Cosmic&Flower & Hi-Fi Mystery School 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray & Energy 

De 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray en Energy druppels zijn ontstaan vanuit Co-Creatie tussen Jeroen van Meeteren- Hi-Fi Mystery School en Donny Sternfeld- Cosmic&Flower Remedies.

Onze doelstelling is de mensheid, tijdens dit tijdperk van collectieve energetische frequentie- en bewustzijnverlagende uitdagingen, te ondersteunen in hun transformatieproces naar heelwording, non-dualiteit, het vinden van hun Goddelijke Kern en uitdragen van hun 5D-9D Bewustzijn, oftewel  hun Gouden Bewustzijn.

Vanuit ons bewustzijn dat we geleid worden door Goddelijke Lichtkrachten, hebben wij samen afgesproken dat wij alleen vanuit onze hoogste zuiverheidsgraad samenwerken.

Wij vertrouwen erop dat iedereen die persoonlijk of praktijkgericht de 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes toepast, de uitzuiverende, helende en transformerende zegen van de resonerende Lichtfrequenties mogen ervaren. En deze doorgeven aan hen, die hun in vertrouwen en in hoop naar transformatie, heling en energetische- en bewustzijnsverhogende Lichtfrequentie processen om hulp vragen.

In liefde wensen wij iedereen een vanuit het Licht en in Liefde Transmuterend naar 5D-9D energetisch en bewustzijnverhoging ontwikkelingsproces toe ♥

Zie voor o.a. meer informatie onze websites:

hifimysteryschool.com / cosmicflower.nl

Inhoudelijke informatie 5D-9D: Raising Frequency I  Light Codes- Spray & Energy

De 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray en Energy druppels zijn een geregistreerde productlijn van het bedrijf Cosmic&Flower Remedies. De Cosmic&Flower Energies zijn in 1999, door de toentertijd  zijnde productmanager Simon Konijn en bioloog Johan van der Molen, door VSM Geneesmiddelen BV, op de markt gebracht.

Voordat wij de Spray en Energy op de markt gebracht hebben, zijn deze 3 maanden uitgebreid getest op de werking en effecten. Dit resulteerde tot bijzondere waargenomen positieve resultaten.

5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray en Energy vallen niet onder de geneesmiddelen- of voedingssupplementen wetten, maar onder de NVWA (Warenwet). Dit betekent dat aandoeningen, ziekten en zelfs suggesties dat een energetisch middel een genezend middel is niet vermeld mag worden. Wij respecteren dit en deze informatie wordt door ons niet beschreven.

Omdat het fysieke wezen in principe gevormd wordt door Lichtfrequenties en Heilige Geometrie, omschrijven wij bij de werking met een gerust hart dat onze Spray en Energy het energetische wezen stimuleren.

De Spray en Energy zijn 100% Biologisch en dragen als basis dezelfde Lichtfrequenties en Geometrische Lichtcoderingen in zich. Donny heeft eerst de energetische overdracht van de Alpha Aurigiden meteoren regen, Rookkwarts, Malva en Lichtmeester Melchizedek in een Energy geprepareerd. Jeroen heeft zich daarna op de Energy afgestemd en de Heilige Geometrische Lichtcoderingen doorgekregen. Samen hebben ze van de door Jeroen doorgekregen Heilige Geometrische Lichtcoderingen een Energy geprepareerd en deze vervolgens, als samenwerkende Eenheid, samengevoegd met de eerste Energy. De uiteindelijke ontstane Energy is ook in de 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes Spray toegevoegd.

Een korte simpele uitleg hoe Heilige Geometrische patronen werken: Onder ander de DNA, celstructuren en vloeistof in het lichaam zijn gemaakt volgens de principes van Heilige Geometrie. Wanneer je naar een bepaald geometrisch patroon kijkt, of dit overdraagt naar je energetisch- en fysiek wezen, herkent je onderbewustzijn dit als een soort taal. De wijlen Japanse wetenschapper Dr. Masaru Emoto heeft veel bewijzen omtrent het bovengenoemde vloeistof/water gedeelte aangetoond met zijn onderzoeken.

In de Spray, zijn buitenom de Energy, de etherische oliën Ylang Ylang, Geranium en Palmarosa toegevoegd. De samenwerking van deze 3 etherische oliën activeren energetisch een toegevoegde waardevolle werking in het verhogen van de Lichtfrequenties van het totale energetische wezen. De etherisch oliëngeuren zijn zo gedoseerd dat deze snel vervliegen. Daardoor beïnvloeden deze een eigen geurproduct niet.

