Het Transformatieproces van het Aquariustijdperk

Ascension, transformatie van de mensheid en de aarde, geometrische velden, verandering van de genetische structuur, het DNA, etc. Allemaal termen die regelmatig naar voren komen in dit decennium. Nieuw voor de een, een herinnering voor de ander. Helaas ligt het niet in mijn mogelijkheid om dit via een mailing compleet te verduidelijken. In deze aanreiking beschrijf ik beknopt het transformatieproces dat wij als mensheid collectief ondergaan. Transformatie leg ik uit als reconstructie, de wederopbouw van de aardmens om hem in oorspronkelijke vorm te herstellen. Energiefrequenties zijn universeel, ook wij mensen zijn energie. Absorberen energie en zenden energie uit. De laatste decennia zijn er ingrijpende veranderingen in het geomagnetisch veld en de elektromagnetische velden, waardoor de aardfrequenties zijn toegenomen. Ook de zwaartekrachtvelden zijn aan het veranderen en vanuit zwarte gaten komen energieën vrij.

Nieuwe planeten worden ontdekt en er vinden bijzondere uitlijningen plaats tussen planeten. Zie ook: www.dcccs.org en www.space.com

Als voorbeeld de transformerende hulp van de Zon: de eclips van 11 Augustus 1999, de grootste zonsverduistering van de laatste eeuwen waarvan we onze eerste drie eclips remedies prepareerde. Vlak na deze eclips vond in Turkije de grootste aardbeving plaats die ooit op dat deel van de planeet had plaats gevonden, zo’n 17.000 mensen vonden de dood. Het was opvallend dat onze gehele planeet hierna onderhevig leek aan een toename van aardbevingen en overstromingen. Oerkrachten herscheppen en reinigen Moeder aarde!

Het jaar 2000, het jaar van een solair maximum,( zo wordt de tijd genoemd in de elfjarige zonnevlekkencyclus) vond een piek in zonneactiviteit plaats, (het aantal zonnevlekken neemt dan toe en versterkte de zonnewind.) De zonnewind zorgt voor een gigantische uitstoot van atoomdeeltjes uit het magnetische veld van de Zon. Met een snelheid van ruim twee miljoen kilometer per uur nadert een deel hiervan de ionensfeer van de aarde Zonnewinden hebben een sterke invloed op de elektromagnetische velden in en om de planeten in de gehele kosmos, met als gevolg: aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, uitbreken van besmettelijke ziekten( na de zonnevlekcyclus van 2000-2001 brak het MKZ virus uit, om ons bewust te laten worden hoe we met dieren omgaan!) en het snel in kracht afnemen van het magnetisch veld van de aarde, terwijl de trillingsfrequentie van de aarde toeneemt. Het afnemen van het aardmagnetisch veld en het tegelijkertijd toenemen van de trillingsfrequentie betekent dat beperkingen in ons denken en voelen en ons DNA in toenemende maten gezuiverd worden. Minder beperkingen in ons denken betekent groei in het bewustzijn! Een visie van Peter Toonen is: “Ik zie zonnevlekken als een kans om even extra te kunnen luisteren naar wat vader Zon als ster in deze Melkweg ons heeft te vertellen. Want voor ons is hij een doorgeefluik van kosmische straling, gepulseerd vanuit de grote bron van deze Melkweg”. Al vanaf kindzijnde heb ikzelf een inspirerend kontact met de Zon en deel dus Peters mening.Via de Zon krijgen onze lichtlichamen en Moeder aarde gigantisch veel informatie.

Deze ingrijpende veranderingen activeren voor de mensheid dus extreem hoge trilling en zenden deze uit. Dit proces zal nog meer versnellen en aanhouden tot (zo wordt gespeculeerd) omstreeks 2012. Rond die tijd zal er een dimensieverschuiving plaatsvinden (in Mattheus 24 wordt de eindtijd besproken en erbij vermeld in vers 36: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af’). De aardas verschuift dan naar een hogere dimensie. Men gelooft zelfs dat de Zon niet meer in het oosten op komt, maar in het westen. Nobel prijswinnaar David Suzuki (Canadese onderzoeker in de genetica) had dit reeds in 1964 berekend en verwachte de ompoling rond 1972. Een roerende tijd voor hen die zich dit herinneren, vele voorspelde dat de wereld zou vergaan.

