Gedragverstoringen en Stress Release

Verschillende ervaringen maken ons duidelijk dat deze spray ingezet kan worden bij personen die gedragspatronen en symptomen weergeven zoals ADD, Attention Deficit Disorder (alle dagen druk), ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (alle dagen heel druk), NLD, Non-verbale leerstoornissen en moeite met het verwerken van wat men ziet of voelt.

PDDNOS, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified en ODD, Oppositional Defiant Disorder en CD, Conduct Disorder, zijn termen voor personen met angsten, communicatie- aanpassings- en leerproblemen en antisociale gedragstoornissen op verschillende niveaus.

Ook bij autistische vormen werkt Stress Release prachtig. Mensen met autisme kunnen vaak met hun eigen emoties en met de emoties van een ander niet goed omgaan. Juist omdat deze personen, alles wat ze ervaren en opnemen niet kunnen uiten, is het heerlijk voor hen om de deken van rust om zich heen te voelen.

Bij bestuderingen, o.a in de DSM (Diagnostic statistical manual of mental disorders), staat in DSM IV dat er om van een gedragstoornis te kunnen spreken een aantal negatieve gedragingen moeten zijn, die niet veroorzaakt worden door de omstandigheden.

Onderstaande kan een hele andere visie zijn voor sommigen die dit lezen, wij vragen hen die dit nog niet begrijpen om niet te oordelen en om dit met een open mind te lezen en zich proberen hierop af te stemmen. Mocht u vragen hebben dan neem gerust contact met ons op.

Graag wil ik dieper ingaan op de problemen ADD en ADHD

Ook personen met veel energie, een hoge creatieve en/of paranormale begaafdheid, voedselintoleranties en allergieën, kunnen in eerste instantie het gedrag ADD en ADHD en in een later stadium CD en ODD vertonen!

Als ‘ADHD’ volwassene weet ik nu dat deze symptomen vaak vooral te maken hebben met het extreem reageren op prikkels van buitenaf.

Als kind voelde ik mij vaak niet begrepen als de leerkrachten mij lieten leren, terwijl ik wist dat ik bepaalde lesstof nooit zou gebruiken in mijn leven, of omdat ik me verveelde omdat ik het herkende. Hoor nog de verwijten als ik weer eens met mijn stoel wiebelde of zat te tekenen etc. uit verveling en om mijn energie kwijt te geraken. Met mijn schoolrapport in de hand liep ik graag eerst een paar blokjes om voordat ik me op weg naar huis waagde.

Het is zeker waar dat ik en mijn ‘lotgenoten’ altijd veel energie hebben, de meeste mensen vinden dit té veel energie! Ik “spookte ’s nachts altijd rond”, zoals mijn moeder dat noemde. Op elk rapport lees ik terug: let niet op in de klas, nu heet dat: kan zich niet concentreren. In mijn tijd waren er nog geen computers, maar als we kijken naar personen met o.a. ‘ADD of ADHD’ dan valt het op dat deze personen, van wie het lijkt dat zij zich moeilijk kunnen concentreren, hier geen last van hebben als zij achter de computer zitten, of bezig zijn met iets dat hen echt interesseert! Dus concentreren kunnen we wel!

Ook de term ‘ongeorganiseerd’ klinkt mij niet vreemd, dit lijkt ook zo als men ons ‘bezig’ ziet.

We ontvangen ideeën en willen daar meteen mee aan de slag. Voor we het doorhebben komt er al een tweede idee, terwijl we het eerste idee nog niet hebben afgerond. Ook met dit idee willen we meteen aan de slag én dan kan het ook nog eens voorkomen dat zich een derde ingeving meldt! We kunnen dus veel dingen door elkaar doen, al heel snel gaan mensen dan denken of zeggen, dat we ongeorganiseerd en impulsief zijn. Als men ons goed leert kennen, zal men ervaren dat datgene wat wij vanuit ons hart doen, ook goed georganiseerd verloopt.

Van de andere kant kunnen wij ons compleet terugtrekken ‘uit het aardse’. Zelf kan ik me de angst en schrik als schoolgaand kind nog herinneren, als mijn leerkrachten mij terugriepen van mijn

contacten met de Lichtwereld en ik totaal geen antwoord kon geven op het thema waar de klas zich mee bezighield. ‘Niet goed geaard’ noemt men dit nu, klopt ook, onze kosmische binding is veel prettiger, omdat de regeltjes hier op aarde vaak vanuit een druk op ons overgebracht worden. Hierdoor trekken wij ons graag terug; als we alleen zijn en in eigen energie vertoeven, zijn we zowel met de Aarde als met de Kosmos goed verbonden.

