De aanwezige basisenergieën en Lichtcoderingen in Egypt Healing.

Door de aanwezigheid van de vele Egyptische Goden, die hun oude kwaliteiten vastlegden tijdens het prepareren, is het moeilijk om deze allemaal te benoemen in de omschrijving van Egypt Healing. Wij vertouwen erop dat wij de juiste mogen benoemen.

Als ‘Aardse’ basis hebben wij Alceo onze Hematiet Schedel, Isis onze Rosekwarts Schedel, een bijzonder woestijnkristal en de Tamarisk, die in de White Dessert groeit mee geprepareerd. Tijdens al onze bezoeken in álle ruimtes in de Cheops piramide en de Sfinx, waren Alceo en Isis aanwezig. Door het mee mogen prepareren van Alceo en Isis resoneren de door hen daar opgenomen Lichtcodes ook in Egypt Healing.

Door toevoeging van het woestijnkristal en de Tamarisk hebben wij ook de bijzondere mystieke energie van St. Germain, die regelmatig in de White Desert vertoefde, mee kunnen prepareren. De Tamarisk staat bekend als een plant die zich voedt door het opnemen van het nachtelijke condens. Als kamelen voelen dat hun vochthuishouding vermindert eten ze Tamarisk om hun vochthuishouding weer te herstellen. Bijzonder is ook dat als men een takje gaat verbranden dit minimaal 24 uur blijft branden! Symbolisch voor ons een teken van kracht en onverwoestbaarheid.

De werking

Energy 61: De Lichtcodes en Glyphs in de Luxor Tempel hebben wij o.a. mogen vastleggen onder begeleiding van één van de incarnaties van Serapis Bey, Amenhotep III. Hij regeerde vanuit de basisenergieën liefde en vrede en creëerde de basis van het Godsbewustzijn voor zijn zoon Achnaton. Achnaton probeerde de mensheid weer in contact te brengen met de Oer-wetenschap, dat er maar één Scheppende God is en dat ieder menselijk wezen naar de Gelijkenis van de Schepper geschapen is. De geïntegreerde Lichtcoderingen en Glyphs balanceren de 7 hoofdchakra’s én het contact met de Ba, het Hoger Zelf. Hierdoor kunnen de 7 hoofdchakra’s weer samen gaan resoneren met de 5 chakra’s, van waaruit wij energetisch resoneerden tijdens ons wezen in het Kemet, het Oer-Egypte. De fysieke Eenheidsresonantie van deze 12 chakra’s is dé belangrijkste basis voor de ontwikkeling van het Godsbewustzijn. Na verankering activeert ook de innerlijke Ankh-Kracht: het contact met je Ba-Hoger Zelf, het contact met de Lichtwereld en de Universele genezende kracht, kortweg omschreven, de kwaliteiten van de allesomvattende I AM Kracht.

Energy 62: De 11:11 Sterrenpoort Lichtcodes en Glyphs hebben wij mogen vastleggen in de White Dessert, onder begeleiding van de Meesters van Sirius. De Lichtcodes en Glyphs zijn gericht op het fysieke Transmutatie-evolutieproces, tijdens het ontwaken van het collectieve Goddelijke Bewustzijn. Zuivert oude DNA patronen, waardoor de opname van de informatie van het Elektrisch Blauwe Licht van Sirius én de Nieuwe Aarde energieën in het DNA opgenomen kunnen worden. Na verankering activeert het Zelfverwezenlijkingsproces. Men zal ervaren dat men goed geaard én zonder belastende fysieke transmuterende klachten zichzelf vanuit de Hogere Dimensionale Niveaus kan neerzetten en Zielstaken vanuit het Hier en Nu kan uitdragen.

Energy 63: De Lichtcodes en Glyphs in de Hatsjepsoet Tempel in Deir el Bahari, hebben wij onder begeleiding van Hatsjepsoet én een van de incarnaties van Kuthumi, Toetmozes III mogen vastleggen. De Tempel is op de door de Hathors gewijde grond gebouwd. Vandaar dat wij ook de aanwezige Hogere Liefdesaspecten van de Hathors van Venus hebben mogen opnemen in de Energy. Hatsjepsoet was werkzaam voor het Hogere Plan en bewerkstelligde harmonie en vrede in de periode dat zij voor- en samen met Toetmozes III regeerde. Zij mocht ook de naam Maät-ka-Re dragen, omdat zij de  verpersoonlijking uitdroeg die aan de Wet van Universele Vrede voorafgaat. Haar Lichtcoderingen stimuleren de innerlijke vrede en de samenwerking van de linker en rechter hersenhelften, waardoor de Mannelijke en Vrouwelijke energieën weer in evenwicht komen en alle hersendelen kunnen gaan samenwerken. De Lichtcoderingen van Toetmozes III ondersteunen de Hogere Wilskracht om te volharden tijdens het Zelfverwezenlijkingsproces. Na verankering activeert het God- Godin Wezen, dat in het dagelijks leven uitgedragen kan worden.

