BOX V Inhoud 12 stockflesje, nummer 49 t/m 60

BOX V ter ondersteuning van de grote bewustzijns- en evolutie overgang tussen 2006-2009!

INLEIDING:


Om iedereen, die vanuit het Licht en de Onvoorwaardelijke Universele liefde werkzaam is om nieuwe groepen die ‘gaan ontwaken’ te ondersteunen, te begeleiden en om zich nog meer te verfijnen, hebben wij Box V mogen prepareren!

Vanuit het Licht en in Liefde hebben wij 12 Energies mogen maken die een bijzondere Hoge Lichttrilling in zich dragen. Tijdens de 11 daagse opleiding die wij en de Cosmic&Flower docenten verzorgen heeft men verantwoordelijk met de Cosmic&Flower energies leren werken. Dezelfde sessie methodes zijn ook van toepassing voor BOX V. Het is dus niet nodig om een speciale cursusdag te volgen als men deze Energies wil inzetten voor zichzelf, of praktijkgericht toepassen.

Bijzonder om te vermelden is dat noch Mark, noch ikzelf niet echt blij waren met de zeer hoge trillingen van de ‘Nieuwe Aarde’ energieën die wij mochten vastleggen. Ondanks dat de nieuwe 12 energies geprepareerd zijn voor iedereen die al energetisch verfijnt is én actief op het spirituele pad zijn zielstaak uitoefent, bleek dat veel uittesters zware belastende fysieke uitzuiveringsprocessen ervoeren. Hierdoor ontstond bij ons het gevoel dat maar een klein gedeelte van de mensheid klaar was voor deze hoge Lichttrillingen, die de mensheid voorbereiden op het Gouden Tijdperk.

Tot onze verrassing mochten wij begin mei wéér ervaren hoe goed de Lichtwereld het met de mensheid voor heeft! Onze liefdevolle Lichtfamilie fluisterde ons combinaties in van verschillende Energies, die wij onder hun begeleiding mochten samenvoegen. Zo zorgden zij ervoor dat er weer Energies ontstonden die in fases hun ‘werk’ doen, waardoor men psychisch of fysiek geen al te belastende transformatie symptomen ervaart tijdens het innemen en integreren van deze zeer hoge Lichttrillingen.

Ook werd ons duidelijk gemaakt dat de Energies van BOX V niet alleen tot in het cel geheugen uitzuiverende én verfijnende transformerende energieën in zich dragen om het DNA te ondersteunen tijdens het evolutieproces, maar ook de juiste ondersteunende energieën in zich dragen voor alle nieuwe golven Nieuw Tijdskinderen die geboren zijn én nog geboren gaan worden tot 2009!

Wij mochten zelfs een apart kinderboekje schrijven, dat als extra toelevering in BOX V zal worden toegevoegd.


Energy 49, Spiritual Guide

Spiritual Guide hebben wij mogen prepareren tijdens de Venus passage op 8-6-2004. Doordat Mark in Swolgen, Nederland én ik (Donny) in Salmon Arm, Canada, prepareerde mochten twee werelddelen één worden in deze Energie. Dit was ook de kosmische codering die uitstroomde om het eenheidsbewustzijn onder de mensheid in te laten dalen. De 2de grote Venus passage zal pas weer plaatsvinden op 6-6-2012!

In deze Energy hebben wij de Rookkwarts Schedel Cosmo, de Bergkristallen Schedel Surya en de Canadese Oranje Kamperfoelie mee geprepareerd. Cosmo stimuleert het communicatie vermogen met de Licht leraren die zich in de Etherische scholen bevinden. Surya transformeert belastende fysieke symptomen, die ontstaan door het evolutie- transformatie proces. De Kamperfoelie laat inzien dat je net zoals de slingerplant zelf, die niet in staat is om op eigen kracht omhoog te gaan, ondersteund wordt door de Lichtwereld tijdens je verlichtingsproces.

De toegevoegde Lichtkrachten

De Lichtkracht van Meestervrouwe Venus helpt om je vrij te maken van verstoringen die in je cel geheugen opgeslagen liggen vanwege het misbruiken van je mediamieke en spirituele gaven door al je levens heen. Ervaringen waardoor je in dit leven geconfronteerd wordt met onverklaarbare twijfels, angsten en onrustgevoelens. Na deze uitzuivering kun je de innerlijke God en Godin energie weer ervaren als één Goddelijke Eenheid in je man/vrouw wezen.

