Cosmic&Flower Energies en Homeopathie

Duidelijk werd door eigen ervaringen en die van andere homeopathische therapeuten en artsen dat de Cosmic&Flower Energies een toegevoegde waarde hebben om als ondersteuning bij o.a. homeopathische therapieën in te zetten.

Het belangrijkste principe in de homeopathie is de toepassing van de Similia regel.

Similia similibus curentur houdt in dat men een homeopathisch geneesmiddel kiest op grond van de gelijkenis die er bestaat tussen het te behandelende ziektebeeld en het intoxicatiebeeld van het te kiezen middel, wanneer dit wordt toegediend aan een gezond persoon. Dezelfde stof die een bepaalde verzameling van verschijnselen en klachten kan opwekken bij een gezond persoon, kan een geneesmiddel zijn voor een ziek persoon met gelijkende verschijnselen.Er bestaat dus tussen de zieke persoon en het geneesmiddel een specifieke relatie die de keuze van het middel bepaalt. Hahneman, de grondlegger van de homeopathie, drukte dat als volgt uit: “kies om zacht, snel, zeker en duurzaam te genezen in elk ziektebeeld een geneesmiddel, welk zelf een zelfde ziekte kan opwekken, als het middel dat genezen moet”

Als Mark en ik Cosmic&Flower Energies prepareren mogen wij de psychische klachten/ziektebeelden voelen waar een Energy op toegepast kan worden. Wij voelen dus als gezond persoon de reacties van de werking van een Remedie.Tijdens het laatste blok in onze cursussen, die wij in Swolgen geven, zijn de cursisten in staat om snel eigen confrontaties los te laten en als therapeuten aan het werk te gaan. Deze groepen stemmen zich af op de Cosmic&Flower Energies om hen nog meer intuïtief te leren voelen en deze gevoelens te kunnen plaatsen. Keer op keer hoorden wij van cursisten en andere personen, die zich afstemmen op een remedie, reacties als: ik word misselijk, mijn maag/darmen worden onrustig, ik word angstig/bang, mijn gedachten vliegen door mijn hoofd, mijn aardebinding verdwijnt et cetera. Velen krijgen net als wij dezelfde beelden en reacties waar men een Energy op kan toepassen. Vandaar dat wij het verband konden gaan zien.

Toen bleek dat ook de similia regel in een bepaalde vorm van toepassing is op de werking van Cosmic& Flower Energies, was het voor ons alleen maar een bewijs dat in dit tijdperk er werkelijk eenheid en samenwerking mag gaan ontstaan!

Als mooi voorbeeld willen wij graag een stukje vermelden dat Simon Konijn, kort voor zijn ziekteproces, tijdens zijn inzet om een nieuw inzicht te beschrijven betreffende homeopathische middelen, plaatsen.

Net zoals wij het doen tijdens het prepareren van Cosmic&Flower Energies, stemde Simon zich af op het wezen van de gebruikte grondstof en op de oorzaak van het ontstaan van het ziektebeeld.

Bij het middel Calcarea fluorica volgde van Simon de volgende beschrijving: “Het wezen van Calcarea fluorica: Stevigheid of het breken hiervan is hier het leidmotief. Mensen die problemen hebben om zich te manifesteren als werkelijk aanwezig,hebben hier baat bij. Het vermogen om jezelf te leven krijgt meer kans. Daarnaast moet je dit willen uiteraard.”

Dit is toch een prachtig voorbeeld van de eerste energetische verstoring van de eerste twee chakra’s! Alle Cosmic&Flower Energies die werken op deze chakra’s zijn gebaseerd op dit principe: Sta in je eigen kracht, durf te zijn wie je bent en voel je veilig hier op aarde!

Als men dieper gaat kijken naar de kenmerken van ziektebeelden en constitutionele beschrijvingen én de beschrijvingen van verstoringen in het chakrasysteem, gaat men de eenheid hierin herkennen. Als men bekend is met de veranderende persoonlijkheidskenmerken en uiteindelijke ziekteverschijnselen, die zich uitwerken bij een blijvende verstoring van deze basis chakra’s, (in het hierboven staande artikel uitvoerig beschreven) herkent men deze ook bij de constitutionele beschrijving van o.a. Calcarea Fluoric

Bovendien kan men als ondersteuning tijdens consulten het volgende in gedachte houden: Door middelen te potentiëren verandert het werkingsniveau, des te vaker gepotentiëerd des te belangrijker is het inzicht en het kiezen van het juiste middel bij bepaalde ziektebeelden. Vanuit de opleiding leert men dat een verklaring van symptomen niet altijd mogelijk is. Ook ondervindt men dat de toegenomen diversiteit aan modaliteiten het bemoeilijkt om een diagnose te stellen.

Ook hier blijkt uit ervaring dat men door de Cosmic&Flower Energies “te raadplegen” men zuiver en snel de oorzaak van een ziektebeeld krijgt, ook bij verworven en erfelijke causaliteiten, bovendien dat het gemakkelijker is om een totaalbeeld te vormen om hogere potenties in te zetten.

Iedere ziekte of kwaal is tenslotte een signaal van innerlijke disharmonie, welke is ontstaan door een verstoord energetisch continuüm. De Cosmic&Flower Energies zijn een waardevolle toevoeging in vele processen die leiden tot genezing en heelwording. Zeker ook wanneer men besluit om bijvoorbeeld complexen, een antidotum of lager gepotentieerde synergetische middelen in te zetten. Doordat men hier doelgericht fysiek behandelt ontstaat een energetische uitzuivering en de toxische belaste organen vragen om drainage!

May love and light surround us, Donny

Close Menu