Mijn naam is Donny Sternfeld. Ze noemen me een medium en Body and Soul Healer. Zelf noem ik me een Universal Love & Peace missionaris en Body and Soul Re-Connector. Mijn Maya Zonzegel is een zegen, ik ben een Rode Slang, Toon 7, KIN 85, en Galactische Activeringportaal. Dit betekent dat het voor mij gemakkelijk is om me aan te sluiten op zowel mijn eigen DNA- en Blueprint kennis, als de Aarde Matrix en de Multiverse kennis, indien ik informatie mag of behoor door te geven.

Mijn instelling is, dat ik datgene mag en kan aanreiken wat nodig is voor energetische-, emotionele-, mentale- en fysieke genezing, of de ontwikkeling van het Godsbewustzijn en dat ik begeleidend een stukje mee mag wandelen op iemands leven- en Ziel pad, maar dat de persoon ZELF de beste therapeut en leraar in zich draagt!

Moge Goddelijke Liefde en Licht je persoonlijkheid en Zielswezen dagelijks beschermend omringen

Hart-Ziel omarming, Donny  Sternfeld, In lak’ech, IK BEN EEN ANDERE JIJ ♥

Logo-home-300x282

Gecertificeerde Cosmic&Flower Energetisch pyscho-Ecoloog cursus

Eenmalig gegeven op 14 en 15 juli 2018 in Breda

Deze cursus biedt de mogelijkheid om als C&F Energetisch Ecoloog praktijk gericht werkzaam te zijn.

Basisprincipes van psygo-ecologie zijn gebaseerd op de Hermetische wet van Meester Thoth:

As Inside So Outside, As Above So Below, As Below So Above.

Een psycho-ecoloog is gespecialiseerd in het opsporen, scannen en energetisch in balans brengen van levenskracht energieën van o.a., de aardbodem, natuur gewassen , woningen, voeding en stralingen, zoals o.a. electrosmog etc., die door materialen en o.a. door televisies, lampen, mobiles, zendmasten, satellieten etc. uitgezonden worden.

Omdat het van levensbelang is om jezelf goed af te sluiten tijdens het opsporen, scannen en behandelen van belastende energieën, leer je als eerste een bijzondere, door je Hoger Zelf en Zielswezen bekend bescherming Holon rondom je heen te activeren. 

Tijdens de 2 cursusdagen leer je met behulp van de wichelroede zowel in natuurgebieden als in een woongebied en woning belastende aardstraal vormen, wateraders en uitstralingen opsporen. Hoe je deze kunt balanceren en in levenskracht energie kunt verhogen, zodat deze niet meer belastend door kunnen werken. Ook leer je hoe je vanuit thuis of je praktijk hetgeen je gebalanceerd hebt in balans kunt houden.

In natuurgebieden leer je ook Leylijnen, krachtplekken, Solar en Lunar bomen, boom en planten chakra’s en auralagen en natuur elementaire wezens op te sporen en de energetisch voedende waarde voor de mens hiervan te ervaren. ( Eff heerlijk onszelf opladen, o.a. in het MariaLabyrint in Wernhout).

In de cursusruimte leer je de Boviswaarde kwaliteit meten. De Boviswaarde is het trillingsgetal van materie. Zo heeft elk product of voorwerp, alles wat leeft, we eten, op ons fysieke lichaam dragen, of in huis hebben staan etc. een trillingsgetal, dat is uitgedrukt in het aantal Boviswaarde.

Met een Boviswaarde meter leert je de Boviswaarde kwaliteit meten van je eigen lichaam en zelf meenomen voeding, voedingssupplementen, medicijnen, sieraden, je mobile of andere materialen. En hoe je de Boviswaarde indien nodig kunt verhogen om in balans brengen met je lichaam of thuis omgeving etc..

Verder leer je hoe je jezelf kunt verbinden met je persoonlijke elektromagnetisch veld. Dit is het morfologisch veld waarmee je een verbinding kunt leggen om in de juiste energie voor jezelf te komen, bijvoorbeeld op je werkplek, tijdens het volgen of geven van cursussen- lezingen, de  juiste slaapplek te creëren, te mediteren, concentreren etc.

