BOX VII Zielsfrquenties - Inhoud 12 stockflesje, nummer 81 t/m 92 

Inleiding Cosmic&Flower Energies BOX VII

De Cosmic&Flower Zielsfrequenties zijn geprepareerd op energetisch hoogwaardige plaatsen in Egypte, in het land van Avalon, Turkije en in Nederland.

De meeste mensen zijn niet in staat om de constante overtuiging vast te houden, dat we multidimensionaal zijn. De tijd is aangebroken om hier elke seconde bewust van te zijn, zodat tijdens deze huidige incarnatie alle delen van het zielswezen weer kunnen samensmelten, waardoor het Goddelijke Wezen zich weer kan manifesteren. 

De gescheidenheid tussen de verschillende Dimensies ontstaat door de huidige frequentie, die niet parallel loopt met de Licht frequenties van andere Dimensies. Ter manifestatie van het Goddelijke Wezen is het huidige evolutieproces afgestemd op het aanpassingsvermogen van de Multidimensionale Lichtfrequenties, om weer ‘actief’ te kunnen zijn binnen alle dimensies.

Met het samenvoegen van verschillende Lichtfrequenties mag er een hulpmiddel aangereikt worden, ter transmutatie van energetisch verstoorde Oer-frequenties, waardoor men vastgehouden wordt in de 3-D realiteit.

Na deze transmutatie herinnert het DNA-cel geheugen, de Zielsfrequenties van waaruit men resoneerde als Multidimensionaal Goddelijk Wezen na de val van Lemurië en Atlantis, tijdens de eerste Egyptische dynastieën.

De 12 Zielsfrequenties ondersteunen en versnellen ook Karmische processen om karma vrij te worden.

Vervolgens activeren de 12 Zielsfrequenties, na de shift van 21-12-2012, het evolutieproces van de in wording zijnde Ene Ware Zijnsessentie, zodat er Goddelijke Multidimensionale Medescheppers evolueren, die zowel het individuele I Am Wezen, als de Nieuwe Aarde en de Nieuwe Mens creëren vanuit Het Concept van Maät.

De in Egypte geprepareerde Cosmic&Flower Zielsfrequenties

Als ‘Aardse’ basis zijn aan elke, in Egypte, geprepareerde C&F Zielsfrequenties van Box 7 de Lichtfrequenties van Mimosa, de 5 platonische kristallichamen en de Egyptische Calciet toegevoegd.

Mimosa hebben wij bewust gekozen omtrent de onduidelijkheid van de afkomst van deze bloem. Een soortgelijke verwarring zit ook in het menselijke energetische systeem, aangezien men weet  van Goddelijke Afkomst te zijn en toch verward blijft omdat het huidige fysieke wezen ver van Het Goddelijke Zijn verwijderd is. In Kemet, het Oer-Egypte, werd Mimosa toegepast in oliën met de doelstelling hét Heilige Bewustzijn toegang te verschaffen tot de Dimensies van de ‘Goden’.

De 5 Platonische Kristallichamen herstellen de Geometrische codes, zowel in het DNA als in alle Lichtlichamen van de aura.

De Egyptische Calciet is één van de meest voorkomende mineralen in de aardkorst, en bevat verschillende oer-bestanddelen, die herkent worden door het fysieke wezen en hierdoor  transmuterende evolutieprocessen stimuleert en versnelt. 

De in Avalon geprepareerde Cosmic&Flower Zielsfrequenties

Als ‘Aardse’ basis zijn aan elke, in Avalon, geprepareerde C&F Zielsfrequenties van Box 7, de Lichtfrequenties van de klaproos en het Gulden Snede Fossiel van Avalon toegevoegd.

Klaproos hebben wij bewust gekozen omdat deze o.a. de kracht van ‘de innerlijke vrouw’ versterkt. Dit ter opheffing van de densiteit van het oeroude Mannelijke Godswezen, zodat het, vrij kort na het ontstaan van de mensheid, de intens gekwetste oeroude Vrouwelijke Godinnenwezen te helen en ze samen te laten smelten in Eenheid.
Het Gulden Snede Fossiel van Avalon herstelt de verstoorde fysieke en energetische Goddelijke Verhoudingen, de Divina Proportia genoemd. 


