BOX I Inhoud: 12 stockflesjes, Nummer 1 t/m 12

1, Holy Oak

Tijdens een meditatie waarin ik mij afstemde op de eiken Magog en Gog in Glastonbury kreeg ik rechtstreeks van een Licht Meester die zich voorstelde als El Morya, de tijd en datum van de eerste te prepareren Energy door,
met de boodschap dat ik op zijn hulp en die van de Engel EzekiŽl mocht rekenen. Diep onder de indruk ging ik op zoek naar meer informatie over Meester El Morya. Probeer mijn reactie eens voor te stellen toen ik las dat hij in een eerdere incarnatie koning Arthur was. In Holy Oak hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert  negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

1, Holy Oak helpt om gevoelens tot uitdrukking te brengen en begrijpelijk te maken wat er in je omgaat. Tijdens het prepareren van Holy Oak kreeg ik de naam Lilith door en de woorden: het onder controle krijgen van de seksuele energie. Na de astrologische berekening bleek dat Mars in vierkant aspect Lilith stond. Dit houdt in dat deze Energy een nieuwe oplossing biedt voor oude problemen die te maken hebben met wreedheid, geweld, seksueel misbruik en behoefte aan seks vanuit egoÔsme. Holy Oak laat deze stukken op een natuurlijke manier doorstromen door ze te accepteren, te uiten en te verwerken. De volgende fase, die dan mag ontwaken, is het vermogen om de volle betekenis van de diepere Geestelijke aspecten te herkennen, om de gevoelswereld van de medemens helder voelend en intuÔtief waar te nemen, en om te stralen als het Licht vanuit onze Zon,
waardoor men de juiste mensen aantrekt. De energie die El Morya in Holy Oak legt is: Goddelijke kracht, uw wil geschiede, leid mijn handelen, wees mijn gedachten en wijs mij mijn bestemming. Door tegenstellingen tussen de wil, het onbewuste en het aangeleerde gedrag kan men diep ongelukkig zijn. De gevoelswereld is dan vaak uit balans en scheppende talenten blijven dan in het duister verborgen. De energie van El Morya helpt om te begrijpen wat er in je omgaat, om de stille krachten, prachtige gaven zoals: van jezelf houden, vastbeslotenheid, doelgerichtheid, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid te laten ontwaken.  EzekiŽl, wiens naam in het Hebreeuws sterkte, oftewel kracht betekent, ondersteunt al deze aspecten met zijn kracht! Met als extra toegevoegde waarde: kracht om nee te leren zeggen, daar waar nodig. Kracht om je verleden los te laten. Kinderen en pubers worden ondersteund om zichzelf te ontdekken, talenten te ontwikkelen en om er vanuit innerlijke kracht te kunnen zijn. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Hart chakraís. Stimuleert energetisch de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de  Aardester- en Zielster chakraís geactiveerd.

2, Thor Energy

Bij de ingang van de Thor zat een prachtige rode poes. Hij zag er hetzelfde uit als onze poes thuis. Deze lieve poes wandelde mee naar de voet van het zevenspiraalvormig labyrint onder de Thor waar deze Energy geprepareerd is. De gehele avond bleef de poes lekker bij Joanne van Wijgerden op schoot zitten. Heel bijzonder vind ik het feit dat er tot het geboortemoment van Thor Energy een schitterend fluitspel klonk vanuit de Thor. Toen we opstapten zagen we de schaduw van een man naar beneden lopen en de bijzondere poes wandelde mee terug en nam weer plaats op de steen naast de ingang van de Thor! Tijdens het prepareren verscheen Engel MichaŽl om bepaalde energieŽn toe te voegen om de mensheid te helpen transformeren. Even later verscheen de prins van de engelen Metatron. Hij kwam wandelend door het vuur naar me toe lopen. Verschillende keren hoorde ik de naam Enoch. Dit kon ik op dat moment niet plaatsen, ook Joanne kon me hier geen verklaring voor geven. Eenmaal weer thuis vond ik in een Joodse encyclopedie een beschrijving van Metatron. Hij blijkt ooit op Aarde te hebben geleefd als de profeet Enoch, wiens lichaam door bliksem en vuur veranderde in Metatron, de bevrijdende engel, de Shekinah, de bemiddelaar tussen de Goddelijke wereld en de mensheid. In Thor Energy hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert  negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