De Gouden spray flacons zijn handmatig ( met behulp van mallen) van borosilicaat glas geblazen en met bladgoud verguld. Onze fabrikant staat garant voor de gezondheid veiligheid en product milieuvriendelijk.

Net zoals de Cosmic&Flower productlijn, worden ook de 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray en Energy met liefde zorgvuldig met de hand gevuld, gestickerd en ingepakt.

De energetische opnamen van 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray & Energy

Simpel uitgelegd is de mens een netwerk van complexe, zichzelf voedende energievelden, die in verbinding staan met hun totale fysieke en energetische wezen.

Indien men de Energy inneemt, worden de aanwezige Lichtfrequenties via biochemische processen geleidelijk door het meridiaan systeem en de bijbehorende nadi’s opgenomen. Nadi’s zijn, net zoals meridianen, kanalen waardoor de levenskrachtenergie stroomt die het elektrochemisch en elektromagnetisch evenwicht in het lichaam bewerkstelligt.

Van daaruit stromen de Lichtfrequenties door naar alle weefsel-, orgaan- endocriene klieren en DNA-RNA cellen van het lichaam en vervolgens via de Chakra’s terug in de Aura-Lichtlichamen, de daarbij behorende Chakra’s en de Multiversum Transcendente Chakra’s en Lichtlichamen.

Indien men de Spray in de Aura-Lichtlichamen verstuift, dan stromen de aanwezige Lichtfrequenties in de Aura-Lichtlichamen etc., via de energetische fysiek voedende Chakra’s het fysieke lichaam in. Vervolgens worden deze geleidelijk opgenomen door het meridiaan systeem en de nadi’s. Van daaruit stromen de Lichtfrequenties door naar alle weefsel-, orgaan-, endocriene klieren en DNA-RNA cellen van het lichaam. Denk hierbij aan het inside-outside effect en andersom.

Door de Spray en Energy samen te gebruiken ontstaat een versnellende resultaat mogelijkheid.

De energetische werking van de 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray & Energy

Fase I: Het uitzuivering- en bewustzijnsontwaking proces

Om ‘ruimte’ te creëren voor een stabiele integratie van hogere Lichtfrequenties, behoren eerst aanwezige laagtrillende verstorende frequenties uitgezuiverd te worden.

Om het uitzuiveringsproces te verwezenlijken, stimuleren de Spray en Energy het energetisch wezen om DNA celgeheugen verstoringen en verlagende gedachte- en waarnemende belevingen te laten doorstromen, waardoor ruimte ontstaat om Hogere Lichtfrequenties op te nemen en integreren. Hierdoor kunnen o.a. innerlijke dualiteit conflicten, oer angsten, huidige angstdemonen en verlagende gemoedsrustvormen en gedachtepatronen aan de oppervlakte van het bewustzijn komen. Dit helpt om deze emotioneel en mentaal om te zetten naar op hogere Lichtfrequentie resonerende karakter- en God-Godin Zijn, oftewel Gouden Bewustzijnskwaliteiten.

De Spray en Energy stimuleren het energetisch wezen om de eigenwaarde te verhogen. Zodat men de energetische aansturende zelfverlagende gedachtekracht, waardoor men zorgbarende- of financiële belastende levenssituaties, zelfdestructieve relaties vormen etc. aantrekt, kan omzetten naar een 5D -9D Bewustzijnsfrequentie en de alles omvattende, ‘Goudentijdperk’ overvloed aantrekkingskracht kan aantrekken.

Betreffende zelfdestructieve relaties vormen kan men o.a. denken aan de partner, eigen kinderen, werkgever en personen,  die door hun gedrag afdwingen dat men zich afhankelijk opstelt. Zich laat misbruiken, manipuleren of domineren. Of die confronterende situaties aansturen waarin men zichzelf niet kan zijn. 

Mee balancerende en activerende Keelchakra

De Keelchakra resoneert aan de voorkant in het keelgebied en aan de achterkant bij de onderste vijf nekwervels. De Keelchakra behoort krachtig genoeg te zijn om alle emotionele en mentale ballast van de onderliggende Chakra’s uit te zuiveren, vóórdat deze energieën doorstromen naar de Hogere Chakra’s.