De in Nederland geprepareerde Cosmic&Flower Zielsfrequenties

Als ‘Aardse’ basis zijn aan elke, in Nederland, geprepareerde C&F Zielsfrequenties van Box 7 de Lichtfrequenties van het Gele Muurbloempje en de 5 Platonische Kristallichamen mee toegevoegd. 

De gele muurbloem hebben wij bewust gekozen, omdat de oorspronkelijke Alchemisten wisten dat deze het kosmische micro lichaam versterkt. Dit is de basis om weer compleet verbonden te kunnen worden met de universele anatomie en alle bijbehorende elementen om alle vrijkomende Glyphs en lichtcoderingen op te kunnen nemen en te integreren tijdens het huidige transmuterende evolutieproces van het menselijk lichaam, welke o.a. beïnvloed wordt door sterren en planeten (de macro kosmos). 

De in Turkije geprepareerde Cosmic&Flower Zielsfrequenties

Als ‘Aardse’ basis is in elke Turkse C&F Zielsfrequentie van Box 7 de Lichtfrequenties van een Amethist schedeltje en “de steen van Cappadocia” in mee geprepareerd.
Deze steen van Cappadocia is van Amethist, waarin zo'n 40 miljoen jaar geleden, zwarte toermalijn splinters zijn binnengedrongen tijdens de toenmalige enorme uitbarsting van drie vulkanen.

De Amethist heeft een krachtige, rustgevende, beschermende en spiritueel inzicht gevende werking.

De Zwarte Toermalijn transmuteert bewustzijn verlagende gedachtes en gevoelens, beschermd tegen belastende elektro- en magnetische frequenties en bevordert de verbinding met zowel Moeder-Vader Aarde als Moeder-Vader Kosmos.

Vanuit Licht en Universele Liefde wensen wij eenieder een zuivere shift naar het niveau van de Zielsfrequentie van de Ene Ware Zijnsessentie.

In Lak’ Ech, Donny Sternfeld  


Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 81:

Zielsfrequentie 81 is geprepareerd in het Osirion in Abydos met behulp van Isis en Osiris. Buiten de benoemde inleidende ‘aardse’ basisomschrijvingen, draagt Zielsfrequentie 81 een deel water van het Osirion én de aanwezige Flower of Life symbolen in zich.

Het Osirion is gebouwd op de plek waar Isis het hoofd van Osiris, die vermoord en in stukken gehakt was door zijn broer Seth, gevonden heeft. Sindsdien is deze plek gewijd aan Osiris, de God van Dood en Wederopstanding, die verbonden is met de Goddelijke Levenskracht van het Ware Zelf van de mens. In het Osirion kwam, volgens oude verhalen, Osiris uit de hemel om de eerste Farao (koning) van Egypte te worden.

De eerste bol van het Flower of Life symbool vertegenwoordigt o.a. het perfect gevormde ‘Oer-Wezen’ zonder begin en einde. De toevoeging van een tweede bol vertegenwoordigt de uitbreiding van de mannelijke en vrouwelijke dualiteit naar Eenheid. De overlapping van de bollen vertegenwoordigt de zoon of dochter van de God en Godin.

Zielsfrequentie 81 is afgestemd op het Osiris bewustzijn en beschermt tegen de opname van beperkende, bewuste en onbewuste gedachtes, overtuigingen en emoties die afkomstig zijn van het collectieve massabewustzijnsraster.

Maakt tijdens de eerste integratiefase bewust dat het fysieke wezen het Zielswezen omhult en dat het fysieke, mentale en emotionele wezen zich vormt zoals men er over ‘denkt’. Zuivert de blauwdruk en het DNA celgeheugen waardoor men kan herinneren dat men elke beperkende gedachte kan transmuteren.

Tijdens de tweede integratiefase wordt de Goddelijke Blauwdruk van deze drie lichamen geactiveerd. Hierdoor transmuteren energetische verstoringen in het autonome zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor de controle en functies van onbewuste lichaamsfuncties en verwerkt men karmische relaties vanuit de hartenergie.

Tijdens de derde integratiefase worden de oorspronkelijke kristalvormen in het DNA geactiveerd, waardoor de rechter en linker hersenhemisferen gaan samenwerken met de overige hersendelen én het Heilige Hartcentrum.