2, Thor Energy ondersteunt allerlei (ogenschijnlijk) onrechtvaardige processen. helpt om deze te doorstaan en om zich niet te verlagen tot methodes, uitspraken of handelingen waardoor men weer een nieuw stuk negatief karma opbouwt. Thor Energy stimuleert om vanuit het hart onbaatzuchtig te scheppen voor de medemens en om onbewust de noden van een ander aan te voelen, zonder zichzelf weg te cijferen. Ook helpt hij de wilskracht te vergroten en mentale discipline te versterken. Metatron's energie activeert het bewust worden van de natuurwet van oorzaak en gevolg, waardoor men zich bedachtzaam, verantwoordelijk en met respect voor zichzelf en medemens kan gedragen. Metatron's energie helpt om levenservaringen vanuit een hoger bewustzijn te bekijken en deze te zien als een ontwikkelend en krachtiger makend leerproces. Daardoor kan boosheid transformeren naar vriendelijkheid, wanhoop naar hoop, onbegrip naar begrip. Hij helpt om negatief karma en familiekarma versneld uit te zuiveren en om te buigen naar een positief karma. MichaŽl ondersteunt dit met zijn Lichtkracht. Men gaat zich herinneren dat men de macht heeft om vanuit het Christusbewustzijn te leven. Het Christusbewustzijn houdt o.a. in dat men zich bewust gaat worden dat men naar het evenbeeld van de Christus geschapen is, dus dat Zijn kwaliteiten ook de kwaliteiten zijn die men als mens bezit. Kinderen en pubers worden ondersteund om niet uit balans te raken door karmische leerprocessen. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Zonnevlecht chakraís. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in denken. Kierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

3, Trinity

Het ontstaan van Trinity meldde zich aan in een droom die mij een plek liet zien van een meer omringd met eiken.
In een grote eik zag ik een lichtzwaard dat de boom in tweeŽn had gesplitst en hoorde ik het woord ďDrie -eenheidĒ. Enthousiast wist mijn ď grote helpster Ē Joanne mij te vertellen dat dit een gedeelte van de legende van Koning Arthur was wat zich af had gespeeld in Meare. De plaats waar wij logeerden! Terwijl wij richting Meare reden wees een paarse straal mij de weg. Ondanks dat we in een moerasachtige omgeving belandden bleef ik trouw de straal volgen en stond stil bij drie verschillende in elkaar verslingerde bomen die vanuit hun stam samen groeiden. Dit was voor mij het symbool van de Drie- eenheid. Tijdens het prepareren verschenen Engel RaziŽl en Enoch die mij duidelijk maakten dat Divine Wisdom vanuit de zesde dimensie zou vrijkomen. Nader onderzoek  leerde mij via o.a. een engelenboek van Hans Kraak dat RaziŽl al zijn kennis aan Adam had overgedragen en dat uiteindelijk deze kennis in Enoch's geschriften is beland! Door Enoch zijn ze aan Noach overhandigd en schijnbaar heeft ook koning Salomon ze nog in zijn bezit gehad. Hierna zijn ze verdwenen en in de middeleeuwen weer boven water gekomen. In Trinity hebben wij de Eik en Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. Zwarte Toermalijn transformeert  negatieve krachten in en om ons heen door middel van spirituele energie.

3, Trinity is voor diegenen van wie het spiritueel leiderschap gevraagd wordt. Deze Energy helpt om het contact met het Hoger Zelf te herstellen of diepgaander te maken en om de spirituele ontwikkeling harmonisch te laten samengaan met emoties die de groei belemmeren zoals angst, wantrouwen en het verzet tegen de mediamieke gaven. Trinity helpt om zich bewust te worden van de binding die men heeft met zijn ouders, familie, de omgeving en verouderde structuren. Hij helpt om de structuur van deze binding te herkennen en indien nodig los te laten voordat men zich kan overgeven aan het spirituele leiderschap. Doorgrondt emoties zodat men zichzelf diep verbonden kan gaan voelen met alle levende wezens vanuit de Universele liefdesenergie. RaziŽl activeert inzicht om deze kennis van de Universele natuurwetten bewust te integreren in het leven, waardoor men in een sterke persoonlijkheid verandert, die gemakkelijk en met verantwoordelijkheid contacten kan leggen met hogere dimensies om deze kennis weer door te geven. Met behulp van de energieŽn van Enoch leert men om zich de symbolen, de geheime kennis uit zijn geschriften te herinneren en te duiden. Zijn energie laat inzien dat vertrouwen en overgave de sleutels zijn tot al deze mysteries. Dat we ťťn mogen worden met het scheppingsplan en inzien dat al wat leeft in evolutie is en gevraagd wordt te gehoorzamen aan dit plan. Alleen dan kan er harmonie, orde en eenwording ontstaan. Kinderen en pubers worden ondersteund bij problemen die ontstaan door hun interesses en hun waarnemend vermogen waarmee ze hun leeftijdgenoten ver vooruit in zijn. Helpt hen om hun peinzende gedachten te kunnen plaatsen en bij het zoeken naar diepere betekenissen. Beschermt hen voor hun goedgelovigheid zodat zij niet meer het slachtoffer van intriges en intimidatie worden. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- en Heiligbeen chakraís. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