De Lichtkracht van Sanat Kumara laat je herinneren dat je Gods werktuig bent en dat je door de Goddelijke Liefde, vanuit je Hogere Intelligentie, in contact kunt komen met je oorspronkelijk weten, horen, voelen en je IK BEN kracht. Hij activeert de verbinding met het Al en geeft inzicht in het transformatieproces op langere termijn. Hij helpt je om boven je aardse begrenzingen uit te kunnen stijgen. Hij bereidt je als het ware voor op een kwantum sprong in je spirituele evolutieproces.

De Lichtkracht van White Buffalo Calf Woman activeert de herinnering aan de zeven Heilige Ceremonies die zij 2000 jaar geleden hier op aarde onderwees: de Reinigingsceremonie, de Ceremonie van het Innerlijke kind, de Helende Ceremonie, de Eenheidsceremonie, de Huwelijksceremonie, de Inzichtceremonie en de Zonnedansceremonie.
De kwaliteiten van deze ceremonies zullen automatisch in je systeem ontwaken.

De Lichtkracht van Aartsengel Michaël is beschermend aanwezig tijdens het bewandelen van je spirituele pad én tijdens je werkzaamheden met anderen, waardoor er niets zal plaatsvinden dat niet in overeenstemming is met je zielsniveau.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Epifysechakra.
Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.


Energy 50, Venus love

Ook de Energy Venus Love is een combinatie van Nederlandse en Canadese trillingen én de Venus passage op 8-6-2004. Tijdens het prepareren ontving ik het woord Umbowa. Geen enkele Native kon mij verder helpen. Elke stam blijkt een eigen taal te hebben. Na verder onderzoek blijkt dit een woord te zijn uit de Geheime Schrift van Odus. Na het lezen van de volgende zin in deze geheime schrift: "Alle van u bepleiten niets, omdat geen één van u ooit de belangrijkste hier ter wereld zullen worden, omdat iedereen van gelijke waard zijn en u allen zou in vrede en harmonie samen moeten leven.", begreep ik dat er meer Lichthelpers aanwezig waren dan ik had waargenomen.

In Venus Love hebben wij de Regenboog Obsidiaan en de Hulst mee geprepareerd. De Regenboog Obsidiaan bevordert een verdieping met je gevoelswereld, beschermt en versterkt je waarnemingen. De Hulst geeft je het inzicht, dat je net zoals de Hulst zelf, stevig, resistent en bestand kunt zijn tegen indrukken van buitenaf.

De toegevoegde Lichtkrachten

De Lichtkracht van White Hawk helpt om je vrouwelijke en mannelijke energieën weer één te laten worden. Doordat je mannelijke energie eeuwenlang overheerste en zich o.a. uitte in onderdrukking, slavernij, discriminatie, oorlogen etc., kunnen op maatschappelijk- en relatieniveau allerlei confrontaties ontstaan door de aanwezige herinneringen en vastgehouden pijnen in je cel geheugen. Zijn Licht triling zuivert je cel geheugen en activeert de onvoorwaardelijke vergeving, waardoor je op een Hoger niveau het Eenheidsbewustzijn kunt ontwikkelen. Hierdoor zal er een hogere vorm van harmonie tussen ouders, kinderen, binnen relaties etc. en uiteindelijk in werelddelen ontstaan.

De Lichtkracht van Quan Yin, de Wereldmoeder van Genade, beschermt iedereen die door de bovengenoemde situaties de aanwezigheid ervaart van de nog steeds ronddwalende kwade entiteiten, of hierdoor om karmische redenen bedreigt wordt. Bovendien beschermt zij iedereen die met het Violette Vuur werkt. Deze Energie versterkt en vermeerdert zelfs de werking van het Violette Vuur!

