BOX II, Inhoud: 12 stockflesjes, nummer 13 t/m 24

13, Eclipse 2002

Onze aarde baadt continu in een stroom van kosmische straling. Een Zonsverduistering verbreekt die stroom en geeft verstoringen op die plaatsen waar de Eclips zichtbaar is. Deze is voelbaar door alles wat leeft. Paniek en angst zijn voelbaar onder de dieren, sommige bloemen sluiten zich en nachtdieren worden wakker. De kracht van een Zoneclips zorgt ook voor het vrijkomen van kennis uit het onderbewustzijn en integreert deze kennis in het bewustzijn. Het licht van het zelfbewustzijnsgeheugen is tijdelijk overschaduwd door het onderbewustzijn. Datgene wat normaal gesproken voor ons verborgen ligt komt naar boven! De Eclips van 04-12-02 vond tijdens bijzondere planeetstanden plaats: Boogschutter stond op 11 graden, 58 minuten van de tropische dierenriem. Boogschutter is het teken van de waarheid en het Hoger Zelf en biedt de mogelijkheid tot bewustzijnsverruiming. De BŤta-ster die de Eclips beheerste was Draco. De eigenschap van deze krachtige ster is, dat hij de mysterieuze slangenkracht, (de kundalini energie) naar het hoofd brengt. Dit is een impuls tot verlichting. Tijdens het prepareren van deze komende vier zeer spiritueel nieuwe Eclips Energies, werden we vergezeld door bijzondere intelligenties. EnergieŽn van Alceo, Sabatin en Ra, een menigte van Engelen, Babaji en Yogananda en zelfs Mechizedek.  Duidelijk is dat deze Eclips helpt om innerlijke Ďrampení te voorkomen tijdens het pad naar spirituele bewustwording. In Eclipse 2002 hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuÔtie versterkt.

13, Eclipse 2002 is sterk op de verdere ontwikkeling gericht van diegenen die super gevoelig zijn, maar nog niet opgewassen tegen alle indrukken van de buitenwereld. Hij beschermt, zodat men zich niet overgeeft aan illusies en dromen, of het onvoorwaardelijk volgen van de leringen van anderen. Hij activeert het zelfvertrouwen, stabiliteit en inzicht om zonder grote problemen de uitdagingen van het leven aan te gaan. Eclipse 2002 helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen en dit contact blijvend te voeden. Hij creŽert zuiverheid en eerlijkheid in relatie met zichzelf, verborgen kwaliteiten zullen steeds zuiverder ontplooid worden, zodat men in zijn eigen spirituele missie kan volharden. De energieŽn van Ra, Sabantin, Alceo en de Engelen, activeren een groot potentieel aan onbaatzuchtigheid, medegevoel en diep inzicht in de mens en spirituele krachten om zichzelf en zijn omgeving te vormen. Hun energie maakt het instinct ťn de innerlijke leraar wakker, die ervoor koos om anderen in geestelijke en emotionele situaties te ondersteunen. Kwaliteiten om de zware verantwoordelijkheid te erkennen dat de Zielskeuze is: het transformeren van de mens. Kinderen en pubers ervaren Eclips 2002 als een laag van bescherming, inzicht in welke handelingen vanuit hun wezen ontstaan en welke door de verwachtingen van anderen worden opgewekt. Versterkt het contact met hun eigen bron. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en Heiligbeen chakraís. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

14, Alceo

Tijdens het prepareren mochten wij Alceo beter leren kennen. Hij liet ons weten dat hij een grote verwantschap had met Dionysus en een aantal Aziatische Goden. Zij symboliseerden de dood en wederopstanding van de cyclus der natuur. Zijn energie vertegenwoordigde in vroegere tijdperken de eenheid met de natuur en het bovennatuurlijke. Hij probeerde, in zijn leven als Dionysus, de mensheid de weg te tonen naar de terugkeer van het volmaakte bestaan van zijn wezen, een staat van oorspronkelijke reinheid en verenigd met zijn Goddelijke Zelf. Vanuit diezelfde energie ondersteunt hij nu de mensheid. In Alceo hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuÔtie versterkt.