Een nieuwe kans voor de mensheid, om weer terug te transformeren naar het oorspronkelijk plan. Momenteel zijn wij collectief en vrij snel aan het transformeren, van dualiteit naar eenheid, de linker en rechter hersenhelften trachten te integreren. Kwaliteiten van de hypofyse en epifyse proberen te ontwaken. De verdichting van ons grofstoffelijk lichaam is aan het transformeren naar een fijner lichtlichaam. Met als uiteindelijk doel “een hoger bewustzijn” zodat wij aardmensen allen samen kunnen leven op basis van eenheid en een voor ons nog ongekende liefde, het Christus bewustzijn, of ook wel het Zoons of Boeddha aspect genoemd, welk een liefdesenergie vertegenwoordigd waarbinnen belangloos gehandeld wordt , liefde gegeven aan een ieder die daar voor open staat. New age-kinderen hebben al een hoger bewustzijn en dragen al een groot gedeelte van deze hogere lichtfrequenties in zich. In de Universiteitskliniek van Los Angeles (UCLA) heeft men ontdekt dat vele mensen al gemuteerd DNA hebben. Men geloofde halverwege de jaren 90 dat dit toen al het geval was bij 55 miljoen kinderen en volwassenen. Veel baby’s overleven momenteel het geboorteproces zelfs niet omdat hun frequentie te veel verschilt met de frequentie van de moeder en/of de aarde. Of de bevallingen verlopen zeer pijnlijk omdat hun schedel al veel groter is. Gelukkig lukt het groepen kinderen wel om zich goed te integreren. Deze zijn dan ook hoogbegaafd en worden door ons ingedeeld in groepjes als Sterrenkinderen, Indigo’s of Nieuwetijds kinderen. Helaas geldt dit niet voor alle kinderen, juist door deze hogere bewustzijnsfrequenties ontstaan bij hen individuele verstoringen. Hun bioritme, voedingspatronen en gedragspatronen zijn al anders. Maar zolang het bewustzijn onder de mensheid nog niet collectief is ontwikkeld, zitten deze kinderen vast. Vast in een oud aards systeem en aardse structuren waardoor ze niet aan hun eigen blauwdruk kunnen werken. Dit kan fysieke klachten veroorzaken maar ook emotionele uitbarstingen en een verstoord gedragspatroon. Ze worden ingedeeld in groepjes als ADHD, autistisch of dyslectisch. Deze veranderde frequenties, in en rond de aarde en de kosmos, helpen ons, dwingend, naar een hoger bewustzijn. Zodat de mens gezuiverd wordt van het genetisch erfgoed, en o.a. leert inzien dat ook deze kinderen de nieuwe basis zijn voor de toekomst.

Deze frequenties maken het mogelijk, om oude overgeërfde DNA-codes en zelf verworven codes vanuit nieuw gecreëerd karma en blokkades in ons fysiek lichaam en energetische lagen die ons belemmeren uit te zuiveren. Door deze zuiverende trillingen ondergaan we collectief een genetische schoonmaak. Zonneactiviteit gaat niet alleen samen met het uitbreiden van het menselijk bewustzijn, diverse studies hebben aangetoond dat zonneactiviteit ook invloed heeft op het endocriene systeem. De productie van diverse hormonen, waaronder oestrogeen, progesteron, testosteron, serotonine en melatonine zouden door zonneactiviteit veranderen. Genen zijn de aardse dragers van het bewustzijn, dit moet onder de mensheid veranderen willen wij onszelf en moeder aarde niet te gronde richten. Dit zuiveringsproces gaat bij vele mensen gepaard met fysieke symptomen. Des te minder ballast en emotionele blokkades men heeft, des te minder ervaart men dit proces als belastend. We zullen in het kort enkele symptomen bespreken die herkenbaar zijn voor velen.