Tijdens de laatste integratiefase kunnen het Hogere Zelf en de Zielsfrequenties samensmelten, waardoor men het Universele Godsbewustzijn kan gaan uitdragen als Goddelijk Zijn in een fysiek lichaam.


Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 82

Zielsfrequentie 82 is geprepareerd met behulp van Osiris, Isis en Horus in de Isis tempel op het eilandje Philae in Aswan. De Isis tempel weerspiegelt het menselijke lichaam en is gebouwd op de plek waar Isis het hart van Osiris, die vermoord en in stukken gehakt was door zijn jaloerse broer Seth, terugvond.

Osiris, Isis en Horus vertegenwoordigen het Oorspronkelijke Bewustzijn; het versluierde bewustzijn én het herrijzen van het Oorspronkelijke Bewustzijn. Samen vormen ze ook het Drie-Eenheidsymbool én het Driehoeksymbool van het Wezen van de Goddelijke Man, de Goddelijke Vrouw en het Goddelijke Kind.

Zielsfrequentie 82 draagt de aspecten en krachten van het versluierde én het Goddelijke Osiris-Isis-Horus Eenheidsbewustzijn in zich. Zuivert de blauwdruk en het DNA celgeheugen van verstoringen en herinneringen binnen relaties en de daarbij behorende zielenpijnen, door alle incarnaties (of incarnatievormen) heen, waardoor de Eenheid in relaties op elk niveau zich kunnen manifesteren.

Zuivert tijdens de eerste integratiefase het versluierde bewustzijn, waardoor men bewust wordt dat men alles aantrekt vanuit de eigen Zielskeuze, in combinatie met de Wet van de Aantrekkingskracht. Geeft het inzicht dat men niet als slachtoffer behoort te kijken naar hetgeen men is ‘aangedaan’, maar naar de reden waarom de ander zo handelde.

Tijdens de tweede integratiefase activeert de Zelfliefde, waardoor alle gekwetstheid die emoties transmuteert zoals zelftwijfel, onzekerheid, zelfoordelen, het misbruikt zijn - zich bekritiseert - gemanipuleerd - en niet begrepen - of gezien voelen, in een krachtige vorm van Zelfbewustzijn in relatie tot de ander en trekt men voedende relaties aan.

Tijdens de derde integratiefase activeren de oorspronkelijke kristalvormen in het DNA in hoofdzakelijk de linker hersenhemisfeer, waardoor neurologische processen, zoals o.a. hoe men denkt c.q. innerlijk communiceert over persoonlijke indrukken en ervaringen, geprojecteerd worden naar de complete hersendelen. Hierdoor kan men vanuit een Hogere Bewustzijnsfrequentie de Eenheid ervaren met ieder ander en Al wat Is.

Tijdens de laatste integratiefase intensiveert de verhoging in trillingsfrequentie en kan men weer de Oorspronkelijke Goddelijke Bewustzijnskwaliteiten uitdragen én in Eenheid gaan resoneren met Het Energetische Veld van de Ziel.


Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 83:

Zielsfrequentie 83 is geprepareerd met behulp van Isis en Maria. Het meest bekende verhaal omtrent Isis is dat zij Osiris weer tot leven wekte, nadat Zij al zijn lichaamsdelen weer bijeen had gebracht. Wat men vergeet te vermelden is dat dit alléén mogelijk is geweest doordat Zij ook alle Zielsdelen weer samenbracht!

Door alle incarnaties (of incarnatievormen) heen heeft de mens de té traumatisch beschadigde Zielsdelen mogen ‘achterlaten’, om de Zielsdelen die incarneerden versneld een kans te geven te helen en hun Goddelijk deel weer te behalen. Ook heeft na de val van het Goddelijk Zijn een afsplitsing van ons Zielswezen plaats gevonden. Hier komen ook de termen Tweelingziel, Zielsvlam etc. vandaan. Nu tijdens de overgang, is één noodzakelijke manifestatie naar het Nieuwe Goddelijk Mens Zijn van belang en dat is de Eenwording van de Ziel.