Alle aangereikte kennis kun je vervolgens praktijk gericht toepassen.

Investering in jezelf is voor 2 dagen is  €222,- incl. certificaat, cursus syllabus, gebruik Cosmic&Flower productlijn,  een Cosmic&Flower Energie doseerflesje. Koffie/kruidenthee met wat lekkers erbij. De lunch behoeftes behoor je zelf mee te nemen. Hier kan op verzoek en vergoeding ook voor gezorgd worden. Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij berekend worden.

Data: 14 en 15 juli 2018
Adres:
Praktijk AnkhVerbinding, Den Dogdreef 1, Breda. 
Opgave: cosmicflowerremedies@gmail.com

Bij aanmelding je naam zoals je deze graag op het certificaat vermeld ziet staan, geboorte plaats, geboorte data, adres en mobile nummer a.u.b. doorgeven

Logo-home-300x282

Diepgaand consulten leren geven met de C&F Energies- spray’s en Egyptische Chakra oliën

Eenmalig gegeven op 21 en 22 juli 2018 in Breda

De beste leer methode is persoonlijk ervaren!

Door zelf 2 dagen lang meerdere diepgaande consulten en verschillende Healing methodes zelf te ondergaan en leren geven,  leer je praktijkgericht minimaal intuïtief-aanvoelend en helder wetend diepgaande consult “methodes” geven met de C&F productlijn. Onze consultwijze streeft ernaar dat een cliënt -patiënt geen terugval hoeft te ervaren-beleven.

De massagemethodes die aangereikt worden zijn o.a. gericht op pijnlijke zoneklachten zoals gewrichten, spieren, rug, nek, buikklachten, hoofdpijnen, migraine, ziektebeelden, verwerkingsprocessen, psychische klachten, het niet kunnen uitdragen van hoger bewustzijns kwaliteiten, Chakra Heling en ontspanning.

De Cosmic&Flower Energies, Sprays en Egyptische Chakraoliën activeren inzicht in de verstoringen van het totale energetisch, psychische, emotionele en fysieke wezen tot op Zielsniveau.
Ze ondersteunen en helpen deze verstoringen te transformeren – transmuteren en door te laten stromen naar inzichten die leiden naar Heelheid vanuit het Godsbewustzijn.

Onze productlijn is ook inzetbaar bij het opheffen van karma, dat zich meestal uit in fysieke pijnen- klachten en ziektebeelden zonder herkenbare rede. Bij de huidige transmuterende fysieke symptomen van het huidige evolutieproces. Bij spirituele bewustwording processen en bij het ontwikkelen of bekrachtigen van hoger bewustzijn kwaliteiten, zoals helder- weten, voelen, horen, zien etc..

Het Cosmic&Flower concept gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens, zoals angsten, innerlijke onrust, onzekerheid, eenzaamheid etc. , vanuit Karmische aspecten én vanuit het huidige leven,.. 

Gedachten hebben de neiging om zich te verankeren. Belastende bewustzijn verlagende gedachten hebben zelfs de kracht om de psyché zo te beïnvloeden dat positieve gedachten gesaboteerd worden en het fysieke lichaam uiteindelijk belast raakt.

We zijn ervan overtuigd dat bepaalde verstoringen en blokkades al ontelbare jaren oud kunnen zijn, omdat ze een oorsprong kunnen hebben vanuit andere Dimensies en Planeet- Sterrenstelsels,  en zich door de vele levensvormen heen in het menselijk systeem zowel fysiek als energetisch verankert kunnen hebben. Deze verstoringen en blokkades behoren doeltreffend getransformeerd-getransmuteerd te worden!!

Transformeren en transmuteren staan voor het omzetten van iets in iets anders. En dit is de doelstelling van de Cosmic&Flower productlijn en onze consult methodes. Omtrent de werking van de Cosmic&Flower productlijn en consult methodes kan men spreken over het opheffen van een persoonlijkheidskwaliteit verstoring die niet ontwikkeld of uitgedragen kan worden, en die na de opheffing vanuit een gezond lichaam en bijbehorende spirituele eigenschappen en kwaliteiten wel uitgedragen kan worden.