14, Alceo ondersteunt iedereen die een gespletenheid in zichzelf ervaart, ieder die zijn gedrag niet begrijpt en niet gelukkig is in zijn taak om de oude structuren hier op aarde mee te transformeren naar het Hogere Plan. Hij stimuleert om situaties vanuit zijn jeugd zuiver te kunnen aanvoelen en verwoorden, waardoor men zichzelf en anderen wezenlijk gaat herkennen en begrijpen. Hij stimuleert om te leren leven vanuit het gevoel, met zelfdiscipline de verwerkelijking van zijn taak aan te gaan en de bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen. Hij helpt om instinctief te gaan begrijpen dat het aardse bestaan een stroom van veranderingen is, om snelle vaardigheden te leren ontwikkelen en om zich hierin aan te passen. Alceoís energie activeert de samenwerking tussen de linker- en de rechter- hersenhelft, zodat men zijn gecreŽerde identiteit los kan laten en sensibele vibraties die van de mensheid uitgaan kan opnemen. Hij helpt om instinctief het juiste te doen en om zich met alle levensvormen te verbinden,
zodat men de allesomvattende liefde kan ondervinden en deze om kan zetten in naastenliefde. Men wordt zich bewust van negatieve eigenschappen die voor anderen de balans verstoren. Door dit bewustzijn kan men relaties met anderen zich op een hoog menselijk niveau gaan onderscheiden. Alceo energie  is een thuiskomen in zichzelf. Men handelt vanuit rust, vrede, Licht en vooral liefde. Kinderen en pubers die in het gezin of in de maatschappij onhandelbaar zijn, doordat ze niet begrepen worden in hun taak, mogen zich herinneren dat hun taak ook uitgevoerd kan worden in liefde. Alceo verzacht gedragspatronen bij vormen van ADHD. Hij activeert hun innerlijke kracht, zodat maatschappelijke structuren hen nooit kunnen breken tijdens het uitvoeren van hun taak. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakraís. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix-  en Christusbewustzijn chakraís geactiveerd.

15, Master Energy

Tijdens het prepareren van onze derde Eclips Energy voegden zich de Meesters Babaji en Yogananda bij ons. Babaji was vertrouwd, maar de kennismaking met Yogananda was weer subtiel voorbereid tijdens ons driedaags verblijf bij onze lieve vriend Giri Prins. Meteen de eerste avond nam ik het boek: ĒDe autobiografie van een YogiĒ in mijn handen. Giri reageerde direct met: ď dit is het boek dat ik je adviseerde om te lezenĒ. Dit was mijn eerste kennismaking met Yogananda. Tijdens het prepareren lieten Babaji en Yogananda ons beelden zien, waarbij zij hand in hand wandelden en elkaar voedden door, volgens mij, wit brood in elkanders mond te stoppen. Symbolische beelden die wij nog niet konden plaatsen. Natuurlijk werd ons wel duidelijk dat hier een vorm van ťťn gebundelde energie stond die elkaar aanvulde. Later, na dit verhaal aan Lia Kluytmans verteld te hebben, hoorden wij van haar dat Babaji de opdracht aan Yogananda gegeven had om de Krya Yoga over te brengen naar de Westerse wereld. Een vorm van Yoga ter zelfrealisatie! In Master Energy hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuÔtie versterkt.

15, Master Energy is voor Lichtwerkers, therapeuten en iedereen die zich inzet om de mensheid te ondersteunen in hun Zielenstrijd naar heel wording. Hij helpt eigen krachten te kunnen bundelen om een bepaald doel te bereiken en te volharden in planningen op langere termijn. Hij ondersteunt om naar buiten toe georiŽnteerd te zijn en om gemakkelijk bij je woordenschat te komen. Men kan inzien hoe mooi alles geleid wordt en kan ontdekken dat alles naar je toekomt als de tijd ervoor rijp is. Hij helpt te ontspannen en met zichzelf in contact te blijven op momenten dat de druk van de omgeving te groot is. Om bewust te kunnen kiezen voor een relatie, het wel of niet kiezen voor kinderen of voor de ontplooiing van je eigen individualiteit.
De samengebundelde energieŽn van Babaji en Yogananda helpen om het Zielsniveau te laten samensmelten met het ego en het wij-gevoel. Zij helpen om de naÔviteit voor Goeroes te kunnen omzetten in een juiste inschatting van iemands kwaliteiten en om tevens uit de gigantische hoeveelheid New Age informatie te leren filteren. Zij activeren de liefde voor alles wat is, het talent om als pionier te dienen en de moed om initiaties door te geven. Zij maken het mogelijk dat men gelijkwaardige mensen aantrekt, die mede behulpzaam zijn om de mensheid voor te bereiden naar de overgang. Kinderen en pubers worden ondersteund op het praktische gebied, doordat zij zich kunnen gaan afstemmen. Zij gaan begrijpen dat het aardse groeien een kwestie is die tijd nodig heeft, dat men nu nog niet vanuit de gedachtekracht kan creŽren. Zij leren inzien dat men stappen zal moeten ondernemen om iets te bereiken, dat men geld nodig heeft om iets te willen kopen etc. Zij worden ondersteund om hun innerlijk licht vast te houden en naar buiten te brengen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Nek-Kin chakraís. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakraís geactiveerd.