De Keelchakra werkt samen met het zintuig horen. Indien het horend vermogen optimaal is heeft men contact met de innerlijke stem en kan men zowel uitgesproken als onuitgesproken woorden van de medemens, hun Zielswezen en de ‘Lichtwereld’  in de hogere Dimensies helder horend horen.

Vanuit een optimale functionerende Keelchakra wordt ook de gedachtenkracht, de manifesterende Scheppingskracht en het telepathisch vermogen geactiveerd én door zowel het DNA-celgeheugen als de energetische Blauwdruk, als de Akasha Matrix van Al Dat Is ‘gehoord’.

Fase II: het Frequentie verhogend- en integratieproces

De Spray en Energy stimuleren het energetisch wezen om in te zien dat de essentie van het Zijn ѐn elke levenssituatie een holografische weergave is van het emotionele- en mentale bewustzijn. Dit beschermt het energetisch wezen om de eigen onafhankelijkheid en Ik Ben Kracht te kunnen bewaren.

Ze bekrachtigen het energetisch wezen om zelfliefde, zelfvertrouwen, zelfvergeving, vergevingskracht en empathie te integreren en in het dagelijks leven uit te dragen. Stimuleert om zichzelf te kunnen zien als een onderdeel van het Universum, terwijl men zich tegelijkertijd thuis voelt op Moeder-Vader Aarde.

De Spray en Energy stimuleren de eerste 4 belangrijke bewustzijnsniveau vormende Aura-Lichtlichamen om non dualistisch, in Eenheid en harmonie samen te werken. Waardoor 5D-9D frequenties, oftewel Goudfrequenties-, in de Aura-Lichtlichamen kunnen resoneren en het Gouden-Zelf Zijn, zowel in de innerlijke wereld als de naar de buitenwereld reflecteert.  De eerste 4 belangrijke bewustzijnsniveau zijn het etherisch fysiek- vormend en waarnemend Lichtlichaam. Het emotioneel- en intuïtief waarnemend Lichtlichaam. Het mentaal beredenerend en vanuit een hogere intelligentie waarnemend Lichtlichaam en het Astrale, in relatie met anderen en Al Dat Is zijnde Lichtlichaam.

Ze stimuleren om het persoonlijke levenspad en het Zielspad met zuiverheid en waardigheid te kunnen zien en volgen. Stimuleren om dagelijks een innerlijke reis naar het middelpunt van de eigen Bron te maken, waar stilte en verborgen wijsheid resoneert, maar tegelijkertijd alles in beweging is om het licht van het God-Godin Zijn binnen te kunnen gaan.

Gebruiksaanwijzing 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes Energy

De aanbevolen dosering is zowel voor kinderen als volwassenen van toepassing.

Gebruiksaanwijzing: minimaal 6 x per etmaal 1 druppel op de tong, waarvan 1 keer na het ontwaken en 1 keer voor het slapengaan.

In principe is er geen maximale dosering per dag, des te vaker des te beter! 

NB: 1 druppel per inname is voldoende! Het gaat om de overdracht van de behulpzame Lichtfrequenties. Des te vaker de Lichtfrequenties ingenomen worden, des te eerder ontstaat een doorstroming van emotionele- mentale en/of fysieke verstoringen.

Gebruiksaanwijzing 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes Spray

De aanbevolen dosering is zowel voor kinderen als volwassenen van toepassing.

Gebruiksaanwijzing: minimaal 6 x per etmaal, zover mogelijk van het fysieke lichaam af verstuiven, zodat de Lichtfrequenties meteen in meerdere Aura- Lichtlichamen lagen kunnen resoneren.  Beginnend boven het hoofd en vervolgens zowel voor als achter, als links en rechts rondom het fysieke lichaam verstuiven. Waarvan 1 keer na het ontwaken en 1 keer voor het slapengaan.

Ook bij de Spray geld: In principe is er geen maximale dosering per dag, des te vaker des te beter!  

Door de Spray in ruimtes waar men regelmatig verblijft en bijvoorbeeld in de auto, op de douche spons of in het badwater te sproeien, zal de werking intenser en versneld de gewenste doelstellingen bewerkstelligen.

Belangrijke informatie voor het praktijk gericht toepassen van de 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray & Energy

Zowel de Spray als Energy kunnen worden ingezet binnen alle helende therapievormen en ondersteunen deze.