De dagen kunnen ook losstaand van elkaar gevolgd worden.

Investering in jezelf is voor 2 dagen is  €222,- en voor 1 dag €133,- incl. certificaat, cursus syllabus, gebruikt Cosmic&Flower productlijn,  een Cosmic&Flower Energie doseerflesje. Koffie/kruidenthee met wat lekkers erbij. De lunch behoeftes behoor je zelf mee te nemen. Hier kan op verzoek en vergoeding ook voor gezorgd worden. Voor bedrijven en praktijk voerende kan de BTW erbij berekend worden.

Data Diepgaand consulten leren geven met de C&F Energies en Spray’s : 21 juli 2018
Data
Diepgaand consulten leren geven met de C&F Egyptische Chakra oliën: 22 juli 2018
Adres:
Praktijk AnkhVerbinding, Den Dogdreef 1, Breda. 

Opgave: cosmicflowerremedies@gmail.com

Bij aanmelding je naam zoals je deze graag op het certificaat vermeld ziet staan, geboorte plaats, geboorte data, adres en mobile nummer a.u.b. doorgeven.

Logo-home-300x282

Cheops Piramide Chela Inwijding

Eenmalig gegeven op 2 sep 2018

De overgang naar het Godsbewustzijn is niet alleen een turbulente tijd, maar zeker ook een tijd die onrust en angsten oproept die om vertrouwen en zelfvertrouwen ‘smeken’.

Als men tijdens levenservaringen Oer-angsten, paniekaanvallen en/of gebrek aan zelfvertrouwen en vertrouwen ervaart, dan verliest men energetische en innerlijke kracht en zal men vervolgens zowel energetisch, als  psychisch en lichamelijk volkomen uit balans kunnen raken.

Veel aanwezige bewuste- en onbewuste Oer-blokkades kunnen terug voeren naar het Chela Cheops Piramide Inwijdingsproces. Een Chela is iemand die zichzelf aanbied als leerling, om inzicht te krijgen in “de verborgen” mysteries van de nog bereikte psychische vermogens die in de mens sluimeren. Tijdens een  Inwijdende Chelapad integreert een Chela ZELF de krachten en vermogens van het Godsbewustzijn, ( Dit is het mentale-emotionele en spirituele niveau van de Egyptische Goden, die we nu kennen als Licht Meesters en Meestervrouwen).

Volgens Meester Thoth en Meester Ankhmania is de Cheops Piramide speciaal gebouwd om iemand naar het Godsbewustzijn te brengen. Vandaar dat de Cheops Piramide een van de afsluitende inwijdingsbeproevingen was van de Isis Horus Mysteryschool trainingen.

De Chela Cheops inwijding duurde 3½ dag en was een training die zowel het vrouwelijke intuïtieve- Goddelijk wezen als het mannelijke mentale Goddelijk wezen, oftewel het Heilige Huwelijk activeerden, dat nodig is om het Complete Goddelijk Bewustzijn te kunnen bereiken. 
Maar ondanks de 12 jaar linker- en 12 jaar rechteroog Horus- Isis Mysterie scholing stierf 1 op de 200 Chela’s gedurende de hoge Cheops Inwijding .

Ook nu resoneren in de Cheops nog steeds de Lichtkrachten die de eeuwige waarheden van de Ziel onthullen. Deze Lichtkrachten heb ik tijdens privé reserveringen van de Cheops Piramide ontelbare keren in me op mogen nemen en laten integreren.

Vanuit mijn huidig Zijn is het Cheops Piramide Chela inwijdingsritueel ontstaan dat ik nu aanbied.