De Lichtkrachten van de Hathors helpen je om weer één te worden met de Hogere Goddelijke Liefdes aspecten, zodat je vanuit dé Onvoorwaardelijke Universele Liefde je verantwoordelijkheidsgevoel kunt ontwikkelen voor Al Wat Is. Deze vorm van liefde is pas mogelijk wanneer je in Alles een uitdrukking van jezelf kunt zien. Zij schenken je de unieke kans om jezelf met deze vorm van liefde geestelijk ‘te bevruchten’, zodat je je kunt gaan voorbereiden op je ‘wedergeboorte’ in 2012.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Zonnevlechtchakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

Energy 51, Conscious Shift

In het oude Grimaud, Frankrijk, hebben wij de hoge energieën van de bijzondere Mayadagen: De Dag Buiten de tijd én de Nieuwjaarsdag op 25 en 26-07-04 mogen vastleggen. De dag buiten de tijd is een dag van bezinning, een ontmoeting met jezelf en je omgeving in het Hier en Nu. De Nieuwjaarsdag was het begin van de Grote bewustzijnsverschuiving van het begin van het achtjarig pad naar 2012.

In deze Energy hebben wij de Hematiet Schedel Alceo en de Eucalyptus mee geprepareerd. Alceo draagt hoge Planetaire en Egyptische informatie in zich. Zijn energie laat deze oeroude kennis ontwaken, om vanuit een spirituele openbaring situaties te kunnen doorzien en problemen op te lossen. Bovendien brengt zijn energie iemand terug in het hier en nu en ondersteunt hij om goed geaard te blijven. De Eucalyptus staat voor zelfbevrijding én het inzicht dat men zichzelf vanuit innerlijke kracht hoog kan ontwikkelen.

De toegevoegde Lichtkrachten

De toegevoegde Lichtkracht van Pacal Votan helpt je om je af te stemmen op de cycli van de windrichtingen, het melkwegstelsel, de Maan, de Zon én de Centrale Zon van de Pleiaden, de Alcyone. Hierdoor ga je ervaren dat je mee kunt resoneren met de energie die vanuit het hart van het Universum, de Hunab K'u, stroomt.

De trilling van de Dag Buiten de tijd, Witte Spiegel, activeert het inzicht dat wij allemaal onze innerlijke realiteiten naar elkaar weerspiegelen en zo onze werkelijkheid manifesteren. Hij laat oude denkwijzen en handelingen herkennen om mee te communiceren en vervolgens los te laten. Dit geeft een bevrijdende ruimte waardoor je meer aspecten van je bron leert kennen. Als je jezelf herkent dan herken je onze Schepper en kun je de eindeloze reflecties van orde en de wetten van het Universum gaan zien en hier naar leven.

De trilling van de Maya Nieuwjaarsdag, Blauwe Storm, activeert de kracht voor een diepgaande bewustzijnstransformatie. Hij helpt je bewust te worden van de energetische kracht van je gedachten, woorden en handelingen die je uitzendt door het Universum. Hij helpt je om je woorden en intenties zo zuiver mogelijk af te stemmen. Hij activeert een zelfonderzoek waardoor je leert om de energieën die je creëert te beheersen en effectief te gebruiken voor je scheppingskracht.

De Lichtkracht van Quetzalcóatl, ook Gevederde Slang, Kukulcán of Osiris genoemd, activeert een sterk vertrouwen waardoor innerlijke stilte en rust ontstaat. Hij brengt je dichter bij je Goddelijke krachten en inzichten betreffende je scheppingskracht, waaronder de mogelijkheden van het onsterfelijk zijn.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Keelchakra. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

Energy 52, DNA Activation

Op 1-10- 2004 vormden de planeten Pluto, Saturnus, Uranus, de Zon en de Maan een zeldzaam Pentagram. Bekende astrologen berekenden horoscopen hierop uit. Via een Lichtgids, Placidus, mochten wij tijdens het prepareren een ‘eigen tijd’ ontvangen! ‘Ons’ Pentagram wijkt af van alle eerdere vrijgegeven horoscopen. In plaats van de constellaties tussen 5 planeten, die bij de andere horoscopen een Pentagram vormden, waren bij ons 8 planeten betrokken! Het eerste wat ons opviel was dat bij ons de punt van het Pentagram recht naar boven wees, daar waar zich een samenbundeling van de Zon, Mars en Mercurius afspeelde. Daar waar zich de andere vier punten vormden stond links Pluto, rechts Saturnus, onderaan stonden links Uranus en rechts de Maan. Bijzonder is ook dat zich rondom het Pentagram de vorm van de Dodecaëder vormt.