De Spray als Energy bevatten geen chemische- of giftige of kunstmatige of farmaceutische producten en zijn100 % biologisch en daarom veilig in gebruik.

Zowel de Light Codes- Spray als Energy kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden.

Ze hinderen de werking van alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Juist door deze samenwerkend in te zetten wordt het zelfgenezend vermogen krachtiger geactiveerd, waardoor energetische fysieke en psychische verstorende processen versnelt kunnen uitzuiveren en transmuteren naar hogere Lichtfrequenties.

Elke testmethode kan worden toegepast.

Zelden voorkomende uitwerking mogelijkheden door het gebruik van 5D-9D: Raising Frequency I Light Codes- Spray & Energy

Zowel de Spray als de Energy activeren samenwerkend een uitzuiverend en energetisch- en bewustzijn verhogend transformatieproces.

Enkele Hoog Sensitieve Personen (HSP) ervaarden tijdens het bewustzijn-uitzuiveringsproces  kortstondige een herbeleving van emotionele ervaringen uit het verleden. Het bleek dat zij hierdoor inzicht kregen in de daarmee samenhangende gemoedstoestanden en gedachtepatronen, deze konden onderscheiden, verwerken en loslaten.

Andere HSP ervaarden tijdens het uitzuiveren van hun energetisch wezen, subtiel en kortstondig nog energetisch aanwezig zijnde oude kwetsuren of ziekteprocessen, die in zijn geheel uitgezuiverd en getransmuteerd werden.

Het kan zijn dat men een drukkend gevoel op de Chakra’s ervaart. Dit wordt veroorzaakt door herstellende en balancerende Aura-Lichtlichaam en Chakra frequenties die ‘aan het werk’ zijn.

Indien men de Spray niet regelmatig in de Aura-Lichtlichamen sproeit, of de Energy inneemt, kan het zijn dat een emotionele ervaring wordt ‘aangeraakt’ en de doorstroming hiervan stagneert. Nogmaals: In principe is er geen maximale dosering per dag, des te vaker des te beter!  

Mocht een van bovenstaande benoemingen als een crisis ervaren worden, dan adviseren wij om ongeveer om de vijf minuten één druppeltje in te nemen en de Aura-Lichtlichamen te besproeien. Men zal ervaren dat een crisisproces vrij snel zal transformeren.

Ook dan behoeft men niet meer dan één druppel in te nemen!

Waarschuwing: Bij structurele emotionele en/of mentale stoornissen dient men een arts/deskundige te raadplegen.

De tijdsduur van de spray en Energy: over de gebruiksperiode kan moeilijk advies gegeven worden. Dit is individueel en behoort intuïtief, of door middel van uittesten, geadviseerd worden. Basis advies is minimaal één maand.

Bij structurele- en traumatische verstoringen adviseren wij minimaal drie maanden tot een half jaar, zodat de resonantie van de Lichtfrequenties ook definitief kunnen integreren, oftewel verankeren in het energetisch systeem.

Het bestellen van de 5D-9D: Raising Frequency I Lightcodes- Spray en Energy

De financiële energie uitwisseling van het ‘5D-9D Raising Frequency Light Codes set’, dat inhoudelijk een 100ml Spray, een 10ml Energy, een bijbehorend informatief boekje en een grote kaart en een ansichtkaart formaat kaart om de frequentiewaarde van bijvoorbeeld: voeding, medicijnen, etc. te verhogen, omvat is incl. 21% BTW €55,- 

De 5D-9D: Raising Frequency I en Lightcodes- Spray en Energy zijn als set en los na te bestellen bij:

Bij Apotheek Hahnemann: recept@hahnemann.nl  website: www.hahnemann.nl

Via de apotheek Hahnemann webshop op www.cosmicflower.nl

Tijdens het volgen van Cosmic&Flower opleidingen, cursussen en workshops.

Via mail bij Donny: cosmicflowerremedies@gmail.com

Tijdens persoonlijke sessies met Jeroen, een bezoek aan zijn Vision Room of het volgen van Hi-Fi Mysteryschool workshops.

Met liefde gedeeld, Hart-Ziel omarming en In lak’ech,

WIJ ZIJN DE ANDERE JIJ,

Jeroen van Meeteren en

Donny  Sternfeld

Close Menu