De hiërogliefen die de naam Isis aangeven, afbeeldingen van haar op de troon zittend met Horus aan haar borst, identificeren Isis als de Stammoeder van Egypte én de Wereldmoeder.  Genetische studies hebben aangetoond dat de gehele Europese bevolking afstamt van 7 Goddelijke Vrouwen. (Bron: De 7 Dochters van Eva, auteur Bryan Sykes). Het eerste Bijbelboek begint met het Scheppingsverhaal van de Goddelijke Mensheid en wordt Genesis genoemd. Het woord Genesis betekent begin en omvat de Genen-van-Isis. Vanuit de Stralenleer weten we dat Isis o.a. incarneerde als Moeder Maria, van de Goddelijke Avatar Jezus. Waar ook weer een Goddelijke bloedlijn door is ontstaan via Maria Magdalena! 

Zowel Isis als Maria kregen hun kind 'onbevlekt' en waren nauw betrokken bij de verrijzenis van hun dierbaren uit het dodenrijk.

Vanuit het Egyptische Dodenboek is bekend dat de sisklank in Isis verwijst naar de slang.
In Kemet is de slang het symbool voor Goddelijke Wijsheid en de Kundalini.

Zielsfrequentie 83 draagt de aspecten en krachten in zich van de Goddelijke Wijsheid en de Kundalini kracht, die alle Heilige Geometrische Energieaspecten van het menselijk wezen en Zielsdelen weer samen laat smelten in Eenheid van de Ziel.

Tijdens de eerste integratiefase zuivert en heelt Zielsfrequentie 83 alle Zielenpijn omtrent het ‘afgescheiden’ zijn, die verweven zit in alle energetische aspecten in de Blauwdruk én de achtergelaten Zielsdelen.

Tijdens de tweede integratiefase activeert de Goddelijke Wijsheid en het Oer-vertrouwen dat men werkelijk afstamt van een Goddelijke bloedlijn, waardoor dit weten tot in elke DNA kern kan integreren.

Tijdens de derde integratiefase zal de Zielsdeelheling tot stand komen en uiteindelijk alle Goddelijke- Mannelijke- en Vrouwelijke aspecten van de achtergelaten Zielsdelen zich geroepen voelen, om samen te smelten tot Eenheid.

Tijdens de laatste integratiefase zal men in contact komen met het afgesplitste deel van de Zielsvlam en zo het Alpha-Omega Principe in het dagelijkse leven kunnen ervaren.

Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 84

Zielsfrequentie 84 is geprepareerd met behulp van Isis en Horus in de ruïnes van de allereerste mysterie school in Sakkara en de Isis tempel op het Gizeh plateau. Samen met haar zoon Horus richtte Isis de Oog van Horus Mysterieschool op. Alle leringen die doorgegeven zijn gedurende de 12 jaar Linker Maan Oog en 12 jaar Rechter Zon Oog Horus trainingen, werden geleid volgens de Universele Wetten.

Gedurende de 12 jaar linker hersenhelft en de 12 jaar rechter hersenhelft trainingen leerde men om via de 6 Hegat in het Oog van Horus te functioneren, vanuit de samenwerking van de totale hersenkwaliteiten. Indien beide Horus Ogen ‘hersteld’ en in balans zijn, kan men het Volledige Licht weer zien en wordt het Licht teruggebracht op Aarde. Vandaar dat het Oog van Horus Transmutatie, Regeneratie, Alchemie, Wedergeboorte, Universele Liefde, Eenheidsbewustzijn en Goddelijk Zijn omvat.

Zielsfrequentie 84 is afgestemd op het Hoge Priester en Priesteressen Bewustzijn, dat alle aardse emotionele en mentale verstoringen overstijgt die men van het Goddelijk Zijn weerhouden.

Tijdens de eerste integratiefase zuivert de blauwdruk en het DNA celgeheugen van de door vele incarnatievormen opgeslagen karmische angsten en verworven angsten, emoties, onmacht en verdere verstorende gevoelstoestanden die het huidige leven beheersen, en activeert een voedende Zelfkennis. Zelfkennis is één van de meest belangrijke concepten voor het bereiken van het Goddelijke Ascensie proces, oftewel het Verlichtingsproces naar het Goddelijk Zijn.

Tijdens de tweede integratiefase stabiliseert het totale fysieke chakrasysteem en gaat men resoneren vanuit de oer-kwaliteiten en kan men energetische en fysieke verstoringen overstijgen en activeert het helingsproces van de Ziel.