In deze Energy hebben wij, niet van te voren wetend dat de Heilige Geometrie zo sterk aanwezig zou zijn, 5 Bergkristallen Platonische lichamen en Duizendblad mee geprepareerd. De 5 Platonische Lichamen herstellen je geometrische codes, zowel in het DNA als in de Lichtlichamen. Duizendblad versterkt je psychische vermogens. Bovendien helpt haar energie je om energetisch de juiste personen aan te trekken tijdens het bewandelen van je spirituele pad.

De toegevoegde Lichtkrachten

De toegevoegde Lichtkracht van St. Germain
zuivert alle angsten, boosheid en trauma’s, die door al je levens heen de geometrische codes in je huidige DNA vervormde. Hij verbindt je blauwdruk opnieuw met de Heilige Geometrische codes, waardoor je het gevoel van eenzaamheid en gescheidenheid kunt gaan loslaten. Hij stemt zich af op je Zielsniveau, zodat je de juiste coderingen die vrij kwamen uit de kosmische trillingen van het Pentagram, kunt opnemen in je DNA en je Lichtlichamen. Hierdoor stemt je totale wezen zich uiteindelijk weer af op de Universele Ratio van het Pentagram, de fundamentele structuur van de Kosmos, de Gulden Snede, de 1.618 ratio! Na verankering van de Heilige Geometrie, kan men in het hier en nu, alle handelingen verrichten vanuit een vijfde dimensie bewustzijn.

De toegevoegde Lichtkracht van Aartsengel Gabriël laat begrijpen dat het lichaam een reflectie van de geest is. Hij verlost van geestelijk druk en geeft inzicht hoe men zich kan voeden met zuivere gedachten, gevoelens en ideeën. Hierdoor kan je celdeling de hogere vibraties van liefde en wijsheid laten integreren in je totale wezen, ter voorbereiding op je nieuwe Lichtlichaam, vanwaar uit je zult kunnen functioneren in het Gouden tijdperk.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hartchakra. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

Energy 53, Shekinah

Shekinah is de informatiedrager van de volle Maansverduistering én het Pentagram van 28-10-2004. De combinatie van deze kosmische trillingen activeren een kwantumsprong naar een volgende verfijnde vrouwelijke bewustzijns laag, de Shekinah. Dit Pentagram vormde zich door de planeten: Pluto, die triggerde om zijn diepste innerlijk te transformeren naar zelfrealisatie, zodat er een verbinding met het Goddelijke Universum kan ontstaan. Uranus, triggerde het Meesterschap om de mensheid te helpen om boven het stoffelijke niveau uit te stijgen. Saturnus, triggerde het inzicht in eigen begrenzingen, om de weg te openen naar nieuwe inzichten. Jupiter, opende de weg om vanuit het hier en nu in contact te kunnen komen met Hogere Dimensies en de daarbij behorende kwaliteiten. De maan was nóg krachtiger verbonden met het bewustzijn van de vrouwelijke intuïtieve energie. Door de voorafgaande maansverduistering kunnen onbewuste emoties nog sneller getransformeerd worden, waardoor een diepere verbinding met de innerlijke én Universele Bron kan ontstaan.

In deze Energy hebben wij een paarse Fluoriet Octaëder en de paarse Malve mee geprepareerd. Door de paarse trillingen trilt men energetisch door naar een hoger niveau. De Fluoriet Octaëder beschermt tegen indrukken en stimuleert je spirituele groei. Door zijn Octaëder vorm brengt hij je voorbij het ‘denken’ en creëert zo ruimte voor het AL bewustzijn. Malve stond in de oudheid al bekent als een waarheidsdrug en activeert o.a. je onderscheidingsvermogen.

De toegevoegde Lichtkrachten

De Lichtkracht van Maria Magdalena balanceert de 11 chakra’s die verbonden zijn met je fysiek en psychisch wezen én je kruinchakra, zodat de vrouwelijke intuïtieve energieën die naar de aarde stromen opgenomen kunnen worden. Dit geeft de 10 Transcendente chakra’s de trilling waardoor ze zich kunnen openen. Ze laat haar inwijdende kennis en helende technieken, die zij toepaste in haar leven als Egyptische priesteres én als apostel en echtgenote van Jezus integreren in je wezen.

