Mijn visie betreffende Myalgische Encefalomyelitis en Post-virale syndroom

Tijdens het Aquariustijdperk wordt het duidelijk dat vele onderons de naweeën van het Vissentijdperk als een lijdensweg ervaren. De laatste jaren kunnen we onderhand spreken van New Age ziekten. Het woord Aquariuszuivering spreekt eigenlijk al voor zichzelf! In dit tijdperk mogen wij ons bewustzijn en onze karmische ballast zuiveren. Openstaan om de vernieuwde scheppingskracht en de Akasja kroniek, oftewel het collectief onbewuste zoals C.G.Jung het omschrijft, in ontvangst te nemen. Wij mogen gaan beseffen wie en wat we zijn, ontdekken wat het doel van ons levenspad is.

Langzaam maar zeker groeit de mens collectief naar een hoger bewustzijnsniveau, vergelijkbaar met het Christusbewustzijn. De Aquariusevolutie richt zich op het bewustwordingsproces. Dit houdt in dat bewustzijnsgebieden versneld losgetrild worden door hoge kosmische impulsen die o.a. via de chakra’s in het lichaam horen te stromen om daar te worden uitgewerkt.

Deze energie kan een groot aantal personen maar gedeeltelijk worden ontvangen en wordt zodoende uitgewerkt in kwalen of ziekte. In feite wordt de collectief aangeraakte Aquariusmens gedwongen tot een ander bewustzijnsniveau. Vele van ons voelen de geleidelijke fysieke ontwikkeling naar iets hogers, het evolueren van het zenuwstelsel, de DNA codering, het bloedsysteem, kortom de gehele moleculaire structuur. Ook energetisch staat onze evolutie niet stil. Omdat de mens deze hogere trillingfrequentie fysiek nog niet kan bevatten werkt dit belastend en uit zich o.a. in vermoeidheid, malaise, griepachtige symptomen, hoofdpijn, spier en gewrichtklachten. Symptomen die vrij kort aanhouden in vergelijking met de groep die helaas te ver doorgegaan is in de verstoffelijking van hun persoonlijkheid. Zij kunnen de kosmische energie die al vanaf halverwege de tachtiger jaren, de start van de blauwdruk van dit tijdperk, qua frequentie aan het veranderen is niet toelaten. Tevens zijn zij afgesloten van hun “innerlijk licht”, hun krachtbron, hetgeen zich uit in M.E. en P.V.S.

Ter verduidelijking: Als de mens incarneert heeft hij het Hoger Zelf, zijn Ziel, en zijn Lager Zelf, zijn persoonlijkheid in zich. De mens heeft de opdracht om in zijn leven een vereniging tot stand te brengen tussen het Hoger Zelf en zijn menselijke persoonlijkheid. In de praktijk blijkt dat personen die belast zijn met M.E. en P.V.S. geen contact hebben met hun Hoger Zelf. Vaak zijn ze spiritueel en herkennen dit niet. In principe zou je kunnen zeggen dat ze niet van zichzelf houden. Hun energie stoppen ze in “het zijn” zoals de omgeving van hun verlangt, angstig om afgewezen te worden. Door faalangst stellen ze hoge eisen aan zichzelf. Hun eigen gevoel en zeker hun intuïtie wordt niet herkend. Verstandelijk beredeneerd ontstaan deze ziekten door een latent aanwezig virus dat zorgt voor het disfunctioneren van organen, endocriene klieren, verminderde interferonproductie, etc. kortom een immuun deficiëntie waardoor er geen communicatiestoffen op cellulair gebied verworven kunnen worden. Therapieën bij auto-immuunziekten leiden meestal niet tot een totale genezing aangezien de ontstaanswijze van elk auto-immunologische aandoening niet bekend is per ziekte geval. Wel is het mogelijk om het ziektebeeld in zijn geheel te verbeteren door het lichaam b.v. orthomoleculair te ontgiften en ondersteunen.

Met kennis van de werking van chakra’s bestaat er een grotere mogelijkheid om deze ziekten mee te ondersteunen met een goed resultaat. Chakra’s zijn belangrijke bronnen die de kosmische energie vanuit diverse dimensies doorgeven.