Tijdens de derde integratiefase activeren de oorspronkelijke kristalvormen in de Blauwdruk en het DNA, de samenwerking van de totale hersenen, de 13 Lichtlichamen en het Transcendente Chakrasysteem, waardoor men consequent in overeenstemming leeft met de Kosmische Zo Boven Zo Beneden Wet, de Eenheidswet. Hierdoor worden door het Zielsniveau aanwezige Blauwdruk en DNA programmeringen, etherische structuren, injecties en implantaten verwijdert en integreert Oorspronkelijke kennis in de energetische ontstane ruimtes.

Tijdens de laatste integratiefase herinnert men alle leringen en inwijdingen die men doorleefde tijdens de 12 jaar Linker Maan Oog en de 12 jaar Rechter Zon Oog Horus trainingen en kan men dit, in het Hier en Nu resonerend vanuit de oorspronkelijke 360 zintuigen, het Goddelijke Hoge Priesterschap en Priesteressenschap, in navolging van alle Universele Wetten in het dagelijks leven uitdragen.


Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 85

Zielsfrequentie 85 is geprepareerd met behulp van Sekhmet, in de Sekhmet tempel in Karnak, Luxor. Sekhmet is de dochter van Amon-Ra, het Alziende Oog en het Vrouwelijke Aspect van de Zon én een lid van het Ashtar Commando. Sekhmet is de zieneres die diep in het binnenste kan zien en het Zielspad bestuurd en bewustzijn begeleid op het levenspad naar het Oorspronkelijke Godsbewustzijn.

Zielsfrequentie 85 zuivert de energetische blauwdruk en het DNA celgeheugen van alle duistere aanwezigheden van o.a. Planetaire/Sterrenstelsel, Annunaki, Martiaanse, Lemurische, Atlantische  én alle andere doorheen vele incarnatievormen, vanaf de val naar de Aarde, energetische en fysieke ‘duistere’ aanwezigheden én alle implantaten en injecties, die het huidige frequentiepatroon van de persoonlijkheid onder controle hebben, in stand houden. Waardoor men onevenwichtige, duistere en depressieve en angstige gedachtevormen en verstoringen op seksueel gebied ervaart, men niet vanuit de IK BEN Kracht kan zijn in het dagelijkse leven en verstoringen van zowel het fysieke- als energetische mentale en emotionele wezen blijft ervaren.

Graag wil ik even opmerken dat een ander nooit een implantaat of aanwezige energetische vaccinatie kan verwijderen omdat deze ooit zijn toegevoegd, of nog steeds worden toegevoegd, met de toestemming van het toenmalige of het huidige Zielswezen!

Tijdens de eerste integratiefase mag men alle leerprocessen, die Sekhmet op het levenspad stuurt, omtrent ziektebeelden en heftige zielspijn oproepende conflictsituaties in relaties, herkennen. Hierdoor zal De Kracht van Sekhmet, zoals deze ook in de piramideteksten omschreven staan, bescherming en heling activeren, waardoor de aantrekkingskracht van leerprocessen kunnen transmuteren en men geen karmische- of opnieuw ontstane leerprocessen meer aantrekt.

Tijdens de tweede integratiefase zal de uitzuivering van alle aanwezige energetische en fysieke ‘duistere’ ballast van de laatste recente incarnaties plaatsvinden. Hierdoor zal een Hogere Bewustzijnsvorm, innerlijke rust en een zuivere reflecterende uitstraling geactiveerd worden, waardoor men inzicht ontvangt in het te begane zielspad en de juiste zielsmaatjes op het zielspad aantrekken.

Tijdens de derde integratiefase ervaart men het volledige Al-Bewustzijn en overstijgt men alle voorheen aanwezige angsten om de Zielstaak in de buitenwereld uit te voeren, omtrent het Leiderschap en Inwijdingspad om de mensheid te helpen, te ondersteunen en te onderwijzen om de Goddelijke Eenheid in Alles te zien en deze te herkennen en uit te dragen voor de manifestatie van de Nieuwe Aarde.