Ik begreep ook niet waarom mijn ouders mij keer op keer vertelden hoe ik iets moest doen, wat ik moest eten, hoe laat ik moest gaan slapen, dat ik ‘s morgens moest drinken als ik ‘s nacht dorst had enz., zonder te luisteren naar mijn behoeftes. Ook mijn spontane, ‘recht voor zijn raap of flapuit gedrag’, het altijd op alles een antwoord weten, omdat ik al van tevoren wist wat er gezegd ging worden, het reageren op alle impulsen van buitenaf, het niet mee willen naar verjaardagen of oma bezoek etc. leverde mij vaak problemen op!

Hoe liefdevol ze ook waren, al deze opvoedende richtlijnen brachten mij totaal van mijn eigen keuzes en gevoel af en leverden een zwijgen en me terugtrekken in gezelschap op, bang om bekritiseerd of afgewezen te worden. Gelukkig heb ik al deze verworven persoonlijkheden kunnen loslaten toen ik me mijn spirituele kant weer mocht herinneren.

Het blijkt nu ik volwassen ben dat mijn energie nog steeds in “topconditie” is, ik heb ook maar heel weinig slaap nodig en bovendien heb ik het geluk dat ikzelf mijn taken en slaaptijden kan indelen en de leerstof kan uitzoeken die mij interesseert! Op al mijn, latere leeftijd behaalde diploma’s blinken de cijfers zevens, achten en negens!

Ik herken dagelijks mijn ‘lotgenoten’ maar zie wel duidelijk een verschil met mijn generatie, van 1956, en de huidige generatie. De symptomen zijn dezelfde, alleen veel opstandiger en grootschaliger, om aandacht te trekken met de noodkreet: gehoord en begrepen te worden!

Hoe vreemd het misschien ook overkomt, het enige wat o.a. deze groepen graag willen, is duidelijk maken dat we in een tijd leven waarin veel oude patronen en systemen losgelaten mogen worden, omdat ze niet meer bevorderlijk zijn. Dat het tijdperk aangebroken is, dat men verantwoordelijkheid moet dragen voor de voeding die men tot zich neemt en zijn uitspraken, handelingen, acties en zelfs zijn denkwijzen. Dat men in rust en liefde en intelligentie met elkaar om moet gaan. Het zijn de medeontwikkelaars van het allesomvattende Universeel bewustzijn!

Vanwaar dan al die agressie en drukte bij deze ‘nieuwe groepen’?

De huidige generatie komt krachtiger voor zichzelf op omdat de tijd dringt. Het collectieve transformatie- ofwel evolutieproces dat de mensheid ondergaat, kan alleen goed verlopen als men

doorstroomt naar het niveau van een veel hogere bewustwording.

De bewustwording dat de mensheid kan samenwerken vanuit een intelligente, Universele liefdesenergie.

Door alle prikkels die deze ‘groepen’ opnemen lijkt het dat dit niet lukt vanuit een Liefdes energie en lijkt het dat dit gebeurt vanuit frustratie. Maar in werkelijkheid hebben ze als levenstaak gekozen hun ouders en omgeving te helpen om ‘wakker’ te worden, om hen de weg te wijzen naar hun hogere bewustzijnstrilling, desnoods onder dwang door hun gedrag! In principe spiegelen ze continu!

Zonder één enkele beschuldiging naar de opvoeders en leerkrachten etc., maar deze frustratie ontstaat hoofdzakelijk bij deze kinderen door hun overgevoeligheid. Ouders hebben het nu veel drukker, de maatschappij is veel agressiever, leerkrachten lopen op hun tenen en ga zo maar door. De leefwijze in de westerse wereld is heel anders dan zo’n 30 jaar geleden. De kracht van stilte is vergeten, bijna geen enkel persoon kan zich de ongrijpbare sfeer waaruit alle geluid verdwenen is van televisies, telefoons, auto’s etc. nog herinneren. Voor veel mensen is stilte zelfs angstaanjagend, omdat het confronteert met zichzelf!

Om het transformatieproces te bespoedigen zijn er ‘groepen’ naar aarde gekomen die nog veel kwetsbaarder zijn dan mijn generatie. Ze voelen haarfijn angsten, onmacht, frustratie, gedragingen etc. aan en nemen deze over om het daarna in het extreme terug te spiegelen.

Als voorbeeld zal ik enkele ervaringen beschrijven die ik persoonlijk mocht waarnemen, om inzicht te geven hoe deze ‘ kids’ werken:

Een kind vroeg haar ouder om een snoepje, de ouder stemde niet toe, maar na een poosje drammen en schreeuwen kreeg het kind een ‘ja’, omdat de ouder rustig, met mij, verder wilde kletsen. Uit ervaring weet ik dat dit drammen en zeuren het resultaat is van een ‘ja’ na een ‘nee’ is, éénmaal een ‘ja’ na een ‘nee’ kan een jaren lange strijd opleveren, in elk geval net zo lang totdat het kind merkt dat de ouder consequent achter zijn/haar uitspraken staat.