16, Moonlight

Ondertussen staan Orion, de Pleiaden (liggen in de nek van sterrenbeeld Stier), de Andromeda en vele andere sterren te schitteren rondom een nieuwe Maan. Een prachtige combinatie van frequenties die de mensheid ondersteunt om ontvankelijker te worden voor hogere trillingen, zonder dat dit fysiek belast. Tijdens het prepareren werden wij vergezeld door Melchizedek. Een energie die ik voor het eerst mocht ontmoeten in een meditatiegroep waaraan ik deelnam in 1997. Melchizedek voelt voor mij als de energie van Jezus. Buiten de toekomstbeelden die ik mag ontvangen, voedt Melchizedek ons met dezelfde lessen die Jezus hier op aarde aan de mensheid trachtte door te geven. In Moonlight hebben wij Kamille en Bergkristal mee geprepareerd. Bergkristal laat de weg naar herkenning zien, brengt helderheid in het denken, en de intuÔtie versterkt.

16, Moonlight is een zeer uitzuiverende Energy. Hij activeert regeneratie- en transformatiekrachten, zowel psychisch als fysiek. Men krijgt begrip voor de principes van het transformatie- en evolutieproces, zodat men dit begrip in kan zetten voor zichzelf en voor de mensheid. Moonlight herstelt het innerlijk weten. Door innerlijke communicatie komt men te weten wat men weten wil. Een groot potentieel van energieŽn wordt omgezet in dadendrang, wilskracht en doorzettingsvermogen. Deze Energy activeert een koppeling tussen het denken en de praktijk en helpt om in de laatste fase van zijn ontwikkeling de finishing touch te bereiken. De energie van Melchizedek ondersteunt het zoeken naar de spirituele waarheid en de zin van het bestaan. Zijn energie begeleidt naar het diepste van het wezen waar men zijn genezende talenten kan ontdekken. Hij activeert verborgen wijsheid, het Universeel bewustzijn en helpt om deze wijsheid verder te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en anderen. Hij beschermt om de eigen soevereiniteit en onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Hij leidt naar ongekende wegen waar men zijn Zielskwaliteiten tegenkomt, laat de juiste weg zien en ondersteunt om deze met zuiverheid en waardigheid te kunnen volgen. Kinderen en pubers worden ondersteund om begonnen zaken af te maken die blijven liggen omdat de denkkracht hen ontbreekt. Moonlight activeert zelfdiscipline bij verstandelijk werk en is o.a. een mooie ondersteuning tijdens studie- en examenperiodes. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakraís. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

17, Consciousness

Het jaar 2002 verliep nogal synchronistisch betreffende wereldmeditaties en de volle Maan verschijningen. Zo was er o.a op 21-09-02 een samenkomst waarmee zelfs de Dalai Lama zich verbond met allen die vanuit het hart genezing voor Moeder Aarde en al haar bewoners wilden creŽren. Rond het middaguur mochten wij onze eerste schaal van de komende vier Energies in ontvangst nemen. Tijdens het prepareren werden wij versterkt door Meester Sananda, een leraar die eens op aarde incarneerde als Jezus Christus, om o.a. de mensheid te bewijzen dat men ook in het vleselijke alle beproevingen kan doorstaan. Ook verscheen Engel AsriŽl, die zich o.a. inzet voor de transformatie van de gehele mensheid. In Consciousness hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

