BOX IV Inhoud 12 stockflesje, nummer 37 t/m 48

37,  Lunar


De volle Maan van 09-01-01 stond in het teken van Steenbok. Dit sterrenbeeld staat voor de profeet, de leraar en innerlijke beschermer. De hoge Maanfrequenties prikkelden collectief de mensheid om vrij te worden van onderbewuste emotionele grof stoffelijkheid. Om ten alle tijde bewust te luisteren naar de innerlijke stem.  Tijdens het prepareren waren Melchizedek en Aartsengel Michaël aanwezig. In Lunar hebben wij Witte Opaal, Agaat, Malachiet en Granaat mee geprepareerd. De Witte Opaal weerspiegelt de waarheid, het innerlijke leven. Agaat verbindt ons met de aarde, de materie en de realiteit en helpt bij het zoeken naar de waarheid.  Malachiet lost onderdrukte emoties op, bevordert het begrip voor zichzelf en de medemens. Hij wordt tot spiegel van de Ziel en helpt bij het ontdekken van ons verborgen Zelf. De mee geprepareerde versterkende werking van de Granaat toont ons de weg hoe we de liefde van het lichamelijke niveau naar het niveau van het hart kunnen brengen.

37, Lunar activeert het erkennen en accepteren van  onvervulde emotionele gevoelens.  Hij stimuleert  om los te breken van verwarrende psychische indrukken en acties vanuit depressies of een minderwaardigheidscomplex. Acties waardoor men tegen de eigen evolutionaire stroom ingaat. Lunar laat inzien dat ervaringen nodig waren voor de vorming van de identiteit. De energie van Michaël stimuleert om te integreren met het Hoger Zelf. Hij geeft kracht en moed om de energie die men nu aan andere zaken besteedt om te zetten in energie waardoor men naar “binnen” durft te gaan en men zich kan verbinden met zichzelf en de omgeving. Een verbinding met zichzelf is de snelste weg naar verlichting! Michaël's energie stimuleert om zich niet langer te verschuilen achter gevoelens, het werk of misschien zelfs wel achter het effect van alcohol of drugs. Melchizedek's energie stimuleert de aandacht voor het emotioneel en psychisch welzijn, door op een hogere manier te voelen en naar zichzelf te kijken. Hij helpt om zichzelf toe te staan om schaduwkanten te ontdekken en te accepteren zonder te oordelen, zodat men ze kan omzetten in kwaliteiten voor het Hogere Plan. Zijn energie helpt om een te groot verantwoordelijkheid- gevoel, het streven naar rechtvaardigheid en het verlangen naar perfectie om te zetten naar een spiritueel niveau. Melchizedek's energie motiveert om organiserende en psychologische kwaliteiten, die men verworven heeft door traumatische ervaringen, in te zetten tijdens hulpverlening. Kinderen en pubers die weten dat zij hier een belangrijke taak hebben, maar ongelukkig zijn omdat hun “grote Geest” beperkt wordt door een klein lichaam, worden ondersteund met inzicht en innerlijke vreugde. Lunar helpt hen om de onmacht en agressie die dit met zich mee brengt om te zetten in acceptatie en geduld en bekrachtigt hen in hun zelfwaarde. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn Chakra’s geactiveerd.

38, Ascension

Al dagen werd er wereldwijd gemediteerd om Moeder Aarde en zichzelf persoonlijk te helen, als voorbereiding op de laatste initiatie van zeven energetische versnellingen die plaatsvonden vanaf januari 1997. Op 02-05-01 vond de initiatie van de Planetaire Ascension plaats, het middelpunt was de grote Piramide in Egypte. Tijdens het prepareren verscheen de energie van Hathor, een Goddelijke beschermster die verbonden is met Ra, de Zonnegod. Haar kwaliteiten zijn veelzijdig, ze begeleidt en verzorgt Zielen aan Gene Zijde vanuit haar liefdesenergie. Hathor ondersteunt genezers en is een symbool van liefde, vruchtbaarheid en vrede. In Ascension hebben wij Paardenbloemen en Lapis Lazuli mee geprepareerd. Lapis Lazuli activeert heldere inzichten en wijsheid, stelt de geest gerust en maakt de levensopgaven gemakkelijker.

