Graag wil ik in het kort even iets over entiteiten schrijven

Net als veel regressie en reïncarnatie therapeuten, zijn wij mogen gaan begrijpen dat een entiteit die achterblijft nadat hij gestorven is slechts een deel is van de Ziel. Tijdens mijn praktijkjaren en nu tijdens onze workshops ben ik vele verschillende oorzaken en redenen tegen gekomen waarom entiteiten niet het aardse los kunnen of willen laten.

Al onze ervaringen wijzen uit dat entiteiten zich alleen kunnen nestelen als men een zwakke aura heeft, of een stukje karma af te werken heeft. Zwakke plekken in een aura kunnen door verschillende redenen ontstaan. Bijvoorbeeld door het vasthouden van karmische of in dit leven ontstane emoties, of door drugs, veelvuldig medicijn- en alcohol gebruik.

Ik wil hier even tussendoor vermelden dat ik tijdens mijn jongere jaren, waarin ik ‘drugs en alcohol vrij’ genoot van het uitgaansleven, regelmatig zag dat ‘schimmen’ zich nestelden in auralagen van personen die overvloedig alcohol of drugs nuttigden. Soms werden mensen dan agressief of vielen zelfs van hun kruk af nadat de ‘schim’ in de auralagen zat. Bij navraag bleek altijd dat de persoon zich absoluut niet meer kon herinneren wat zich die avond had afgespeeld.

Het is zowel geestelijk als fysiek heel belastend als een of meerdere entiteiten zich genesteld hebben in een woon/verblijfruimte of zich zelfs energetisch verbinden aan een persoon.

De genoemde symptomen in onderstaande beschrijvingen kunnen wijzen op belasting, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben!

Er zijn verschillende redenen waarom entiteiten het aardse niet los kunnen laten.

Entiteiten die ronddwalen of zich nestelen in iemands auralagen kunnen entiteiten zijn die het licht niet kunnen bereiken doordat ze hier vastgehouden worden door o.a. het verdriet van nabestaanden of het zelf niet los kunnen laten van de materie.

Het kan ook zijn dat een entiteit voor een kortere of langere periode na zijn sterven bewust nog in het aardse aanwezig wil blijven, omdat hij/zij nog het gevoel heeft iets af te moeten maken of graag nog iets wil meedelen. Het kan ook zijn dat deze graag nog even troostend aanwezig wil zijn tijdens het rouwproces van de nabestaanden.

En andere reden kan zijn dat iemand plotseling sterft, door bijvoorbeeld een ongeluk of een niet geaccepteerde ziekte en hierdoor niet kan begrijpen of accepteren dat men gestorven is.

Men kan dit vergelijken met dezelfde reden zoals ook wij vaak traumatische ervaringen niet onder ogen durven, willen of kunnen zien. Deze entiteit blijft daardoor met zijn energie met het aardse verbonden.

Deze entiteiten zijn verward en teleurgesteld, omdat zij niet begrijpen waarom zij onzichtbaar zijn voor de mensen die zij liefhebben en waarom deze niet op hen reageren. Zij zijn eigenlijk op zoek naar liefde, warmte en licht. Zij willen heel graag naar ‘het Licht’ maar weten niet hoe ze daar moeten komen, zij zijn eigenlijk de weg kwijt.

Als deze ongelukkige entiteiten verbitterd en boos geraken, doordat zij nog steeds niet weten hoe alles werkelijk in elkaar zit, zullen zij iedere levende die een zwakke aura heeft en die bij hen in de buurt komt aanklampen om hulp te vragen. Helaas wordt hun hulpkreet door de meeste mensen niet gehoord. Als deze entiteiten geregeld de etherische lichamen van een persoon, aanraken, kan deze hierdoor energie verliezen, vaak vermoeid zijn, onrustig slapen en geregeld hoofdpijn en last van een pijnlijke stijve nek en schouders hebben.

Het komt vaak voor dat deze entiteiten verankerd zijn aan de plaats waar zij gestorven zijn. Op die plaats kan veel onrust en spanningen ervaren worden door de daar wonende personen.