17, Consciousness ondersteunt om traumatische ervaringen te verwerken, deze meer afstandelijk te zien en deze positief in de persoonlijkheid te integreren, zodat men de verborgen samenhangen die ten grondslag liggen aan het leven kan herkennen. Hij stimuleert een sterke wil en een hoog potentieel aan kracht die de persoonlijke groei en bewustwording bevorderen. Hij ontwikkelt een diep medegevoel, o.a. bij begeleiders in de gezondheidszorg, leraren, ouders en al diegenen die met hulpvragen in aanraking komen, zodat zij zonder dat zij zichzelf verliezen, nee kunnen zeggen en elke situatie objectief kunnen bekijken. AsriŽl's energie helpt om te accepteren en om in rust vanuit zijn innerlijke bron zelfstandig te kunnen functioneren. Om in contact te blijven met zijn Hoger Zelf en zijn dromen. Sananda activeert het Akasha geheugen, zodat men zichzelf weer gaat herinneren. Hij geeft inzichten om subtiele krachtbronnen vanuit het Universum aan te boren, waardoor men het bewustzijn verwerft om alle mogelijkheden te herkennen die er aan bijdragen om zichzelf te ontwikkelen. Zelfkennis en spirituele krachten zal men gaan herkennen, accepteren en gebruiken. Men gaat inzien, dat dit een voorwaarde is voor het kiezen van het juiste levenspad. Helende gaven zullen niet meer verborgen blijven. Sanandaís energie stimuleert om als voorbeeld te dienen, zodat de mensheid kan zien dat er iemand met innerlijke rust voor hen staat. Iemand die kan laten zien wat het leven betekent, wanneer het naar bewustzijn van eenheid met de Kosmos geleid wordt. Bij kinderen en pubers versnelt Consciousness verwerkingsprocessen. Hij helpt hen om hun zelf-genezend vermogen vanuit hun hart te creŽren. Geeft rust vanuit hun eigen diepere bron, zodat ze liefdevol hun eigen grenzen durven te stellen en durven te streven naar een wereld van vrede en gelijkgezindheid. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakraís. Stimuleert energetisch krachtig de epifyse die staat voor helder denken en de thymusklier die staat voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakraís geactiveerd.

18, Inner Sun

Het leek wel of AsriŽl van plan was om bij ons te blijven terwijl wij wachtten om een volgende schaal in ontvangst te mogen nemen. De warmte en Lichtstralen van Vader Zon werden alsmaar krachtiger en de vertrouwde energie van Ra, de Zonnegod van onze Centrale Zon voegde zich bij ons. We wisten meteen dat onze waarneming ďhet verlicht wordenĒ ook in de Energie zou resoneren. In Inner Sun hebben wij de Struikheide en Thulit mee geprepareerd. Thulit omdat hij het realiseren van diepere verlangens en levensuitdagingen stimuleert.

18, Inner Sun is een krachtige ondersteuning voor iedereen die zichzelf afremt in zijn eigen persoonlijkheidsontwikkeling. Zeker bij diegenen die zich voeden met bittere herinneringen uit het verleden. Inner Sun laat tijdens periodes van depressie inzien dat het vaak niet de problemen zijn die het leven zwaar maken, maar juist de manier waarop men ermee omgaat. Inner Sun activeert inzicht in overtuigingen die men vasthoudt uit emotionele onzekerheid. Hij stimuleert om innerlijke processen naar de oppervlakte te laten komen en de inspanning om oude structuren in zichzelf en zijn omgeving te veranderen. Hij steunt het eigen vermogen om hier zelf creatief mee aan de slag te gaan in plaats van te blijven zoeken naar allerhande vormen van hulpverlening, of misschien zelfs wel een uitweg te zoeken in verslavende (vlucht-) middelen. Hij leert dat de waarheid de ene keer buiten zichzelf te vinden is en de andere keer juist in zichzelf. AsriŽl stimuleert om de muur die men gecreŽerd heeft weer af te breken, om het gezicht achter het masker te durven laten zien! De energie van Ra transformeert doeltreffend alle eigenschappen waardoor men in conflict komt met zijn eigen Zonne-energie. Ra stimuleert om zelfrealisatie na te streven en eigen energie in te zetten om plichten en opgaven tot tevredenheid van zichzelf en de ander te vervullen, zonder zichzelf weg te cijferen. Hierdoor wordt de geestelijke en energetische communicatie met andere mensen een bron van levenskracht. Nadat men meesterschap over zijn eigenschappen heeft verkregen, activeert Ra grote sensibiliteit en fijnzinnigheid. Hierdoor kan men andere mensen inspireren en uiteindelijk bestaat de mogelijkheid te beschikken over helderziende gaven. Men heeft dan toegang tot dimensies die nog niet voor iedereen toegankelijk zijn. Kinderen en pubers worden door Inner Sun gestimuleerd om innerlijke conflicten zelf in positieve energie om te zetten. Hij beschermt tegen illusies en misleidingen en geeft een krachtige binding met Moeder Aarde, zonder het contact met de Kosmos te verliezen. Hij helpt om goede contacten te leggen, zonder zichzelf te laten misbruiken door een ander. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakraís. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren die staan voor het innerlijke licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

Box II 19 t/m 24