Als waarschuwing wil ik wel duidelijk maken dat men alleen door in contact te treden met het Goddelijk innerlijk, oftewel het Hoger Zelf, men de mogelijkheid heeft om onderscheid te maken tussen werkelijke fysieke verstoringen ontstaan doordat men te ver is doorgegaan met de verstoffelijking van de persoonlijkheid. Of een reactie vanuit het uitzuiverende transformatieproces. De transformerende symptomen zijn niet zo belastend dat men niet meer functioneel kan zijn en worden periodiek ervaren. Raadpleeg altijd een arts of deskundige bij twijfel!

Aanbevolen Websites:

Drunvalo Melchizedek, Richard van Rijswijk, Peter Toonen.

Transformatiesymptomen:

 • Vermoeidheid, het lichaam heeft rust nodig om al deze veranderingen te integreren. Bij deze vermoeidheid heb je onvoldoende energie om je taken te verrichten. Luister naar je lichaam en neem regelmatig rust. Je zult ervaren dat je na de rust weer energiek bent.
 • Spierkrampen, spier- gewrichtspijnen, veel transpiratie, diaree, griepachtige verschijnselen en koorts hebben ook te maken met de uitzuivering van emoties en blokkades. Medisch gezien zijn deze verschijnselen niet aantoonbaar en reguliere en alternatieve middelen baten niet.
 • Tintelingen en aanvallen van verhitting en in het lichaam ontstaan door de uitzuivering en het integreren van het hoger bewustzijn. Net zoals koorts het lichaam van gifstoffen wil ontdoen, wil het “geestelijk vuur” de persoonlijkheid en de psyche zuiveren.
 • Hoofdpijn, oorgeruis, druk in je oren en verminderde concentratie ontstaan door de frequentiewijzigingen voor de veranderingen van de hypofyse, epifyse en hersenen. De hoofdpijn wordt als een druk ervaren en de symptomen verminderen wanneer men mediteert en de veranderingen verwelkomt.
 • Wazig zien, veranderingen in het reukvermogen en smaak, eetpatronen zijn te wijten aan de veranderingen van onze zintuigen. Wij gaan alsmaar duidelijker waarnemen vanuit onze zintuigen zodat de nu nog slapende zintuigen mogen ontwaken.
 • Regelmatig wakker worden en slapeloosheid, nachtelijke transpiratie zijn de uitwerkingen van de energieën die het bioritme veranderen. Ook dit mag het dagelijkse leven niet belemmeren. Men wordt uitgerust wakker.
 • Het gevoel dat alles snel gaat, dat maanden een week lijken en weken een dag, is juist. De versnelde frequenties versnellen ook het tijdsbesef.
  Depressieve buien en paniekaanvallen ontstaan door het ontwaken van het Hoger bewustzijn. Maar voor de psyche werkt dit verwarrend omdat er nog geen echte samenwerking is tussen het lichaam, de Ziel en de Geest. De Ziel ervaart dit als een geluksgevoel, een thuiskomen. Ook hier het advies om via meditatie in contact te gaan met je Hoger zelf.
  Duizeligheid, misselijkheid, zijn kort van duur en ontstaan als je niet goed geaard bent. Bio- energetische aardende oefeningen voeren deze verschijnselen vlug af.
  Wanneer er ruimte is om hogere frequenties te absorberen in het elektromagnetische veld, kan het zijn dat men lichte elektronische schokjes, trillingen of kippenvel ervaart door de opname via het fysieke lichaam.

In dit gehele proces spelen de chakra’s een belangrijke ondersteunende rol. Zij zijn verbonden via geometrische velden en de auralagen met ons fysieke lichaam. Er is een verbinding via het zenuwcentrum, het hormonale systeem en katalyserende organen. Ook zijn er opnieuw chakra’s ontwaakt die in dit proces het fysieke lichaam beschermen. Zoals de Navel-Milt chakra, Nek-Kin chakra, Thymus-tweede Hartchakra, en de Hypofyse-Voorhoofd chakra.

In de workshops worden deze besproken.

Close Menu