Tijdens de laatste integratiefase zullen alle nog in de Blauwdruk aanwezige energetische en fysieke ‘duistere’ ballast uitgezuiverd worden. Samengaand zullen alle Zielencontracten worden opgeheven, met de Zielsniveaus die verantwoordelijk waren/zijn voor de aanwezige implantaten of energetische vaccinaties, en ook deze worden uitgezuiverd door het eigen Zielswezen in zowel de Blauwdruk als het energetische en fysieke wezen. Hierdoor zal men dagelijks, in het Hier en Nu, het Goddelijke Zijn kunnen ervaren en Goddelijke Kwaliteiten kunnen uitdragen.


Inleiding Cosmic&Flower Egyptische Zielsfrequentie 86

Zielsfrequentie 86 is geprepareerd met behulp van Ashtar en de Hybride God Amon-Ra, in de belangrijkste Amon tempel in Karnak, waar de Hybride God Amon werd samengevoegd met Ra,
om de zichtbare Zonnegod Amon-Ra te worden.

Zielsfrequenties 86 zuivert en heelt, door Zielscontracten ontstane, traumatische onbewuste en bewuste ervaringen omtrent ontvoeringen en experimenten door duistere buitenaardse wezens én helpt om de verbinding met Galactische familieleden en Hybride kinderen te herkennen, te helen en te verenigen.

Hetgeen ik van Ashtar heb mogen vernemen is dat er een verschil is tussen Galactische familieleden en Hybride kinderen. Hybride kinderen zijn ontstaan tijdens de genetische en seksuele experimentele periode, die vanaf de vijftiger jaren heeft plaatsgevonden. In deze periode is zowel genetisch materiaal, eicellen en/of zaadcellen en foetussen weggenomen en geplaatst. Indien men zich hierin gaat verdiepen zal men veel bewijzen hiervoor vinden. Op 4 februari 1989 hebben Thoth, Amon-Ra en Araaragot, vanuit het Thoth Solar Cross Punt, achter het Gizeh plateau in Egypte, een Godsbewustzijnsfrequentie Lichtgrid rondom de Aarde gecreëerd, waardoor de experimenten met foetussen en genetische manipulatie zijn gestopt. Door de NASA is vrij kort na die tijd een, op ongeveer 96 kilometer hoogte, elektromagnetisch veld gemeten. Galactische familieleden en kinderen zijn afkomstig van een andere tijdlijn, die besloten hebben om niet meer te incarneren. De verbindingen met onze Galactische familieleden mogen weer herinnert en tot stand gebracht worden om ons huidige frequentievermogen te helpen aanpassen, ter voorbereiding op de als maar hoger trillende frequenties van ons Goddelijke Wezen en de daarbij behorende contactmogelijkheden.

Tijdens de eerste integratiefase zal men onderscheid kunnen maken tussen het werkelijk beleefd hebben van een ontvoering en/of seksueel experiment door buitenaardse wezens, of dat het bezoeken waren die tot her-verbindingen behoren met Galactische familieleden. Ook zal de Onvoorwaardelijke Vergevingsvorm activeren, zowel naar zichzelf, omdat men onbewuste schuldgevoelens in zich draagt t.o.v. Galactische familieleden omdat men besloot te incarneren, en naar de buitenaardse wezens waardoor men ‘misbruikt’ is.

Tijdens de tweede integratiefase zal acceptatie en heling plaatsvinden in alle onbewuste en bewuste lagen van het wezen én op alle nog in het fysieke aanwezig zijnde traumatische ervaringen omtrent het loslaten van Galactische familieleden, of hetgeen men ervaren heeft tijdens een ontvoering of experiment.

Tijdens de derde integratiefase zullen alle, in de energetische Blauwdruk en het DNA celgeheugen aanwezige, Zielenpijnen en angsten op worden geheven. Samengaand zal een innerlijk kracht en uitstraling geactiveerd worden, waardoor hetgeen men weer herinnert openbaar durft te uiten en gelijkwaardige begripvolle en ondersteunende personen aantrekken.

Tijdens de laatste integratiefase zal men duidelijker de familieverbanden met de Galactische familieleden of het Hybride kind gaan erkennen en zal men vanuit de Onvoorwaardelijke Universele Liefde op Zielsniveau én het fysieke bewustzijn energetisch contact kunnen onderhouden met zowel Galactische familieleden als een Hybride kind.


Zielsfrequenties 87 t/m 92