De Lichtkracht van Aartsengel Metatron geeft na duizenden jaren afgesneden te zijn geweest weer de vrouwelijk manifestatie van het Goddelijk zijn vrij, de Godinnen oftewel de Shekinah energie. Als de Shekinah integreert heft de dualiteit zich op en ontstaat een uitgebalanceerde wisselwerking tussen je lichaam, je emoties en je denken. Hierdoor zal je Godslicht zich weer herenigen met de verspreide Heilige vonken, die de vonk in je, herenigt met de Goddelijke Wil die het Universum ordent. Hierdoor komt je Goddelijk vermogen tot uiting waardoor je fysieke lichaam een informatiedrager én een doorgever wordt van kosmische vrouwelijke energieën.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Hypofysechakra. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

Energy 54, Sirius Initiation

Tijdens de opening van de Sirius poort, boven de Cheops piramide, mochten wij in Bahariya, Egypte, deze Energy prepareren. Tweeëntwintig dagen lang stroomde enorme golven van ultraviolet, elektromagnetisch licht naar onze aarde toe, om alle ingewijde Lichtwerkers te triggeren om verder te ontwaken.

In deze Energy hebben wij de versteende woestijn schelpen en de Mimosa en Jasmijn mee geprepareerd. De versteende schelpen laten onze Atlantische kennis weer ontwaken die de ingewijden meenamen tijdens hun immigratie naar het oude Egypte. De Jasmijn stimuleert het loslaten.

Ze laat ons als het ware alles vergeten en het Paradijs in het Hier en Nu ervaren. De symboliek van de Mimosa is de overwinning van de dood. Hij helpt om zielsangsten te overwinnen.

De toegevoegde Lichtkrachten

De toegevoegde Lichtkrachten van de Meesters, Meestervrouwen, Engelen en afgezanten van Sirius, Orion en de Pleiaden vormen een energetische brug tussen de Hogere en lagere dimensies, waardoor men de mogelijkheid ontvangt om tijdens de collectieve Bewustzijnsverhogingen gedurende 2006 - 2009 de volgende fase ná het Christusbewustzijn in te gaan, het Godsbewustzijn!

De Lichtkracht van Isis, de Kosmische Moeder, verzacht de enorme weerstand en angst die je in je cel geheugen meedraagt betreffende het herkennen van je Goddelijke afkomst. Ze zuivert je chakrasysteem en de daaraan verbonden organen, zenuwcentra en het hormonale systeem van alle oude patronen die je Zielsdoel saboteren. Hierdoor kunnen oorspronkelijke Goddelijke kwaliteiten zichtbaar worden. Haar Lichttrilling activeert je derde oog en je Ka en Ba kanalen. De Ka energie is je onsterfelijk wezen, de Ba energie staat gelijk aan je Ziel. Vanuit onze Ba konden wij fysiek verschillende vormen aannemen. Isis spreidt haar vleugels voor je, zodat je tot op zekere hoogte kunt doordringen tot het Ware Oorzakelijke Universum, dat elk aspect van wat je niet kunt zien bezielt en bestuurt.

De Lichtkracht van Thoth, ook Enoch en Hermes Trismegistos, stimuleert het vertrouwen dat het je bestemming is om weer als de “Goden” te worden. Nadat het vertrouwen verankerd is zal dit weten dé overtuiging worden dat het werkelijk is zoals de Egyptenaren het omschrijven, dat wij als “Sterrenwandelaars, individuen zijn, die net zoals Enoch verder reisden dan het Grote Oog van Orion. Thoth belooft, dat als iemand onsterfelijkheid verkregen heeft het geheim geopenbaard wordt hoe men weer terug kan keren als Goden. Deze terugkeer, aan het einde der tijden, wordt ook beloofd door Quetzalcóatl van de Maya’s en door Jezus.

Werkt energetisch krachtig op de verstoringen van de Navel-Milt chakra’s. Na verankering worden de Holle Aardesteden - en de Galactische poort chakra’s geactiveerd.

Box V 55 t/m 60