Energy 64: De Lichtcodes en Glyphs van het Dal Der Koningen in Thebe, door de oude Egyptenaren ‘de plaats Der Waarheid’ genoemd, hebben wij van veel Meesters en Meestervrouwen hun Egyptische faraonische incarnatiekwaliteiten mogen vastleggen. De Lichtwereld stuurde ons naar de top van de Thebaanse Heuvel, hier mochten wij de cyclus van leven en dood ervaren. De Lichtwereld maakte ons duidelijk dat de dood geen dood is, maar een leerproces om uiteindelijk voor HET LEVEN te kunnen kiezen zoals het bedoeld was door onze Schepper. De geïntegreerde Lichtcoderingen en Glyphs Transmuteren de karmische codes in de blauwdruk, die nodig waren om de huidige persoonlijkheid te kunnen vormen. Na de Transmutatie activeert de bewustwording betreffende de reden waarom men incarneerde. Na verankering kunnen Ba, het Hoger Zelf en Ka, de Ziel, het Lichaam waarin zij samen behoren te resoneren weer gaan herkennen, om uiteindelijk in te dalen in de Ka en Ba kanalen. Alleen door het samen resoneren van de Ka en Ba in één lichaam, is het mogelijk om de dood uiteindelijk te overwinnen.

Energy 65: De Lichtcoderingen en Glyphs van de Isis Tempel, die op het Pelgrim-eiland Philae in Aswan staat, hebben wij de kwaliteiten, van één van de incarnaties van Ma-Ray, Isis de Oermoeder van Liefde, vast mogen leggen. De Lichtcoderingen van Isis’ Zielsniveau, dat op Sirius verblijft, activeren een zuivere vorm van Zelfliefde. Na verankering van deze vorm van Zelfliefde zal men ervaren dat men met Haar Zielsniveau kan communiceren en dat men onderwezen wordt in haar magische genezingsmethodes. Onder Isis haar vleugels van Liefde zal men uiteindelijk als een Hoge  Priester/Priesteres Haar magische gaven kunnen verspreiden en als bemiddelend persoon optreden tussen de mensheid en de Lichtwereld.

Energy 66: De Lichtcodes en Glyphs van de Hathor Tempel in Dendera, hebben wij onder begeleiding van Hathor, ‘Zij die de Zon Baarde’ en de Hathors van Venus mogen vastleggen. Bij het Heilige Meer verscheen de energie van de Oermoeder van leven en dood, Hathor met 2 leeuwenhoofden, een voor ons onbekende verschijning op dat moment! Duidelijk werd dat Hathor’s Lichtcodering-kwaliteiten laten ontwaken die in het verleden iedereen in zich droeg, om deze toekomstgericht toe te kunnen passen, waaronder het astraal reizen om weer contacten te leggen met het Zielsniveau van onze Hybride en Planetaire families. De Lichtcoderingen van de Hathors van Venus activeren de samenwerking tussen de drie chakra’s die zich in het hoofd bevinden én de twee chakra’s die samen het Godsbewustzijnchakra vormen. Na de integratie van deze 5 chakra’s activeren de Heilige Geometrische Lichtlichamen, waaronder de MerKaBa. Na verankering zal men ook met deze liefdevolle Hogere Dimensionale Meesterwezens van Kosmische Geluidsresonanties kunnen communiceren, waardoor alle kennis in het DNA celgeheugen kan ontwaken, dat sluimerend aanwezig is vanaf de periode dat men met Hen samenwerkte in Egypte. Dank aan Meester Sanat Kumara!

Energy 67: De lichtcodes en Glyphs van het Karnak Tempelcomplex in Luxor hebben wij onder begeleiding van

Amon-Ra mogen vastleggen. Hier werd ons nog duidelijker dat water een héle belangrijke Bron van coderingen bevat. In Karnak werden wij om het Tempelcomplex heen naar het Heilige Meer geleid, dat symbool staat voor het Oerwater van waaruit God ooit tevoorschijn kwam. Bewustwordingen betreffende ons menselijke wezen trokken aan ons voorbij. Beelden maakten ons duidelijk dat ons menselijke wezen vergelijkbaar is met de kwaliteit van water. Alle coderingen uit ons huidige Aardse verleden creëerden en vormden, en vormen nog steeds, ons emotioneel belastend wezen, onze mentale kwaliteiten, ons beperkte denkniveau en onze ziektebeelden, doordat wij vergeten zijn om aandacht te besteden aan alle aanwezige Lichtcoderingen die wij op elk niveau kunnen opnemen in ons DNA. De Lichtkracht van Amon-Ra activeert kort omschreven de Ankh-kracht, The Key of Life Kracht, zoals de Egyptenaren het noemen, weer in ons DNA en laat de Gouden Regels van zijn 12 Stralen weer herinneren.