Er zijn ook entiteiten die eigenlijk helemaal niet naar het Licht willen en het wel fijn vinden om onzichtbaar te zijn. Deze entiteiten melden zich dan ook graag als iemand bijvoorbeeld door glaasje draaien geesten oproept of als iemand ver verwijderd is van zijn Bron.

Deze entiteiten zijn zeer egoïstisch en kunnen er zelfs van genieten dat ze de macht hebben om mensen te manipuleren. Deze entiteiten kunnen ook in de auralagen van een persoon meeliften en hierdoor deze persoon ook weghouden van het Licht. Zij kunnen zelfs, via stemmen, iemand aansporen tot negatieve acties. Personen die zo’n entiteit(en) met zich meedragen, ervaren meestal een constante spanning, hebben last van wisselende stemmingen en gedragstoornissen, ze zijn constant vermoeid door een verstoorde nachtrust, hebben allerlei angsten en fobieën, depressies, maagdarmklachten, een opgezet lymfesysteem en meerdere fysieke klachten.

Weer een andere vorm van entiteiten weet hoe zij zich kunnen verbinden met de energie van een persoon, waardoor zij hun leven via het lichaam van een ander kunnen voortzetten. Door deze verbintenis krijgt de persoon steeds meer problemen, zowel psychisch als fysiek. De entiteit zal steeds meer dwang uitoefenen op die persoon om zijn eigen wil op te leggen. Deze entiteiten worden gedreven vanuit wrok en haat, meestal ontstaan vanuit onverwerkte ervaringen in een of meerdere vorige levens die zij leefden.

Personen die bewoond worden door deze entiteiten horen dwingende, commanderende stemmen in hun hoofd, ze zijn zwaar chronisch vermoeid door een zeer slechte nachtrust, hebben hevige wisselende stemmingen en constant beangstigende gedachten, Burn-out en identiteitsproblemen die zelfvernietigend zijn en tot zelfdoding kunnen leiden.

Dit is maar een beperkte greep uit de verschillende vormen van entiteiten. Er bestaan ook nog vormen van entiteiten die zich in een nog donkerdere dimensie bevinden en maar één doel hebben en dat is zoveel mogelijk mensen bij het Licht vandaan houden.

In oude geschriften, waaronder de bijbel, spreekt men over bezetenheid. Echte bezetenheid is niet altijd even gemakkelijk te herkennen voor iemand die niet regelmatig werkt met dit soort energieën. Er zijn veel verschillende vormen van verschijnselen, maar uit mijn eigen ervaringen en die van collega’s weet ik dat echte bezetenheid zelden voorkomt in de westerse landen.

Niettemin kan men deze zwaarbelaste cliënten/patiënten tegenkomen als men zich bewust gericht heeft op het uitzuiveren van entiteiten, via o.a. regressie en incarnatie therapieën!

Rainbow Lightvortex, is zeker ook in te zetten bij zwaardere krachten en bezetenheid door therapeuten die gespecialiseerd zijn in het werken hiermee. Deze entiteiten laten het aardse niet graag los en het kunnen bevrijden en uitzuiveren van dit soort donkere krachten en energieën vergt vakkennis betreffende het opvangen en begeleiden van de cliënt/patiënt tijdens het uitzuiverende bevrijdingsproces.

Een ding wil ik graag duidelijk stellen, al deze entiteiten hebben een ding gemeen, ze zijn allemaal op hun manier ongelukkig! Allen hebben zij om een of andere reden niet de weg naar het Licht kunnen vinden.

Vandaar dat wij dankbaar zijn dat de spray Rainbow Lightvortex een hulpmiddel is dat zowel de ‘belichaamde’ als de ‘onbelichaamde’ een weg naar bevrijding aanreikt. De meeste volwassenen en kinderen die belast waren, met de hierboven benoemde entiteiten, ervaren Rainbow Lightvortex meteen als bevrijdend en zeer prettig.

Close Menu