Cosmic & Flower Remedies en hun invloed op het meridiaansysteem en tijdens massage

Graag wil ik mij eerst even voorstellen aan de lezers die mij nog niet kennen.

Mijn naam is Mark Heuvelmans en samen met mijn moeder Donny preparen wij de Cosmic&Flower Energies. Ik ben als groepsleider werkzaam binnen een behandelcentrum voor sterk gedragsgestoorde en licht verstandelijk gehandicapte jongeren.

Samen met mijn vriendin Wendy voeren wij praktijk Harmony. Onze disciplines zijn klassieke massage, ontspanningsmassage en energetische massage en helingconsulten, ondersteund met de Cosmic&Flower Energies.

Daar ik altijd zoekende ben geweest naar een verklarende theorie betreffende het alomvattende gevoelsleven van de mens en het bijbehorende energie systeem, ben ik in 1999 begonnen aan een studie psychosociaal therapeut al snel, na een jaar, kwam ik tot de conclusie dat dit niet aansloot tot dat wat ik zocht. In 2001 ben ik gestart met de studie Traditionele Chinese Geneeswijze, welke mijn vragen in grote lijnen kon beantwoorden.

Uitgaande van het feit dat de mens en alles om ons heen gebaseerd is op de energie Qi, ook wel Chi geschreven, elk met een eigen trillingsniveau, beschrijf ik in onderstaande eerst even kort de invloed van de Cosmic&Flower Remedies op het meridiaan systeem.

Het meridiaan systeem is een complex netwerk van energie kanalen die o.a. een verbinding leggen van het externe naar het interne. Elk orgaan (in tegenstelling tot de westerse geneeskunde) heeft een of meerdere functies voor het juist functioneren van lichaam en geest, zowel anatomisch/fysiologisch als energetisch.

Een disbalans binnen dit systeem kan zich uiten in fysieke en/of psychische problematiek. Denk aan de bekende uitspraken, bij boosheid/woede die spuugt gal, die heeft iets op zijn lever. De emotie woede is gekoppeld aan de Lever de galblaas staat in relatie met de Lever. Bij verdriet zie je vaak ademhalingsproblemen en obstipatie ontstaan, de emotie verdriet is gekoppeld aan de Longen de Dikke darm staat in relatie tot de longen.

Door interne en externe factoren kan de mens in disbalans raken, nu is dat helemaal niet erg en zelfs normaal, mits van korte duur en herstellend vanuit eigen genezend vermogen. Langdurig en of herhaaldelijke disbalans binnen ons energetisch systeem, uit zich veelal in kwalen en ziekten zowel psychisch als fysiek. Spierklachten komen veelvuldig voor met name nek, rug en schouderpartij zijn spanningsgevoelig in tijden van drukte en stress.

Nu kan een massage deze klachten verzachten en een tijdelijk verlichting brengen, maar de onderliggende oorzaak wordt op deze wijze niet aangepakt, men is bezig met symptoom bestrijding, uitgezonderd van fysieke overbelasting.

Vanuit de TCM beheerst de milt, de kosmische verbinding element Aarde, de spieren en de vier ledematen. Niet alleen is de Milt de bron van Qi en Bloed, hij zorgt er ook voor dat Qi en Bloed de spieren bereiken. De beweging van de spieren en dus ook van de ledematen is afhankelijk van de kracht van de Milt. De spiertonus en het uiterlijk van de spieren zijn vaak een weerspiegeling van de kracht of zwakte van de Milt.

Een stukje Traditionele Chinese psychologie; De mentale entiteit van de Milt is de Yi en ‘huist’ in de Milt en komt overeen met onze mogelijkheid om te denken, piekeren, studeren, concentreren en onthouden. De Yi is ons geheugen, waarin elke gewaarwording wordt opgeslagen. Bij exces van het Aarde element, disbalans Milt energie, ontstaat er overmatig piekeren, wat symptomen geeft van vermoeidheid, verminderde eetlust gebrek aan (spier) kracht.

De Lever, de kosmische verbinding is het element Hout, regelt het stromen en verspreiden van Qi. De Lever of het Lever Qi is verantwoordelijk voor het vloeiend bewegen van de substanties van het lichaam en voor de regelmaat van lichamelijke activiteiten, zowel fysisch als psychisch. De lever voedt de pezen en zenuwen, het begrip pezen omvat in de Chinese geneeswijze meer, dan binnen de westerse geneeskunde het geval is, ook de gewrichtsbanden en tot op zekere hoogte de spieren vallen onder dit begrip. Bij een disharmonische Lever, zoals bijvoorbeeld onvoldoende bloed in de Lever, waardoor de pezen niet voldoende gevoed worden, kunnen er symptomen als krampen, gevoelloze ledematen en problemen met het strekken en buigen ontstaan.

Zo zijn er verschillende mogelijke onderliggende factoren die een rol kunnen spelen bij spierklachten. Door een, specifiek uitgezochte Energy, toe te voegen aan de massage olie wordt er multidisciplinair gewerkt aan de onderliggende oorzaak.

De Cosmic&Flower Remedies bevatten een hoog energetische waarde, die communiceert met het energetisch systeem van de mens. Zij heffen de disbalans, de verstoorde energie, in energiebanen op en harmoniseren deze zodat er een vrije stroom van energie ontstaat. Door de combinatie van de massage met een Energy wordt de verstoring nog sneller gestimuleerd om te doorstromen. Dit brengt met zich mee dat als het energie kanaal weer gaat doorstromen zoals het hoort, de emoties ofwel de onderliggende oorzaak naar het bewustzijn komt.

Deze bewustwording, bewerkstelligd door de Energy, zorgt voor een intergratie in het celgeheugen zoals het natuurlijk verloop behoort te zijn, wat tijdelijk een toename aan klachten kan veroorzaken. De energiestroom volgt zijn natuurlijke verloop en is in balans met zijn interne/externe correspondenties.

Er zijn verschillende toepassingen van de Energies, men kan ze binnen vele therapieën en behandelingen inzetten. Ze beïnvloeden reguliere en homeopathische middelen niet ten nadele, eerder werken ze ondersteunend en aanvullend, ze kunnen zowel uitwendig als inwendig gebruikt worden. De Cosmic&Flower Remedies helpen ons herinneren aan wie we behoren te zijn.

Naast de energetische massage wordt de uitgezochte Energy gedoseerd in een 30ml flesje ter inname mee naar huis gegeven. Dit ter ondersteuning en continuïteit voor het werken aan de doorstroming van de verstoring. In tijden van hevige toename van de klacht en/of emotie kan de Energy om de vijf minuten ingenomen worden tot de klacht/emotie afneemt.

Mark Heuvelmans, Voor meer informatie: Mark@cosmicflower.nl

Close Menu