38, Ascension Is een energetische versneller. Hij stimuleert de samenwerking tussen de linker- hersenhelft, de mannelijke rationele kant en de rechter hersenhelft, de intuďtieve vrouwelijke kant. Hij activeert de rechter hersenhelft zodat het beeldend vermogen, het visualiseren, gemakkelijker wordt. Door het beeldend vermogen wordt de scheppingskracht werkzaam, waardoor beelden van situaties of genezingsprocessen die men vormt geaccepteerd worden door het onderbewustzijn en werkelijkheid kunnen gaan worden. De energie van Hathor heft de dualiteit op, ze brengt balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energieën zodat er een verbinding kan ontstaan. Zij stimuleert de zintuigen zodat ook sluimerende zintuigen actief mogen gaan worden. Haar energie activeert hersencellen die verborgen kwaliteiten als herinneringspatronen nog vasthouden, o.a. de Universele wetten van liefde en maakt ontvankelijk voor impulsen van hogere kosmische energieën. Hathor leidt naar een bewustzijnssfeer die inzicht geeft in de oorspronkelijke bedoelingen van onze Schepper, waardoor zich vanuit de hartenergie het Christusbewustzijn mag ontwikkelen. Het bewustzijn dat onder andere inhoudt: empathie voor alles wat leeft en is, inzicht dat vrede niet van buitenaf moet komen, maar van binnenuit. Men kan zichzelf leren zien zoals de Schepper de mens ziet, met al Zijn liefde door Zijn ogen. Door het regelmatig gebruik van Ascension ontstaat er een Zielenrust, vandaar dat deze Energy ook ingezet kan worden in terminale fases. Ascension helpt om terminale ziekteprocessen of het afscheid nemen van het leven te accepteren. Hathors energie vergemakkelijkt en begeleidt de overgang naar gene zijde. Voor kinderen en pubers is Ascension een bekende, vertrouwde energie die hen helpt om zich thuis te voelen hier op aarde. De angsten en spanningen die zij ervaren doordat zij niet goed geďncarneerd zijn, verdwijnen omdat hun binding met Moeder Aarde en de Kosmos wordt hersteld. Ascension geeft hen het veilige, geruststellende gevoel thuis te zijn. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

39, Insight

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s  integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel.
Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens.
De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus-  Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Insight hebben wij de Stinkende Gouwe en de Sneeuwvlok-obsidiaan mee geprepareerd. Sneeuwvlok-obsidiaan wijst de weg naar grotere spirituele hoogte en confronteert met de waarheid. Hij laat het ware innerlijk zien, ook de schaduwkanten, reinigt deze en brengt ons in de realiteit. In Integration zit tevens de Labradoriet, die helpt om eigen veelzijdige aspecten en talenten beter te herkennen en in te zetten en bovendien de intuďtie versterkt.

39, Insight creëert inzicht in de kennis die ter beschikking staat. Hij geeft inzicht in de verankerde toegevoegde waarde van sluimerende kennis, die vooral kinderen en volwassenen met ADHA nog niet kunnen plaatsen. Insight creëert een spirituele transformatie en helpt om het onderbewustzijn om te zetten in het bewustzijn. Hij stimuleert om gedachten en gevoelens uit te bannen die momenteel de persoonlijkheid vormen. Insight helpt om de energie die zich nu gemanifesteerd heeft in ongeduld, egoďsme, onverantwoordelijkheid, agressie, immoraliteit en depressies om te zetten, waardoor men gevoelens die in opwellingen én via uitbarstingen naar buiten treden leert beheersen. De energie van Hermus activeert een reconstructie ofwel een transformatie van deze gevoelens en gedachtewereld, die ontstaan zijn doordat indrukken vanuit de omgeving en de maatschappij niet verwerkt kunnen worden. Hij stimuleert om innerlijke gedrevenheid om te zetten in verantwoordelijkheid en zelfexpressie vanuit het Christusbewustzijn. De resonantie van Kuthumi maakt een innerlijke “harde” leermeester wakker, die de weg wijst naar de grote hoeveelheid positieve kwaliteiten in het mentale en emotionele Hoger Zelf. Hij bevordert het zelfvertrouwen, geeft een veiliger, zekerder en meer zelfgedisciplineerd gevoel. Kinderen en pubers krijgen kracht om de grote zware verantwoordelijkheid die zij meegenomen hebben naar de aarde te begrijpen en te plaatsen, zodat ze vanuit een innerlijke rust en bezinning hun eigen grenzen kunnen aangeven. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

40, Healing

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s  integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel. Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens.  De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus-  Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Healing hebben wij de Aquamarijn mee geprepareerd. Aquamarijn activeert vrede, medeleven en begrip, waardoor men gemakkelijker tot nieuwe inzichten kan komen.