Een andere ervaring is dat een moeder zei tegen haar kind: “Je moet naar bed want het is acht uur”, terwijl het tien voor acht was. Dit tijdverschil van tien minuten leverde een complete strijd op. Alles wat afwijkt van de waarheid, zelfs een klein simpel leugentje, wat meestal door de persoon die het uitspreekt niet eens als een leugen beschouwd of bedoeld wordt, beschouwen ze als een grote onrechtvaardigheid, en de spiegelende leugenaar is geboren! Op ‘hun manier’ proberen ze zo de ander op hun eigen houding te wijzen.

Ook het herinneren aan taken, zoals bijvoorbeeld het huiswerk maken, ruim je kamer op etc. roept weerstand bij hen op; eigen verantwoordelijkheid dragen is wat ze willen. Des te vaker men hen aan een taak herinnert, die eigen verantwoording betreft, des te minder kans heeft men dat zij reageren vanuit innerlijke rust en eigen inzicht. Als men hen met een liefdevolle stem, één maal duidelijk maakt, wat de consequentie is als zij niet luisteren naar een verzoek, begrijpen ze dat zij voor hun keuze hierin de eigen  verantwoordelijkheid dragen. Consequent handelen is de uitdaging hierin voor de ouders/opvoeders!

Behulpzaam zijn om niet in conflict te komen met de eigen agenda, zoals snel zelf voor hen op ruimen, jas dicht maken, veters strikken etc., terwijl ze het goed zelf kunnen, kan goed fout gaan in de toekomst, omdat zij zullen blijven verwachten dat alles voor hen geregeld en opgelost wordt, met het latere verwijt “Jij doet dat toch altijd!”

Bovendien weten deze ‘groepen’, nog sterker dan in mijn tijd, al van tevoren wat iemand gaat zeggen. Hun contact met de ander is heel sterk gebaseerd op eerlijke gevoelens en uitspraken, zo niet dan kan men zijn eigen daad drievoudig terug verwachten.

Deze ‘groepen’ kennen geen schuldgevoelens, omdat ze hun taak in het gezin, op school en in de maatschappij kennen. Ze willen ook niet dat iemand anders zich schuldig voelt. Ze weten dat niets voor niets loopt zoals het loopt, ze weten dat alles een reden heeft. Vandaar dat wat er ook gebeurd is, hoe traumatisch het moment ook was, ze meteen kunnen overschakelen zodra ze het onbewuste gevoel van ‘ ik heb mijn taak verricht’ herkennen. Hun boosheid, hun verdriet etc., is dan meteen weg. Zij kennen daarom ook geen angst en durven daarom op alle uitdagingen in te gaan.

Deze ‘groepen’ komen vaak vergeetachtig over, maar een ‘lesvoorval’ kunnen ze na jaren iemand nog voor ‘de voeten’ gooien’.

Kort omschreven zijn deze ‘groepen’ vanaf de jaren zeventig naar aarde gekomen om de boel op stelten zetten, om allen te samen op hun manier oude gedragspatronen, dogma’s en stellingen te doorbreken. Ze maken anderen bewust hiervan door hun gedrag, op zo’n manier dat de ander genoodzaakt is op zoek te gaan naar het ‘waarom’ van hun gedrag.

Deze Nieuwe Tijdskinderen vallen op door hun houding, die voortkomt uit hun inzichten. Hun inzicht is feilloos, ze zien, voelen en reageren enorm snel (behalve vaak niet op datgene wat van hen verwacht wordt) en geven ons inzichten en oplossingen als wij er naar gaan luisteren.

Als wij de aangeboden oplossing niet begrijpen volgt een conflict. Deze personen zijn eerlijk als de ander eerlijk is, oordelen niet als de ander niet oordeelt, zijn rustig als een ander innerlijke rust uitstraalt etc.

Ze schatten een houding of situatie in, ze stemmen zich daar als het ware op af en reageren net zolang tot er een blijvende oplossing wordt gevonden. Ze zijn slim en creatief, maar kunnen zware problemen uitlokken en zichzelf verliezen in allerlei uitersten door hun gevoeligheid.

De reguliere wereld meent de oplossing gevonden te hebben in medicatie die sedatief werken op de gemoedsstemming, zoals bijvoorbeeld Ritalin. Maar geloof me, deze middelen helpen de ouders, de leerkrachten, collega’s etc., niet degene met ‘gedragstoornissen’. Deze middelen hebben zowel lichamelijke als psychische bijwerkingen en activeren versuftheid. Er wordt alleen fysiek gereageerd, niet emotioneel! deze versuftheid lijkt op rust, maar juist rust in hun omgeving is wat deze personen nodig hebben!

Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de werking van de spray Stress Release.

Close Menu