Waarom kan de ene therapeut 25 consulten per week gemakkelijk aan en een ander maar 10?

De rede hiervoor is dat men energetisch meetrilt. Als twee mensen zich ontmoeten, is er een ontmoeting tussen de Geest en de Ziel. Via de energetische lagen, lichamen en chakra’s wordt die ontmoeting gevormd. De energetische lagen communiceren bij wijze van spreken met elkaar, ze tasten elkaar af.

Als men niet goed geïncarneerd is, is men niet goed verbonden met de Ziel, ook wel niet goed geaard genoemd. Het energetisch continuüm is dan zwak. Rondom het hoofd zijn dan de energieën gebundeld en lager vormen zich enkel nog maar zwakke energieën. Men zou in gedachte de huid kunnen nemen om zich een beeld van het energetisch continuüm te vormen. Wat de huid voor het lichaam is, is het energetisch continuüm voor je energetisch niveau. De huid beschermt het fysieke niveau voor “indringers”, is de huid beschadigd dan is men vatbaar voor ziektekiemen. Is het energetisch continuüm zwak dan is er een energieverlies en is men vatbaar voor energetische ballast.

Tijdens ontmoetingen, terwijl de energetische lagen elkaar aftasten, verliest men energie of neemt men energetische ballast (vervuiling) over. Energetisch kleef je dan aan de energieën van de ander. Energie weggeven houdt ook in ook een stukje eigenheid weggeven!

Als men goed geïncarneerd is zegt de Ziel ja tegen het leven en de aarde. Dit betekent dat men er voor kiest om ook ja te zeggen tegen alles wat er gebeurt of welk men tegenkomt aan (traumatische) ervaringen, deze te laten relativeren en indien nodig los te laten! Als men goed geïncarneerd is betekent dit ook dat men weet dat men voldoende bestaansrecht heeft om er de mogen en durven zijn! Dit houdt dan automatisch in dat de basischakra, de stuitchakra, goed doorstroomt en men alle vervuilde energie weer afvoert. Als men goed geïncarneerd is kan niemand je energie wegnemen en je kunt geen energetische ballast overnemen mits je toestemming geeft!

Het moment van opnemen van ballast en weggeven van energie stopt op het moment dat men met hart en Ziel besluit om géén energie meer weg te geven! Besluit men dit alleen mentaal dan werkt dit niet!

Men zal zich eerst moeten afvragen wáárom men onbewust toestemming geeft voor dit proces. Oorzaken zullen dan herkend worden, enkele voorbeelden zijn innerlijke onrust, twijfel, pijn, verdriet, boosheid, gemis van liefde etc.

En vervolgens: de energetische lagen voeden. (onderdeel van de opleidingen) Net zoals een mens die niet gezond of voldoende eet zwakker wordt, verliezen ook de energetische lagen hun kracht als zij niet voldoende worden gevoed. Doordat wij in de derde dimensie volledig op materie zijn gericht, hebben wij het contact met de energetische wereld verloren. Daar waar wel energie is herkennen we niet, waardoor we ons minder met haar (de energie) kunnen voeden.

Door er voor te zorgen dat men zich goed voelt kan men voortdurend zijn energetische lagen voeden. Perfect werkende ondersteuningen zijn: de in de syllabus verwerkte visualisatie oefeningen regelmatig te doen. (onderdeel van de opleidingen) Activeer in deze volgorde: centra 9 orde, centra 5 kracht, centra 7 begrip, centra 8 je wil, centra 11 loslaten.

Het gebruik van Cosmic & Flower Remedies: vraag bewust aan je Hoger Zelf om remedies die je de oorzaak duidelijk kunnen maken waarom je onbewust toestemming geeft voor dit proces!

Enkele tips zijn: regelmatig in de natuur vertoeven. Besteedt aandacht aan je woon-verblijf ruimte, je kunt er voor zorgen dat deze voldoende frisse lucht, bloemen en edelstenen bevat. Het mooie van krachtige energetischelagen is, dat de personen (huisdieren) die regelmatig in jou energieveld vertoeven hier van mee profiteren! Lees het boek Energetische bescherming.

Close Menu