Energy 68: De Lichtcodes en Glyphs van de Eclips van 29 Maart 2006, hebben wij in de White Dessert van Bahariya mogen prepareren, onder begeleiding van de volgende Meesters en Meestervrouwen: Sananda, in zijn wezen als Jezus in Egypte; Mohammed als avatar en vereerder van de Heer van Sirius; Enoch of Hermes de boodschapper van de Goden in zijn wezen Thoth; Kuthumi in zijn wezen Toetmozes III; Serapis Bey in zijn wezen Amenhotep III; Ma-Ray in haar wezen Isis; Pallas Athena, de Heilige Moeder van het Kosmische Bewustzijn, in haar wezen Achnaton en Meester Ankhmania. Hun Lichtcodes activeren een nieuwe laag in het energetische wezen, waardoor het Elektrisch Blauwe Licht van Sirius, dat vrij kwam door de Eclips, een negen-dimensionaal veld in de Aura-Lichtlichamen activeert. Na de integratie en de verankering activeert het Galactische Bewustzijn, waardoor de genetische erfenis van Sirius weer in het DNA kan activeren. De Lichtcodes herstructureren als het ware het Galactisch Lichtlichaam, waardoor het Goddelijk-Zelf zich kan manifesteren en alle Goddelijke aspecten uitgedragen kunnen worden, in overeenstemming met het Hogere Plan.

Mooie wetenschap

In de periode dat wij de Egyptische C&F Energies mochten prepareren vertoefde Nederland in een financiële crisis. Na‘overleg’ met De Lichtwereld hebben we de 8 C&F Energies, die klaar waren, samen mogen voegen in de huidige Egypt Healing spray.

Het bijzondere is, dat meteen vanaf het begin, bij ontelbare mensen zich één van de C&F Energy nummers ‘meldde’. Het bleek ook telkens weer opnieuw dat ook alleen de omschrijving van de C&F Energy die ‘geroepen’ had herkend werd en als werkend ervaren werd!!

Vandaar dat men ook erop vertrouwen kan dat de Egypt Healing spray exact datgene zal bewerkstelligen wat in overeenstemming is met iemands Zielsniveau.

Gebruiksaanwijzingen

Waarschuwing: Het is wel belangrijk om zichzelf éérst te verfijnen, vóórdat men besluit om op een Hoger Trillingsniveau te gaan resoneren! Bij het herkennen van oude patronen en verankerde verstoringen kan men door de Cosmic&Flower stocks in de boxen te ‘raadplegen’ de oorzaak van de verstoringen achterhalen, zodat deze verstoringen eerst kunnen worden gezuiverd.

Egypt Healing kan op elk moment naar behoefte rechtstreeks in de mond en naastbij in de auralagen gesprayd worden.

Het is wel belangrijk dat men bij de inname zich concentreert op het nummer van de C&F Energie die ‘zich meldde’ of aangereikt is geworden.

Men kan niet over doseren.

Gebruiktips die de werking van Egypt Healing versnellen:

Door Egypt Healing bewust in te nemen en door vanuit het hart de Egyptisch ‘Goden’, die hun Lichtcoderingen en Glyphs vastlegden in Egypt Healing aan te roepen, kan men het Transmutered Evolutieproces naar een Hoger Dimensionaal Wezen versnellen.

Dit kan men bekrachtigen door tijdens de inname zich op de zon, of naar het oosten, te richten. Ook dit zal de werking versnellen.

Ter voorbereiding op een meditatie, die afgestemd is op het Hogere Dimensionaal Wezen, kan men Egypt Healing, buiten de inname en het in de auralagen sprayen om, ook in de ruimte waar men mediteert sprayen.

Door net voor het slapen gaan, buiten de inname en het in de auralagen sprayen, bewust Egypt Healing ook nog in de slaapruimte te sprayen, triggert men nog sterker het onbewuste wezen tijdens de slaapfases.

Uit ervaringen blijkt dat het effect hiervan bewustmakende dromen bevordert, die men zich herinnert.

Waarschuwing: Indien men een partner heeft, die nog niet op hetzelfde bewustzijnsniveau resoneert, adviseren wij om Egypt Healing niet in de slaapruimte te sprayen!

 

Distributie van de Cosmic&Flower Energies:

Bovenstaande producten kunt u bestellen via onze webshop

U kunt deze producten ook telefonisch of per e-mail bestellen bij:

Apotheek Hahnemann:

De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo

Website: zie web-shop

Email: recept@hahnemann.nl

Tel. +31 (0)72 5325373

Verdere verkoop punten:

Bij alle docenten en tijdens de opleidingen.

Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen,

elke dag opnieuw!

Close Menu