40, Healing geeft bewustwording in het incarnatie- en het evolutieproces. Hij laat begrijpen dat de individuele Ziel samen met de individuele Geest vele ervaringen, ziekten en een persoonlijkheids- structuur uit karmische gegevens heeft opgebouwd, om die persoonlijkheidskenmerken en eigen- schappen te verwerven die nodig zijn voor de uitzuivering en ontplooiing van het evolutieproces van de Ziel. Hij laat inzien dat dit proces voortdurend beďnvloed wordt door de vrijheid van de wil in de mogelijkheid van keuzes. Healing maakt duidelijk dat keuzes niet alleen beďnvloed kunnen worden vanuit karmische lessen,
die nog geleerd moeten worden, maar ook door invloeden vanuit de lagere emotionele en mentale lagen als men energetisch zwak is. Hermus' energie beschermt bij het maken van keuzes en beslissingen die de Universele wet van oorzaak en gevolg aantrekken, waardoor nieuw karma en psychische emotionele blokkades kunnen ontstaan. Kuthumi stelde, al in zijn leven als Pythagoras, dat de energievelden rondom de mens een verscheidenheid aan effecten teweeg kunnen brengen, waaronder ook de genezing van het lichaam. Zijn energie zuivert beladen krachten in het onderbewustzijn en bewustzijn. Hij ondersteunt om onzelfzuchtig bewuste keuzes en beslissingen te nemen vanuit de Hartchakra en het Hoger Zelf, zodat er uiteindelijk een Drie-eenheid mag ontstaan tussen de Ziel, de Geest en de persoonlijkheid. Healing is een bescherming en versterker voor de Lichtlichamen en Geometrische energievelden rondom het fysieke lichaam. Kinderen en pubers worden ondersteund door de samenwerking van hun intuďtie met hun Hoger Zelf  bij alle keuzes waar ze mee geconfronteerd worden in het leven. Vooral bij keuzes die een langere termijn uitwerking met zich meebrengen zoals schoolopleidingen, carričres en vrienden. Healing versterkt hun Lichtlichamen,  waardoor ze beschermd zijn voor indrukken van buitenaf. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

41, Integration

In het jaar 2001 werden poorten geopend die de chakra’s  integreerden. Van de vijfde poort, de verbinding van de Hart- met de Keel en Nek-Kin chakra’s, hebben wij deze Energy geprepareerd. De verbinding tussen deze chakra’s ligt met name in de achterhoofdkwab van de hersenen. Van hieruit krijgt men toegang tot zijn Akasha- geheugen, het geheugen van de Ziel. Iedereen die bewust zijn bewustzijn aan het verhogen is zal zich meer mogen gaan herinneren uit vorige levens.  De doelstelling hiervan is dat men zich gaat richten op zijn ware identiteit. Kernovertuigingen, verplichtingen die niet langer nodig zijn en bijbehorende idealen kunnen nu getransformeerd worden naar een nieuwe identiteit, die leeft vanuit een Hogere vrije wil, gebaseerd is op het Christus-  Boeddhabewustzijn. Tijdens het prepareren verschenen Kuthumi en Hermus, de Engel van spirituele alchemie. Hermus onderwijst in de wet van de Hogere wil, de Geest en de heilige wet van de Drie-eenheid. In Integration hebben wij de Labradoriet mee geprepareerd. Labradoriet, die helpt om eigen veelzijdige aspecten en talenten beter te herkennen en in te zetten en bovendien de intuďtie versterkt.