Nu, tijdens de Grote Bewustzijnscyclus waarin we leven, vindt een collectieve ‘calling’ plaatst om terug te keren naar krachtplaatsen, waar men ooit Goddelijke krachten heeft achter gelaten.
Helaas is dit financieel niet voor iedereen mogelijk, of was men tijdens het betreden van de  Cheops Piramide nog niet op het bewustzijnsniveau dat men het Cheops Inwijdingsritueel kon herinneren of vrucht brengend kon ervaren.

Vandaar dat ik doormiddel van het delen van mijn persoonlijk ervaringen, innerlijk en helder weten en mijn Zijn, je door middel van een visualiserende trance meditatie je nogmaals je Chela inwijdingsritueel laat beleven.  

Mijn doelstelling hiermee is je de mogelijkheid geven om DNA geheugen  te zuiveren van alle Oer-blokkades, die aanwezig zijn vanuit je Cheops Inwijdingsritueel én deze te transmuteren, zodat je de laatste worsteling van je Chelapad op Moeder-Vader Aarde kunt overwinnen en JeZelf en de mensheid mee voor kunt bereiden op de wedergeboorte van de zogenoemde Goddelijke Mens en Nieuwe Aarde.

De investering in JeZelf is €111,- incl. de cursus syllabus. Het gebruik van de C&F productlijn, Een 30 ml. flesje met de benodigde ondersteunende Cosmic&Flower Energies en/of Zielsfrequenties. Koffie-thee en wat lekkers erbij. Je lunch behoefte behoor jezelf mee te nemen. Hier kan op verzoek en vergoeding ook voor gezorgd worden. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt bij vraag de BTW erbij berekend.

Data: 2 september 2018
Adres:
: In Oss, locatie wordt nog bekend gemaakt
Opgave: cosmicflowerremedies@gmail.com

Logo-home-300x282

Je Zielstaken en je hierin begeleidende Solar Aartsengel herinneren

Eenmalig gegeven op 9-9-2018 in Oss

De 10 Solar Aartsengelen is een Orde van Aartsengelen, die speciaal geselecteerd zijn om de mensheid NU te helpen hun Zielstaken te herkennen om het Concept van Maät én de Nieuwe Aarde mee te manifesteren. 

Vanuit Hun verbondenheid met Engelenlegioen, Geascendeerde Meesters en Meestervrouwen en Lichtwezens, kennen Zij alle Zielen die nu gereïncarneerd zijn met de bewuste keuze om hun eigen Goddelijk Wezen en helende kwaliteiten te uitdragen. De 10 Solar Aartsengelen zijn ook bekend met de door vele levens heen ontstane aardse frustraties en verlangens dei Zielstaken blokkeren.

Hun Goddelijke Missie is om Zichzelf nu bekend te maken aan de Zielen waar Zij een Zielsafspraak mee hebben en tijdens het reïncarneren mee afdaalde.

Tevens hebben Zij de Goddelijke Taak op zich genomen om deze Zielen weer in te wijden in hun Goddelijke kwaliteiten, door o.a. specifieke DNA coderingen en Glyphs te laten “her-waken” en activeren; Om hen te helpen om hun astrale Lichtlichaam, dat voor de meeste een limiet tot de 7de Dimensie kent, te gaan overstijgen; Om het Licht vast te kunnen houden en Poortopeners te zijn voor de nog te ontwakende mensheid.

De investering in JeZelf is €111,- incl. de cursus syllabus. Het gebruik van de C&F productlijn, Een 30 ml. flesje met de benodigde ondersteunende Cosmic&Flower Energies en/of Zielsfrequenties. Koffie-thee en wat lekkers erbij. Je lunch behoefte behoor jezelf mee te nemen. Hier kan op verzoek en vergoeding ook voor gezorgd worden. Voor bedrijven en praktijk voerende wordt bij vraag de BTW erbij berekend.

Data: 9-9-2018
Adres:
In Oss, locatie wordt nog belend gemaakt
Opgave: cosmicflowerremedies@gmail.com

Samen creëren en manifesteren we de Nieuwe Aarde!

May love and light surround the world,

In Lak’ech, IK BEN EEN ANDERE JIJ, Liefs Donny Sternfeld

Close Menu