4, Harmony

De Volle Maan Eclips van 26-05-02 leek ons een mooie trilling om vast te leggen,
zodat de helende gift van deze Maansverduistering verankerde schaduwkanten kan transformeren, die vanuit het onderbewustzijn gestuurd worden. Als bekrachtiging waren Meestervrouwe Ma Ray en Engel RafaŽl aanwezig. Ma Ray was ook de incarnatie Maria, de moeder van Jezus. Bijzonder om te vermelden is dat op de dag dat ik dit stukje schrijf,
ik een mail ontving van Lia Kluijtmans, de beheerder van de website: Cormael.com, waarin vermeld wordt dat Ma-Ray tijdens al haar incarnaties nauw samenwerkte met haar Tweelingstraal, de Aartsengel RafaŽl! In Harmony hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

4, Harmony transformeert wonden die zijn ontstaan door kwetsende woorden, afgewezen zijn of misbruikt,
zowel geestelijk als fysiek, ervaringen waardoor men regelmatig spanning ervaart. Deze bewuste ervaringen, maar ook de onbewuste ervaringen die opgeslagen liggen uit ervaringen vanuit vorige levens, veroorzaken beschermende gewoontes waardoor de verdere persoonlijkheidsontwikkeling stagneert. Hierdoor kan men zich humeurig en geÔrriteerd voelen waardoor men zich te impulsief uit, en/of zelfs agressief reageert. Reacties waardoor contacten met andere mensen zelden onproblematisch verlopen. Anderzijds kan men zich schuldig voelen en durft men niet meer aan zijn gevoelens toe te geven omdat men zich dan weer kwetsbaar voelt. Harmony helpt om al deze schaduwkanten, die neigen naar dit gedrag, en wisselende gemoedsstemmingen te transformeren. Hij laat inzien waar men zich het meest aan stoort, zodat men een realistisch zelfbeeld kan vormen en ondersteunt om innerlijke harmonie te bereiken. De energie van Ma Ray, als Meesteres van de karmische raad, schenkt genade voor alle impulsieve, betreurde daden. Men merkt dat men zich niet meer schuldig hoeft te voelen. Ze geeft inzicht in het Goddelijk plan en helpt om de persoonlijkheid mee uit te zuiveren, zodat men het Christusbewustzijn ontvangen kan. De energie van RafaŽl verbetert inzicht in het communicatieve vermogen en helpt om de mentale kracht van zelfbeheersing te vergroten. Zijn oranje energie van Mercurius werkt versterkend op het zenuwstelsel zodat er rust komt in het chaotische denken. Voor kinderen en pubers een prachtige Energy om Universele liefde en mededogen te ontwikkelen. Zeker ondersteunend bij ADHD, helpt hen om niet meer te kiezen voor uitspraken waar ze naderhand spijt van hebben.
Troost huilbabyís. Harmonie werkt hartverwarmend. Werkt energetisch krachtig op verstoringen van de Stuit- t/m de Epifyse chakraís. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakraís geactiveerd.

5, Crystalclear

Tijdens de Volle Maan Eclips van deze dag vond er tevens een wereldwijde Lichtgrid verankering plaats. Wereldwijd werd er Licht gestuurd naar daar waar duisternis heerst. Het verwonderde ons dan ook niet dat ťťn van de Kabbala Engelen UriŽl, een machtige en krachtige tegenwoordigheid die in staat is om onvoorstelbare helderheid van de bron te weerspiegelen, zich bij ons voegde. UriŽl is bekend als de beheerder van de symbolen van de Goddelijke wetten, als gids en boodschapper voor de mensheid betreffende het vinden van de Goddelijke waarheid. Hij begeleidde een voor ons al vertrouwde Meestervrouwe Quan Yin.  Wij vragen haar vaker om hulp tijdens een verdiepingsworkshop betreffende het uitzuiveren van karmische aspecten.
Zij is de Meestervrouwe van Genade en samen met St. Germain werkt ze vanuit de violette straal. In Crystalclear hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling,
de hersenen worden tot werken gestimuleerd. Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten.