41, Integration helpt om therapeutische kwaliteiten te ondersteunen en te ontwikkelen. Hij stimuleert de innerlijke therapeut en activeert een diepere analyse betreffende de drijfkracht van de motivatie waarom men deze richting koos. Integration helpt om psychische kwaliteiten te integreren met intuďtieve kwaliteiten, zodat men niet alleen vanuit verstand en logica beredeneert,
maar ook vanuit zijn innerlijk weten. Hermus activeert kennis om verborgen spirituele kwaliteiten te herkennen, te trainen en te durven integreren in het werk, zodat men vanuit zijn Hoger Zelf, zijn hart en zijn Drievoudige Vlam de mensheid kan begeleiden in het transformatie- en genezingsproces. Hij helpt om niet alleen het lichaam te bestuderen, maar ook de Ziel, waardoor men in contact kan treden met het onderbewustzijn van de patiënt of cliënt. Kuthumi beschermt de vrouwelijke kant en het verantwoordelijkheidsgevoel waardoor men mee kan leven met de ander, in plaats van mee lijden. Hij stimuleert om te herkennen dat wij hier op aarde niet alleen de genezing van personen in handen hebben, maar zijzelf ook. Inzien dat indien nodig er hulp aanwezig is van hogere intelligenties. Kinderen en pubers worden ondersteund om zonder angst hun kennis, oude waarheden, vrij te uiten, zodat zij anderen in kunnen laten zien hoe men o.a. met de ander en de dierenwereld omgaat. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

42, Rose of Jericho

Wekenlang had ik een droom waarin wij een Energy prepareerde van iets wat leek op een opgedroogde plantachtige kluwen. Ik had al veel navraag gedaan en zei schertsend: “Dan zal het wel een opgedroogde Hennepplant zijn”. Tijdens een bezoek aan de Heilige Landstichting, kwam Mark naar mij toe en vertelde mij dat hij de Roos van Jericho had gekocht, omdat hij sterk het gevoel kreeg dat wij daar een Energy van moesten prepareren. In eerste instantie vertelde ik hem, dat het niet zuiver aanvoelde om een Energy te prepareren van een gekochte plant, tot ik hem bekeek. Het was overduidelijk de plant uit mijn dromen! De Roos van Jericho, een plant die nooit doodgaat, leeft zonder grond en alleen bloeit als men hem in water legt; zelfs kokend water schaadt hem niet. Men zegt dat Maria hem tijdens haar vlucht van Nazareth naar Egypte het eeuwige leven heeft gegeven. Tijdens het prepareren waren Ma-Ray en Sandalphon, een Kabbala- Engel van Malchut, aanwezig. Eén van Sandalphon's taken is om hen die dienstbaar zijn in het zorgen en/of onderwijzen van de mensheid, te helpen herinneren aan hun Goddelijke connectie. Hij hoort en ondersteunt daar waar nodig al hun behoeften. De mee geprepareerde Zonne-Maan steen helpt om samenhangen te herkennen. Hij brengt licht en liefde in het hart en het gevoel. Hij werkt rustgevend, compenserend en maakt bewuster van gevoelens, waardoor de intuďtie wordt gestimuleerd.

42, Rose of Jericho ondersteunt de “leiders en Lichtwerkers” onder ons. De filosofen die hun visie uitdragen in dienst van de collectieve bewustzijnsontwikkeling. Rose of Jericho begeleidt de ontwikkeling van het persoonlijke proces naar bewuste individualisatie. Hij ondersteunt om onafhankelijkheid te bewaren tijdens zijn werkzaamheden. Dit is noodzakelijk, zodat men zich op de problemen van de samenleving kan concentreren en hierop in kan gaan. Rose of Jericho helpt om emotionele energieën die vrij- komen door de beperkingen in het werk om te zetten in acceptatie. Sandalphon's energie helpt om het verdriet betreffende de inzichten, o.a. dat niet alles puur is wat men geleerd heeft, in balans te brengen. De energie van Ma-Ray laat hogere energiekanalen ontwaken om de invloeden van karma uit te werken in een nieuwe cyclus, zodat men in verbinding kan treden met het Planetaire bewustzijn, dat de grondslag vormt van alle culturen en individuele bewustzijnsniveaus. Ze helpt om dit Hoger bewustzijnsniveau te conditioneren, zodat men mogelijke inzichten verkrijgt over de toekomstige ontwikkelingen hier op aarde. Ma-Ray activeert een doorstroming van duurzame scheppende energieën, die men zelf leert voeden vanuit het Hoger Zelf. Deze activering kan een trillend, prikkelend gevoel geven bij de kruin, dit is niet belastend. Rose of Jericho biedt een aardende bescherming aan tijdens de werkzaamheden, geleid vanuit een Hoger plan. Kinderen en pubers worden geholpen om te verwoorden waarom ze gekomen zijn. Rose van Jericho helpt, zodat ze beter begrepen worden door de “Vissentijdperk ” mens in wat ze bedoelen met hun uitspraken of aangenomen houding, zonder uit balans te raken. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

Box IV 43 t/m 48