Het zijn transformators van ons wezen. Helaas is het mogelijk dat de mens zijn bewustzijn en fysiek lichaam negatief verder voedt. Emoties en fixerende overtuigingen kunnen een dwangmatig leiding vormen.. Hetgeen geleidelijk ontstaan is door traumatische ervaringen of door onderdrukking van de persoonlijkheid tijdens de ontplooiing van de bij deze ziektebeelden behorende chakra’s, uit het Vissentijdperk. Het zijn ervaringen die nog niet verwerkt zijn door het bewustzijn of weg geduwd naar het onbewuste. Merendeels zijn deze reacties karmisch en worden gedreven door krachten vanuit de onderbewustzijnlaag. De Ziel zelf heeft de aanleg voor ziekte en persoonlijkheid structuur uit karmische gegevens opgebouwd, om die kenmerken en eigenschappen te verwerven die nodig zijn voor de bewustzijnsontplooiing. De Aquarius impulsen versnellen dit proces zodat het in dit leven uitgewerkt kan worden. Jammer genoeg wordt dit niet herkend tijdens de ontplooiing van de chakra’s. Hierdoor is de energie verstoring in de nieuwe geïntrigeerde chakra’s ook begrijpelijk.

De Cosmic & Flower Remedies kunnen therapieën bij M.E. en P.V.S. ondersteunen omdat zij een specifieke werking hebben op chakra niveau. Zij zijn geprepareerd met o.a. een hoge trillingsfrequentie. Deze frequentie stimuleert het biologische muteren en activeert tevens de nodige veranderingen in de bewustzijnslagen zodat impulsen vanuit de Geest zuiver kunnen worden ontvangen.

Mijn advies is om als eerste remedies in te zetten die krachtig de volgende chakra’s stimuleren: de Wortelchakra omdat hier het centra van de oerkracht gemanifesteerd is, dus ook de basis van de persoonlijkheid. Het goed functioneren van deze chakra stimuleert o.a. de werking van de bijnieren zodat zij o.a. de vecht en vlucht hormonen kunnen produceren waardoor men stress bestendiger wordt.

De Miltchakra, die links tussen de Navelchakra en de voorste Zonnevlechtchakra geplaatst is, stimuleert o.a. het lymfatisch systeem en werkt als transformator en filter van de hogere energieën en zuivering van emoties.

De Zonnevlechtchakra’s, welke o.a. stimulerend op de lever en de pancreas werken en waar de Geestelijke stofwisseling plaatsvindt.

De Thymuschakra die bij het borstbeen geplaatst is o.a. voor de programmering van het immuunsysteem en zuivering van het onderbewustzijn. Er zijn diverse remedies die deze chakra’s activeren.

Ongeveer drie maanden lang adviseer ik alleen remedies uit deze groep. Hierna zet ik remedies in die de volgende chakra’s activeren: de Hypofysechakra die o.a. stimulerend op het hormonale systeem werkt en die de informatie die vanaf het onderbewustzijn losgetrild word ontvangt. En de Epifysechakra, die de bewustzijnsverruiming stimuleert.

Indien nodig gecombineerd met andere soorten. De remedies helpen om de bewustzijnsenergie om te zetten in energetische vormen van herstellende energie zodat men uiteindelijk de hogere frequentie van de Aquarius impulsen zonder belemmeringen kan ontvangen. Hetgeen uiteraard positief doorwerkt op cellulaire niveau.

Vaak is het een uitdagende, lange en moeilijke weg voor de getroffenen. Graag geef ik hen het advies om in te zien dat wij hier zijn met een diepere zin van het aardse leven. Wij vormen een kosmisch plan.Wij zijn in staat om ons mentale vermogen en onze spirituele krachten te gebruiken om te genezen Begrijpen dat emoties “oude erfenissen” zijn en dat je in dit tijdperk de kans krijgt om hier mee af te rekenen. Zodat je in contact komt met je Hoger Zelf en je bewust mag worden van de incarnatie opdracht.

In licht en liefde Donny.

Close Menu