerste laag: de fysieke gewaarwording, deze maakt een verbinding tussen de energiestroom, energiepulsatie en energiestructuur met hetgeen je in je lichaam voelt.

De tweede laag: de emotionele, drukt je emoties uit, hoe je voelt, over je zelf denkt etc.

De derde laag: de mentale, het rationele denken.

De vierde laag is: de brug tussen de persoonlijkheid en het spirituele lichaam, ook wel het intentie- of compassielichaam genoemd. Brennan beschrijft deze laag als het voertuig om in contact te komen met de universele Geest. Het is de laag die onze relaties en compassie vertegenwoordigt met mensen, dieren, planten, de aarde en de kosmos.

De vijfde laag: is de blauwdruk voor het eerste, oftewel de fysieke lagen. Deze weerspiegelt de afstemming op de Goddelijke wil, het handhaven van orde in het leven, zich verbonden voelen met de wereld om zich heen.

De zesde laag: betreft het niveau van de Ziel, wijst op spirituele liefde, spirituele groei etc. En maakt het de Ziel mogelijk zich uit te drukken in het fysiek lichaam.

De zevende laag: geeft iemands gevoel van Eenheid met het heelal aan, wordt ook wel de Goddelijke Geest genoemd. Een gezonde sterke laag wordt gezien als prachtige gouden, eivormige energielijnen. Deze reguleert de energiestroom naar buiten toe en tevens beschermt de structuur tegen het binnendringen van ongewenste energieën.

Beknopte uitleg over ons energetisch continuüm.

De mens bestaat uit diverse energetische lagen. Een gedeelte van de lagen wordt de Aura genoemd, deze vormen zich eivormig rondom het fysiek lichaam. Ze verschillen in trillingsfrequentie maar worden allen gevoed door kosmische energie. De eerste laag, het menselijke lichaam, trilt het laagst en is het meest stoffelijke. Van hieruit strekken de lagen zich steeds verder uit en hebben steeds een fijnere en hogere trillingsfrequentie. De eerste drie lagen houden verband met ons aardse en fysieke bestaan, de fijnere lagen verbinden ons met hogere bewustzijnsniveaus. Het laatste lichaam wordt ook wel het kosmische lichaam genoemd.

Close Menu