5, Crystalclear Is een liefdevolle spiegelende energie om via relaties en gemeenschappelijke activiteiten een zelfbewuste, individuele persoonlijkheid te ontwikkelen. Men kan tijdens de omgang met een ander zijn eigen persoonlijkheid duidelijker zien. Hierdoor kan men opener met een ander in contact treden. Via deze spiegelende energie leert men in te zien hoe men zelf in relatie tot zijn omgeving staat en deze vorm geeft. Quan Yin's energie activeert de transformatie van verankerde gevoelens, in de vorm van aangedane pijn en boosheid, naar vergeving. Ze helpt om de gevoelswereld intuÔtief in te schakelen zodat men elke situatie en alle impulsen die van de medemens komen kan plaatsen en interpreteren, waardoor men alles rechtvaardig kan zien. Haar energie creŽert een gevoel van verlossing, zodat men geestelijk vrij kan bewegen en zijn eigen grenzeloze gave om lief te hebben door kan geven aan de naaste omgeving. UriŽl helpt om meesterschap over de zonnevlechtchakra te verkrijgen, waardoor men kan samenwerken in broederschap, zonder te oordelen of te discrimineren. Zodoende kan men vanuit eenheid en vrede de levenskwaliteiten verbeteren, zowel van zichzelf als van de ander. Hij laat zijn Lichtenergie schijnen in het bewustzijn, zodat alle disharmonie op het geestelijk vlak kan transformeren naar niets minder dan het Christusbewustzijn. Kinderen en  pubers worden ondersteund in hun intuÔtie bij het aanvoelen van hun omgeving en in hun contacten met een ander. Het spiegelend effect activeert een energie tijdens de omgang zowel met leeftijdsgenoten als met volwassen autoriteiten. Hierdoor wordt geestelijke en energetische communicatie met de ander een bron voor hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen andere meningen gerespecteerd worden. Werkt energetisch krachtig op de Stuit-  t/m de Nek-Kin chakraís. Stimuleert energetisch de schildklieren en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrix- en Sterrenpoort chakraís geactiveerd.

6, Inner Secrets

Tijdens de Eclips verscheen een ontzettende grote mannelijke energie en het woord Maha Chohan schalde door ons heen. Wij waren zeer onder de indruk door deze imponerende, stilzwijgende Meester. Wij voelden meteen dat het Licht dat om ons resoneerde alle lagen van ons wezen zuiverde. Hij werd vergezeld door de Engel AtuniŽl, de Engel van de orde die werkt met de uitzuiverende vlam om o.a. deugden uit te zuiveren. In Inner Secrets hebben wij de Gele Lis en Seleniet mee geprepareerd. Door Seleniet ondervindt het bewustzijn een duidelijke, pure trilling, de hersenen worden tot werken gestimuleerd.
Hij activeert het Licht in onze gedachten en zodoende voert hij naar inzichten. 

6, Inner Secrets is voor iedereen die stemmingen van zijn omgeving intuÔtief aanvoelt maar dit nog niet kan plaatsen.
Hij helpt om in balans te komen met zijn innerlijke bron doordat men niet meer alles verstandelijk gaat beredeneren, om nieuwe krachten en inzichten op te doen en in het dagelijkse leven alert te reageren. Inner Secrets stimuleert om en aan te voelen wat van zichzelf is en welke stukjes bij een ander horen. Hierdoor kan men snel reageren in elke situatie. Hij ondersteunt om gedachtes die een eigen wereld zijn gaan leiden te ordenen, waardoor men emotionele stresssituaties, hectische, nerveuze, onrustige gevoelens, situaties die krachtreserves uitputten snel te verwerken en los kan laten. De energie van AtuniŽl activeert nieuwe inzichten zodat creatieve, scheppende ideeŽn en spirituele talenten door optimisme en zelfvertrouwen kunnen ontplooien. De verworven talenten kunnen dan collectief worden uitgezonden voor het Hoger plan. De energie van Maha Chohan maakt de innerlijke leraar los, die helpt om alle lagen van het wezen uit te zuiveren en om de vrouwelijke energie harmonisch in de persoonlijkheid op te kunnen nemen. Deze Meesterenergie ondersteunt bezinningsperiodes en meditatie- technieken, doordat zijn Lichtfrequenties de hogere bewustzijnsenergie laten ontwaken en deze kan verankeren in de persoonlijkheid. Hij helpt om een individueel wezen met eigen behoeftes te worden. Indien nodig kan men zich losmaken van de eigen structuur zodat men kan versmelten met iets dat groter en meer alomvattend is dan het eigen zelf. Kinderen en pubers worden ondersteund om vanuit innerlijke kracht en met zelfdiscipline een interesse te activeren om zichzelf verder te ontwikkelen. Vormen van ongeduld maken plaats voor leren ontspannen. Concentratieverlies, dagdromen en onevenwichtige gedachten transformeren naar zelfdiscipline, vanuit een innerlijk plezierig gevoel, waardoor zij vanuit hun eigen bezieling deel kunnen nemen aan het leven. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakraís. Stimuleert energetisch de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.


Box I  7 t/m 12